Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN ISO 50004
Systémy managementu hospodaření s energií - Návod pro zavádění, udržování a zlepšování systému managementu hospodaření s energií

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Energy management systems - Guidance for the implementation, maintenance and improvement of an energy management system
Třídicí znak:011516
Schválena:23.12.2015
Vydána:1.2.2016
Účinnost od:1.3.2016
Způsob převzetí:převzetím originálu
Počet stran:52
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1779 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama