Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na 3. workshop BFCNet

(Síť pro výzkum technologií palivových článků zásobovaných fermentací biomasy)

"Fermentace biomasy a palivové články jako klíč k trvale udržitelné, decentralizované výrobě energie v Evropě"

datum a místo konání
19. - 21. ledna 2005, Steyr, Rakousko

Kombinace technologií palivových článků a fermentace biomasy se ukázala jako jedena z nevýznamnějších možností v oblasti decentralizované výroby obnovitelné a ekologické elektřiny a tepla. Ovšem až donedávna se tyto dvě technologie vyvíjely zcela nezávisle, což má za následek, že neexistuje jejich společná základna výzkumu, informací a postupů, která je pro úspěšný vývoj palivových článků zásobovaných fermentací biomasy nutná.

Potřeba takové společné informační a výzkumné základny byla vyjádřena na workshopu ESF (European Science Foundation - Evropský vědecký fond) v dubnu 2001 a vedla k vytvoření organizační sítě pro vzájemnou spolupráci (BFCNet), která působila v letech 2002-2004 (viz www.bfcnet.info).

Toto je třetí a závěrečný workshop BFCNet, jehož cílem je představit výsledky výzkumu na poli technologie palivových článků a fermentace biomasy a prodiskutovat jejich význam pro další vývoj.


Témata jednotlivých částí workshopu:

19. ledna 2005

14:00 - 15:30 Evropské perspektivy decentralizované výroby elektřiny z biomasy
16:00 - 18:00 Nové přístupy k fermentačním biopalivům

20. ledna 2005

  9:00 - 11:00 Zvýšení kvality biopaliva pro aplikace na vyspělé úrovni
11:30 - 15:30 Mezinárodní aktivity na poli palivových článků s použitím biopaliv
16:00 - 18:00 Zkušenosti z prvních aplikací palivových článků

21. ledna 2005

8:30 - 15:00 Exkurze do čistírny odpadních vod a elektrárny na zemní plyn v Linci

Jednacím jazykem workshopu je angličtina.

Bližší informace získáte přímo u organizátora:
Profactor Produktionsforschungs GmbH
Dr. Werner Ahrer
Tel.: 0043/7252/885 400
Fax: 0043/7252/85 101
e-mail: werner.ahrer@profactor.at
www.profactor.at

nebo v Energy Centre České Budějovice
Tel.: 387 312 580
e-mail: eccb@eccb.cz
www.eccb.cz