Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Nenechte si ujít Pokračovací vzdělávací kurz pro energetické poradce

Pro zájemce o vzdělávání v oblasti úspor energií a obnovitelných zdrojů připravilo letos Energy Centre České Budějovice v návaznosti na pět již realizovaných Základních vzdělávacích kurzů pro energetické poradce kurs pokračovací.

Pro zájemce o vzdělávání v oblasti úspor energií a obnovitelných zdrojů připravilo letos Energy Centre České Budějovice v návaznosti na pět již realizovaných Základních vzdělávacích kurzů pro energetické poradce kurs pokračovací.

Tento kurz, který volně navazuje na základní kurzy, se uskuteční v září a říjnu 2015. Je zakončen zkouškou a certifikátem o absolvování a určen nejen stávajícím či budoucím energetickým poradcům, ale také pracovníkům energetických agentur, zaměstnancům státní a veřejné správy, autorizovaným inženýrům a technikům, projektantům, vysokoškolským studentům, zástupcům firem a podnikatelům v oborech týkajících se tématiky kurzu, pracovníkům neziskových organizací a zástupcům škol.

Pokračovací vzdělávací kurz pro energetické poradce je zaměřen na prohloubení vědomostí v oblasti energetického poradenství, což se týká především úspor energií, využití obnovitelných zdrojů energie a staveb s nízkými energetickými nároky. Náplň kurzu je různorodá, snažící se pokrýt co nejvíce aspektů energetického poradenství. Součástí kurzu je i jednodenní exkurze do Rakouska.

Na kurzu přednáší řada fundovaných odborníků a kapacit ve svém oboru. Skladba kurzu vypadá následovně:

15. září 2015

Úvod a uvítání (Mgr. Ivana Klobušníková, ECČB), Platná legislativa ČR a EU týkající se zateplování a energetiky budov (Ing. Tripes, TZÚS České Budějovice), Hospodaření s energií do roku 2020, vliv činnosti člověka na zemské klima – globální a lokální (RNDr. Jan Pokorný CSc., ENKI o.p.s., Třeboň), Stavební fyzika III.(Ing. Milan Ostrý, Ph.D., Ústav pozemního stavitelství, VUT Brno), Nové poznatky v oblasti zateplování budov – materiály a technologie (Ing. Jiří Veselý, ECČB), Více o Feng-shui a bydlení (Mgr. Irena Kovářová, A-Spektrum s.r.o.)

16. září 2015

Využití biomasy pro výrobu tepla a elektřiny, palivo pro spalovací motory (Doc. Ing. Tomáš Dlouhý CSc., FS ČVUT Praha), Bioplyn – novinky ve výrobě a využívání (Ing. Miroslav Kajan, ČOV Třeboň), Průmyslová energetika (přednášející v jednání), Více o malých vodních elektrárnách (Ing. Zbyněk Bouda, Energetická agentura Vysočiny), Fotovoltaika – co nového? (Prof. Ing. Vítězslav Benda CSc., FEL ČVUT Praha)

17. září 2015

Odborná exkurze do Rakouska

  • prohlídka moderní výtopny na biomasu v Ramingdorfu
  • prohlídka města Steyr
  • prohlídka nejkrásnější rakouské vodní elektrárny Steyrdurchbruch

6. října 2015

Jak správně komunikovat během energetického poradenství (Dan Moravec), Zpětné získávání tepla z odpadního vzduchu pomocí tepelných čerpadel (Ing. Josef Slováček, Asociace pro využití TČ), Využití dešťové vody II. (Franz Mitmasser, O.Ö. Energiesparverband), Aktuální dotace na OZE a úspory energií v Horním Rakousku (Franz Mitmasser, O.Ö. Energiesparverband), Dotace na OZE a úspory energií využitelné v ČR (Ing. Zdeněk Krejčí, ECČB), Aktuální výkupní ceny elektřiny, zelené bonusy, připojování zařízení na využití OZE do sítě (Tomáš Kubín, E.ON), Nové zkušenosti s využitím metody EPC v ČR (přednášející v jednání, SEVEn)

7. října 2015

Budovy s téměř nulovou spotřebou energie včetně legislativy po roce 2020 (nové trendy v navrhování budov – koncepce, materiály a technologie (Ing.arch. Mojmír Hudec, Ateliér Elam), Novinky v oblasti vytápění a ohřevu užitkové vody I. (Ing. Roman Vavřička, PhD., FS ČVUT), Novinky v oblasti vytápění a ohřevu užitkové vody II. (Ing. Roman Vavřička, PhD., FS ČVUT), Větrání, rekuperace a teplovzdušné vytápění II. (Ing. Zdeněk Zikán, Atrea s.r.o.)

8. října 2015

Chlazení budov II.(Ing. Miroslav Urban, PhD., FSv, ČVUT Praha), Energetická náročnost budov II. – legislativa a metodika (Ing. Miroslav Urban, PhD., FSv, ČVUT Praha), Domácí elektrospotřebiče a osvětlení II. - možnosti, jak snižovat energetickou náročnost (Prof. Ing. Jiří Habel, DrSc., FEL ČVUT Praha), Solární termické systémy pro bytové domy (Ing.Tomáš Matuška, Ph.D., FS ČVUT Praha ), Více o větrných elektrárnách (Ing. Jiří Špičák, ČSVE)

Rozsah kurzu: 50 vyučovacích hodin

3. listopadu 2015

Závěrečné zkoušky a slavnostní předání certifikátů.

Dosavadní zkušenosti

Účastníků základních kurzů bylo celkem 167, z nichž 141 úspěšně zakončilo kurz závěrečnými zkouškami. V dotazníku mapujícím spokojenost účastníků s kurzem se naprostá většina z nich vyjádřila o kvalitě kurzu pozitivně, vyzdvihovali zejména vysokou odbornost přednášejících a dobrou organizaci. Znalosti a zkušenosti z kurzu lze následně využít při studiu, na pracovištích i například při provozu domácnosti. Někteří z účastníků později organizátora informovali, že jim certifikát z kurzu usnadnil nalezení nového pracovního místa. Účastníci si rozšíří své stávající vědomosti a získají také mnohé užitečné kontakty, se kterými mohou dále pracovat a rozvíjet je.

Kurz je zařazen do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT.

Cena za kurz: 8 250 Kč + 21 % DPH, tj. 9 983 Kč

sleva pro členy ČKAIT: 8 000 Kč + 21 % DPH, tj. 9 680 Kč

Cena kurzu zahrnuje: vložné, sborník v tištěné formě, občerstvení během přednášek, exkurze do Rakouska (doprava, tlumočení, vstupné a oběd), účast na zkouškách a slavnostním ukončení kurzu s pohoštěním, certifikát.

Bližší informace viz www.eccb.cz.

Pokračovací vzdělávací kurz pro energetické poradce se koná ve spolupráci s partnery projektu z Horního Rakouska: O.Ö. Energiesparverband, Land Oberösterreich a českými partnery: společností E.ON a internetovým serverem ČESKÉSTAVBY.CZ.

Energy Centre České Budějovice
logo Energy Centre České Budějovice

Bezplatné energetické poradenství v oblasti úspor energií a využití obnovitelných zdrojů, audity a energ. analýzy, Energetické průkazy pro RD, měření infrakamerou, pořádání seminářů, vydávání publikací, zprostředkování kontaktů s Horním Rakouskem a EU a další.