Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Energy Centre České Budějovice

eccb.info
logo Energy Centre České Budějovice
13.10.2023
Energy Centre České Budějovice

Město České Budějovice podpořilo grantem v rámci svého dotačního programu na podporu ochrany životního prostředí projekt pro českobudějovické základní školy s názvem „Jak nachytat dešťovku“.

18.4.2019
Energy Centre České Budějovice

Energy Centre České Budějovice pořádá ve dnech 16. a 17. května 2019 v sídle společnosti E.ON v Českých Budějovicích dvoudenní kurz Energetický specialista s oprávněním ke zpracování „PENB“.

21.2.2017
Energy Centre České Budějovice

Energy Centre České Budějovice pořádá v pátek 3. a v sobotu 4. března jednodenní autobusové zájezdy na Veletrh úspor energie, který se každoročně koná v hornorakouském Welsu. Zájezd je vhodný jak pro odborníky, tak pro širokou veřejnost i rodiny s dětmi.

23.7.2015
Energy Centre České Budějovice

Dne 15.9.2015 bude zahájen Pokračovací vzdělávací kurz pro energetické poradce, který volně naváže na 5 základních kurzů zorganizovaných Energy Centre České Budějovice.

28.4.2015
Energy Centre České Budějovice

V současné době je prováděn průzkum mezi odbornou veřejností týkající se evropské směrnice o energetické účinnosti. Dotazník můžete vyplnit do 30. 4. 2015.

30.12.2014
Energy Centre České Budějovice, Ing. Jiří Veselý, energetický poradce ECČB, energetický poradce ECČB

Při pohledu na rozestavěná sídliště pozorovatele upoutá, jak český stavebník preferuje tradiční zděné technologie, zatímco dřevo, jako stavební materiál, vidíme především u krovů. Lehká stavba s dřevěnou konstrukcí má řadu výhod, ale diskutovat lze o tom, jak se obecně uváděné klady v praktické stavbě skutečně uplatní.

29.12.2014
Energy Centre České Budějovice, Lubomír Klobušník, Lubomír Klobušník, energetický poradce ECČB

Málokterý výrobce zdrojů tepla v technických podkladech uvádí spotřebu elektřiny nutnou pro provoz. Elektřinu spotřebováváme např. při provozu oběhových čerpadel, při zapalování paliva, při provozu spalinového ventilátoru, při provozu šnekového podavače a při provozu řídící automatiky zdroje tepla.

18.12.2014
Energy Centre České Budějovice, Ing. Jiří Veselý, energetický poradce ECČB, energetický poradce ECČB

Důležité je především vymezení rozsahu díla (bez projektové dokumentace nelze), řešení méně a více prací, postup předání díla, odstraňování vad a nedodělků, sankce z prodlení apod. Součástí smlouvy musí být technologický a realizační předpis dodavatele a kontrolní a zkušební plán.

16.12.2014
Energy Centre České Budějovice, Ing. Jaroslav Winkler, energetický poradce ECČB, energetický poradce ECČB

Důležitá je i odpověď na otázku, kdo to zaplatí. Povinnost instalace je zákonem uložena stavebníkům, vlastníkům budov nebo společenství vlastníků. Instalované přístroje se stávají součástí vybavení bytu. U SBD a SVJ může být instalace hrazena z fondu oprav.

18.9.2014
Energy Centre České Budějovice

Kurz pro zájemce o vzdělávání v oblasti úspor energií a obnovitelných zdrojů je ještě možné se přihlásit na kurz, který v září a říjnu 2014 pořádá ECČB.

27.11.2013
Energy Centre České Budějovice

Seminář 12. 12. 2013 v Českých Budějovicích je určen organizacím, které chtějí docílit finanční úspory, snížení spotřeby energie a dlouhodobě zvýšit efektivitu využívání energie důslednou optimalizací provozu energetického hospodářství či výrobních procesů.

11.4.2013
Energy Centre České Budějovice

6 dnů plných informací se závěrečným certifikátem. Témata nař. Stavební fyzika, legislativa ČR a EU a hospodaření s energií, vytápění, teplá voda a větrání, odborná exkurze do Horního Rakouska.

23.2.2013
www.eccb.cz

Již více než 150 úspěšnými absolventy se může pochlubit Základní vzdělávací kurz pro energetické poradce, který od roku 2009 každoročně organizuje Energy Centre České Budějovice.

20.2.2013
Energy Centre České Budějovice

Pokud jste ještě nenavštívili hornorakouské město Wels, máme pro vás hned několik důvodů, proč tak nyní učinit.

24.7.2012
Energy Centre České Budějovice

Energy Centre České Budějovice Vás zve 25.7.2012 od 9-17h na Den otevřených dveří na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích. Poradenství, letáky a brožury na téma úspory energií zdarma...

27.1.2012
Energy Centre České Budějovice

Základní vzdělávací kurz pro energetické poradce je zaměřen na získání vědomostí a zkušeností v oblasti energetického poradenství, což se týká především úspor energií, využití obnovitelných zdrojů energie a staveb s nízkými energetickými nároky.

21.1.2011
Energy Centre České Budějovice, Mgr. Ivana Klobušníková

Energy Centre České Budějovice (ECČB) pořádá v březnu a dubnu 2011 3. základní vzdělávací kurz pro energetické poradce. Kurz je pro účastníky bezplatný, projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Účastníci kurzu budou podrobně seznámeni s tématy týkajícími se úspor energií, energetiky staveb, nízkoenergetických a pasivních domů, vytápění, větrání, ale i obnovitelných zdrojů energie a dotací.

5.6.2010
Energy Centre České Budějovice

Když Energy Centre České Budějovice na podzim minulého roku uspořádalo Základní vzdělávací kurz pro energetické poradce, byl o tento kurz obrovský zájem a počet přihlášených zájemců z celé republiky několikanásobně překročil kapacitu kurzu. Jedná se totiž o ojedinělou akci svého druhu v České republice.

12.10.2009
Energy Centre České Budějovice

Vzdělávací exkurze - prohlídka již zrealizovaných staveb a energetikých úsporných opatření. 15.10.2009 metoda EPC - financování z energetických úspor.

23.9.2009
Energy Centre České Budějovice

Energy Centre České Budějovice pořádá "Základní vzdělávací kurz pro energetické poradce". Účastníci kurzu budou podrobně seznámeni s tématy týkajícími se úspor energií, energetiky staveb, obnovitelných zdrojů energie a dotací.

15.6.2009
Tomáš Avramov, Energy Centre České Budějovice

Recenzovaný V oblasti energetického využití biomasy existuje na evropské úrovni akční plán Biomasa. V současné době by měla být schválena též nová energetická evropská směrnice, kde již budou přímo definovány závazné cíle pro jednotlivé státy, a každý stát bude muset mít vypracovaný plán, jak těchto cílů dosáhnout.

16.4.2009
Energy Centre České Budějovice

Dotace "Zelená úsporám" - info a poradenství na náměstí v Č. Budějovicích dne 22. dubna 2009.

29.12.2008
Mgr. Hana Chmelová, Energy Centre České Budějovice

Recenzovaný Energetický akční plán Horního Rakouska si např. klade za cíl zdvojnásobení podílu biomasy a solární energie nebo uspoření ročně 1% spotřeby energie v Horním Rakousku do roku 2010.

10.4.2008
Tomáš Avramov, Michaela Sáková, Energy Centre České Budějovice

Ve dnech 5. až 7. března 2008 proběhla v hornorakouském Welsu již tradiční odborná energetická konference "World Sustainable Energy Days 2008" ("Světové dny úspor energií").

1.4.2008
Ing. Josef Knob - redakce TZB-info, Energy Centre České Budějovice

Energy Centre České Budějovice pořádalo ve dnech 7. a 8. března jednodenní zájezdy na největší evropský veletrh obnovitelné energie a efektivního využívání energetických zdrojů do hornorakouského Welsu.

12.2.2008
Energy Centre České Budějovice

Energy Centre České Budějovice ve spolupráci s portálem TZB-info vyhlašuje soutěž o vstupenky na Veletrh úspor energií a zájezd na tento veletrh, který se uskuteční v sobotu 8. března 2008.

7.2.2008
Energy Centre České Budějovice

Začátkem února 2008 uplyne rok od otevření nového poradenského centra v Českých Budějovicích se zaměřením na pasivní domy. Specializované poradenské středisko působí v sídle občanského sdružení Energy Centre České Budějovice (ECČB) na náměstí Př. Otakara II. 87/25.

1.12.2007
Energy Centre České Budějovice

Občanské sdružení Energy Centre České Budějovice uspořádalo dne 22. listopadu 2007 v Malém pivovaru v Českých Budějovicích Krajské fórum na podporu Akčního plánu EU Biomasa. Fóra se zúčastnili zástupci kraje a obcí, představitelé neziskových organizací a profesních sdružení a médií.

13.8.2007
Lubomír Klobušník - energetický poradce ECČB, Energy Centre České Budějovice

Recenzovaný Autor se v článku zamýšlí nad vyřčenou otázkou. Shrnuje současné výhody a možnosti využití tohoto novodobého paliva a apeluje na větší snahu současných projektantů zabývat se myšlenkou ekologického přijatelného tuzemského paliva.

4.5.2006
Energy Centre České Budějovice

Občanské sdružení Energy Centre České Budějovice spolu s městem Český Krumlov a hornorakouským Svazem pro úspory energií pořádá školicí program "Energetické poradenství pro multiplikátory".

4.5.2006
Energy Centre České Budějovice

Seminář "Obnovitelné zdroje energie - známé i neznámé?" se koná 25. května 2006 v rámci tématického Dne pro obnovitelné energie, kterému udělil záštitu hejtman Jihočeského kraje RNDr. Jan Zahradník.

23.2.2006
Energy Centre České Budějovice

Letos se prestižního veletrhu v rakouském Welsu zúčastní i řada českých firem. Oficiální zastoupení České republiky je finančně podporováno Ministerstvem průmyslu a obchodu. Na společné prezentaci České republiky je zastoupeno svým stánkem i Energy Centre České Budějovice.

23.2.2006
Energy Centre České Budějovice

Letos se prestižního veletrhu v rakouském Welsu zúčastní i řada českých firem. Oficiální zastoupení České republiky je finančně podporováno Ministerstvem průmyslu a obchodu. Na společné prezentaci České republiky je zastoupeno svým stánkem i Energy Centre České Budějovice.

21.2.2006
Energy Centre České Budějovice

Energy Centre České Budějovice ve spolupráci s portálem TZB-info vyhlašuje soutěž o vstupenky na Veletrh úspor energií (Energiesparmesse) a zájezd na tento veletrh, který se uskuteční v sobotu dne 4. března 2006.

18.1.2006
Energy Centre České Budějovice

Fórum se koná v rámci 8. Mezinárodního veletrhu Střechy Praha a odborné výstavy Úspory energií a obnovitelné zdroje. Fórum je určeno pro starosty a další zástupce měst a obcí ČR.

22.9.2005
Energy Centre České Budějovice

Energetické poradenské středisko Energy Centre České Budějovice (ECČB) nabízí energetické poradenství pro domácnosti, veřejnou správu, firmy a ostatní již více než 8 let. Toto poradenství může být poskytováno zdarma, neboť je finančně podporováno z prostředků hornorakouské vlády a českého Ministerstva průmyslu a obchodu.

13.5.2005
Mgr. Ivana Klobušníková, Energy Centre České Budějovice

Návštěvníci výstavy Hobby 2005 v Českých Budějovicích jsou srdečně zváni na semináře a prezentace a budou moci bezplatně využít poradenské služby na dvou stáncích Energy Centre České Budějovice (ECČB), kde kromě konzultací týkajících se např. stavby a rekonstrukce domů, vytápění, obnovitelných zdrojů energie, úspor energií v domácnostech atd. všichni zájemci obdrží publikace a brožury s potřebnými informacemi.

10.5.2005
Energy Centre České Budějovice, Lenka Říčková, project manager ECČB

Článek je pozvánkou na dvě odborné akce. Účastníci semináře 2.6. budou informováni o praktických příkladech využívání obnovitelných zdrojů energie v obcích v ČR i v zahraničí a o možnostech financování energeticky úsporných opatření. Účastníci exkurze 14.5. si prohlédnou dva pasivní rodinné domy s odborným výkladem, navštíví větrnou elektrárnu a navíc i keltskou osadu. Exkurze je vhodná i pro celou rodinu.

9.5.2005
Energy Centre České Budějovice

Dovolujeme si Vás pozvat na blok seminářů a prezentací "Hospodárné využívání energie a obnovitelných zdrojů", které organizuje Energy Centre České Budějovice od 19. do 21. května v rámci doprovodného programu výstavy Hobby 2005 v Českých Budějovicích.

10.2.2005
Lenka Říčková, Energy Centre České Budějovice

Ve dnech 4.-6.3.2005 se ve Welsu koná již 21. ročník Veletrhu úspor energií. ECČB pořádá zájezdy za zvýhodněnou cenu, zájemci se mohou zúčastnit společné prohlídky veletrhu s energetickým poradcem ECČB a tlumočníkem.

12.1.2005
Energy Centre České Budějovice

Cílem závěrečného workshopu BFCNet je představit výsledky výzkumu na poli technologie palivových článků a fermentace biomasy a prodiskutovat jejich význam pro další vývoj.

17.12.2004
Martin Říha, Energy Centre České Budějovice

Modernizace veškerého technického zařízení umožnila bezobslužný provoz vodní elektrárny ve Steinbachu. Spolu s rybím přechodem a plochým převodním řemenem, díky němuž není provoz tak hlučný, se jedná o technické řešení hodné naší pozornosti. Článek představuje i některé další vodní elektrárny v Rakousku a jižních Čechách.

14.9.2004
Energy Centre České Budějovice

Informace k tiskové konferenci, které se zúčastnili zemský rada Rudi Anschober, předseda Energy Centre České Budějovice, Ing. Ladislav Fňouka, zástupce RNDr. Jana Zahradníka, hejtmana Jihočeského kraje a Mag. Walter Wöss, jednatel Energy Centre České Budějovice dne 9. září 2004 v 12.00 hod. v Hotelu Malý pivovar, České Budějovice na téma: Energy Centre České Budějovice - úspěšná spolupráce Horního Rakouska a Jihočeského kraje v oblasti úspor energií a obnovitelných zdrojů energie.

2.7.2004
Tomáš Avramov, Lubomír Klobušník (odborný asistent), Energy Centre České Budějovice

Jak již bylo uvedeno v minulém dílu, Energy Centre České Budějovice uspořádalo v Praze dne 19.4.2004 workshop na téma "Obnovitelné zdroje energie". Toto je pokračování článku o workshopu.

18.6.2004
Tomáš Avramov, Lubomír Klobušník (odborný asistent), Energy Centre České Budějovice

Občanské sdružení Energy Centre České Budějovice (ECČB) ve spolupráci s organizací EREC uspořádalo dne 19. dubna 2004 v Praze workshop "Obnovitelné zdroje energie - politický rámec v České republice a v EU". Workshop byl součástí projektu "Obnovitelné zdroje energie v EU a kandidátských zemích" (finančně podpořeného EU, programem Altener) a konal se v budově Magistrátu hlavního města Prahy pod laskavou záštitou radního hl. m. Prahy, RNDr. Miloše Gregara.

9.6.2004
Energy Centre České Budějovice

Společnost Energy Centre České Budějovice se podílí na organizaci exkurzí do Horního Rakouska pořádaných Hornorakouským svazem pro úspory energií (OÖ. Energiesparverband).

23.3.2004
Energy Centre České Budějovice

Rady a tipy na úsporu energií v domácnosti
Společenství venkovských žen a selek (organizační jednotka Sdružení VENKOV 3000) pořádá ve spolupráci s občanským sdružením Energy Centre České Budějovice seminář, který se koná ve středu 24. března 2004 od 15:00 do 17:00 hod. v sále Městské knihovny v Jindřichově Hradci.

20.2.2004
Energy Centre České Budějovice

Veletrh úspor energií ve Welsu v Horním Rakousku je již tradiční evropské představení novinek a setkání odborníků i zájemců z řad veřejnosti o oblast úspor energií a využívání obnovitelných zdrojů. Sdružení Energy Centre České Budějovice vyhlašuje soutěž o vstupenky a jízdenky na tuto akci.

11.2.2004
Energy Centre České Budějovice

Na konferenci Světové dny úspor energií 2004, která se koná 3. - 5. března 2004, s ECČB za výhodných podmínek.

30.1.2004
Energy Centre České Budějovice

Srdečně vás zveme na seminář s možností navázání kontaktů s rakouskými výrobci a dodavateli zařízení na využívání obnovitelných zdrojů energie (zejména sluneční zařízení a zařízení na spalování biomasy) ve čtvrtek 5. února v Českých Budějovicích.

16.1.2004
Energy Centre České Budějovice

Srdečně Vás zveme na výstavu Střechy Praha (29. - 31.1.2004), kde bude v rámci doprovodného programu letos mimo jiné nabízeno bezplatné poradenství a organizovány semináře v oblasti úspor energií a využití obnovitelných zdrojů energie se zvláštním důrazem na energii sluneční.

20.10.2003
Energy Centre České Budějovice

Energy Centre České Budějovice Vás zve na tiskovou konferenci, která se koná v úterý 21. října 2003 od 14.00 hod. v hotelu Malý pivovar v Českých Budějovicích.

15.9.2003
Energy Centre České Budějovice

V květnu a v červnu 2003 probíhala soutěž pro druhý stupeň základních škol a pro střední školy Jihočeského kraje pod názvem "Škola a energie". Soutěž zorganizovalo občanské sdružení Energy Centre České Budějovice (ECČB) a uskutečnila se pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje, RNDr. Jana Zahradníka. Akce se setkala s velkým ohlasem mezi žáky a studenty, ale i mezi učiteli a řediteli škol. Celkem se do soutěže zapojilo 41 škol (z toho 28 škol splnilo podmínky soutěže a zaslalo vyplněný dotazník) a 1970 soutěžících - 1559 dětí ze základních škol a 411 studentů ze škol středních.

18.7.2003
Energy Centre České Budějovice

Dne 16.7.2003 se v restauraci penzionu Hejrov v Přední Výtoni uskutečnil seminář na téma "Energie a její úspory".

17.7.2003
Energy Centre České Budějovice

Občanské sdružení Energy Centre České Budějovice (ECČB) pořádá v pondělí 21.7.2003 od 9 do 17 hodin "Den otevřených dveří".

2.7.2003
Lubomír Klobušník, energetický poradce ECČB, Energy Centre České Budějovice

Na rozdíl od jiných energetických průkazů, štítků, či jiných materiálů, které zpravidla hodnotí pouze dodržení ČSN a vyhlášek a kdy se majitelé domů nedozví nic o tom, kolik korun je bude stát vytápění domu a zda je jejich dům šetrný vůči životnímu prostředí, je Energetický průkaz ECČB užitečnou pomůckou pro majitele či uživatele rodinných domů.

11.6.2003
Energy Centre České Budějovice

Od pondělí 5. května probíhá v celém Jihočeském kraji pod patronátem hejtmana Jihočeského kraje RNDr. Jana Zahradníka soutěž "Škola a energie". Tato akce je určena pro druhý stupeň základních škol a pro střední školy, jejím tématem však není jen úspora energií ve školách, ale také v domácnostech a v neposlední řadě i využívání obnovitelných zdrojů energie.

21.5.2003
Energy Centre České Budějovice

Projekt OPET RES-e: Nová technologická síť EU pro zelenou energii, zastoupena také ČR. Cílem tohoto projektu je podpora energetických technologií na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie.

6.5.2003
Energy Centre České Budějovice

Dne 5. května 2003 byla vyhlášena soutěž "ŠKOLA A ENERGIE" určená pro druhý stupeň základních škol a pro střední školy v Jihočeském kraji.

8.4.2003
Mgr. Ivana Hlinková, Energy Centre České Budějovice

"Využívání obnovitelných zdrojů energie podporuje pozitivní regionální rozvoj, zvyšuje tvorbu hodnot ve venkovských oblastech, snižuje zatížení životního prostředí, zajišťuje pracovní místa v zemědělství a lesnictví a zlepšuje sociální a hospodářskou soudržnost v naší zemi", uvádí hornorakouská vláda jako argumenty pro podporu obnovitelných zdrojů energií.

13.12.2002
Energy Centre České Budějovice

Dne 11.12.2002 se konala valná hromada a zasedání představenstva sdružení Energy Centre České Budějovice.

25.7.2002
ECČB

Sdružení Energy Centre České Budějovice za podpory SFŽP ČR nabízí v rámci projektu "Zvyšování informovanosti v obcích" další zajímavý způsob energetického poradenství.

22.3.2001
Energy Centre České Budějovice

Sdružení Energy Centre České Budějovice (ECČB) vzniklo v rámci přeshraniční spolupráce mezi Horním Rakouskem a jižními Čechami v roce 1997 a svou činnost zaměřuje na podporu úspor energie a osvětu ve využívání netradičních a obnovitelných zdrojů energií.

15.2.2001
Roman Šubrt, Energy Consulting, Energy Centre České Budějovice

Infrakamerou lze kontrolovat a hodnotit tepelné izolace staveb. Zkušenosti s jejím využitím v Energy Centru České Budějovice přiblíží dnešní článek.