Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Ohlédnutí za veletrhem obnovitelných zdrojů v rakouském Welsu

Energy Centre České Budějovice pořádalo ve dnech 7. a 8. března jednodenní zájezdy na největší evropský veletrh obnovitelné energie a efektivního využívání energetických zdrojů do hornorakouského Welsu.

 

Energy Centre České Budějovice mělo na veletrhu vlastní stánek a pořádalo pro účastníky zájezdu organizovanou prohlídku několika stánků v českém jazyce s energetickým poradcem ECČB Lubomírem Klobušníkem a Mgr. Hanou Chmelovou. Proběhla prezentace a diskuse u firmy GUNTAMATIC, která nabízí kotle na spalování dřeva, dřevěného odpadu a energetického obilí. Z diskuze vyplynulo, že peletky jsou efektivní díky dotační politice a v případě zpracování odpadu, jinak by byly výrobní náklady vysoké.

 

Další přednáška byla u stánku firmy GASOKOL, která se zabývá solárními kolektory na ohřev vody, ale např. i pro absorpční chlazení v klimatizaci. Solární energie pro ohřev vody je v horním Rakousku dotována do cca 4000 € na RD (fixní částka 1000 € + cca 110 € na každý m2) a bude vyžadována u všech novostaveb (bude muset být zdůvodněno, pokud nebude použita). Moderní akumulační zásobníky mají dva teplosměnné "hady" prakticky po celé výšce zásobníku, vnitřní z žebrované nerezové oceli od solárního kolektoru, vnější z hladké trubky od kotle.

 

Na veletrhu si bylo možno prohlédnout stirlingovy motory firmy SUNMACHINE. Základní jednotka poskytující elektrický výkon cca 3 kW a tepelný cca 10 kW získává energii buď ze slunce pomocí zrcadel, nebo spalováním peletek ze zásobníku. Cena zařízení na peletky je cca 30 000 €. Celková účinnost zařízení je okolo 90% (elektřina + teplo).

 

Vyrábí se i varianta pro spalování plynu (bioplynu). Na malém demonstračním modelu je vysvětlen princip stirlingova motoru - svíčka ohřívá vzduch (nebo jiný plyn), ten se rozpíná a je pomocí řídícího pístu přesouván pod pracovní píst, kde koná práci.

Firma ENERGYCABIN prezentovala kabinu obsahující kotel na spalování pelet nebo štěpky, včetně zásobníku a na jih orientovaného slunečního kolektoru pro vytápění. Používá se především pro rodinné domy.

 

Tloušťky tepelných izolací byly běžně prezentovány okolo 300 mm, např. minerální vata na obrázku je pod i mezi krokvemi, keramické vložky s betonovou vrstvou zaručují tepelnou stabilitu podkroví. Na druhém obrázku je systém pro stěny, dutiny mezi profilovanou tvárnicí a polystyrénovou izolační vrstvou se vyplní betonem.

 

Na veletrhu byly široce zastoupeny izolace z výrobně-energeticky nenáročných materiálů jako např. celulóza nebo i ovčí vlna.

 

A ukázka rákosu jako zateplovacího systému nebo využití dřevěného odpadu jako tepelné izolace namísto spalování v kotli.

 
 
Reklama