Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN ISO 17741
Obecná technická pravidla pro měření, výpočet a ověřování energetických úspor projektů

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:General technical rules for measurement, calculation and verification of energy savings of projects
Třídicí znak:011511
Schválena:30.9.2016
Vydána:1.11.2016
Účinnost od:1.12.2016
Způsob převzetí:převzetím originálu
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1301 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama