Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
FM služby
Archiv článků od 22.4.2013 do 4.11.2013

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články

4.11.2013
Bc. Tomáš Seliger, DiS., Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava

Článek popisuje hrad Český Šternberk, a to umístění NKP hradu Český Šternberk, aktuální stav nemovitosti, současný stav správy hradu, zajišťování průvodců, zajišťování nákupu upomínkových předmětů, zajišťování stravování zaměstnanců, pronájem částí hradu, SW podpora facility managementu na hradě...

28.10.2013
Ing. Eva Beránková, Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava

Provozování objektu a v něm instalovaných TZB je každodenní úkolem provozovatele. Tento článek se klade za cíl přiblížit v obecné rovině situace a úkony, které při provozování objektu a TZB vznikají.

17.10.2013
ISS Facility Services s.r.o.

Trend snižování provozních nákladů budov se stává fenoménem současnosti. Ekonomický tlak v podobě především neustále rostoucích cen paliv a energie vyvolává potřebu řešit náklady spojené s provozem budov a technologií.

11.10.2013
IFMA CZ

Zveme Vás jménem asociace IFMA CZ (Česká pobočka mezinárodní asociace profesních facility managerů) na již tradiční prestižní akci Týden Facility managementu 2013, která se koná ve dnech 11.–15. listopadu 2013 v Praze a nese motto „Vize FM 2020“.

28.9.2013
redakce

Portál TZB-info připravil pro doprovodný program FSDays 2013 přednášky na téma Úloha facility managementu v bezpečnosti budov, které přednesli odborníci s bohatou praxí ve FM spolu se zástupci profesní asociace Facility managementu IFMA CZ.

12.9.2013
Mascotte s.r.o.

Pátý ročník mezinárodního veletrhu nejnovějších trendů bezpečnostní techniky, systémů a služeb Prague Fire & Security Days 2013 (FSDays 2013), již tradičně pro obory FIRE&SECURITY, IT PROTECTION, SAFE TRAFFIC, RESCUE PRAGUE a INTELIGENTNÍ BYDLENÍ, se uskuteční ve dnech 17.–21. 9. 2013 v PVA EXPO PRAHA opět souběžně se stavebním veletrhem FOR ARCH 2013.

21.8.2013
mascotte, s.r.o.

Mezinárodní veletrh nejnovějších trendů bezpečnostní techniky, systémů a služeb FSDays 2013 (Prague Fire & Seucurity Days 2013), již tradičně pro obory FIRE&SECURITY, IT PROTECTION, SAFE TRAFFIC, RESCUE PRAGUE a INTELIGENTNÍ BYDLENÍ, se uskuteční ve dnech 17.–21. 9. 2013 v PVA EXPO PRAHA opět souběžně se stavebním veletrhem FOR ARCH 2013.

30.6.2013
Petra Gütterová

Slovenská asociace facility managementu SAFM uspořádala ve dnech 11.–13. června 2013, v Bratislavě v prostorách Slovenskej sporiteĺne, druhý ročník mezinárodní konference DNI FACILITY MANAGEMENTU SAFM – jún 2013. Motto pro letošní ročník bylo „Facility management – cesta k zefektivnění procesů v organizaci“.

24.6.2013
Ing. Eva Beránková, Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava

Článek si klade za cíl představit Facility management tak, jak ho definuje norma ČSN EN 15 221, přiblížit vývoj tohoto oboru, vytýčit jeho cíl, určit způsoby, kterými je Facility management realizován, vymezit úrovně řízení, na kterých jsou procesy řízeny a konečně objasnit pozici a poslání Facility managera, ať už na straně příjemce služby nebo na straně poskytovatele. Článek shrnuje základní fakta a informace o dynamicky se vyvíjejícím oboru, který se postupem času stává nedílnou součástí našeho pracovního života.

10.6.2013
Ing. Vendula Nejedlá, Ing. Veronika Nídlová, Ing. Petr Vaculík, Ph.D., Ing. Jan Hart, Ing. Zdeněk Votruba, Technická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze

Otázka spolehlivosti a kvality bezpečnostních systémů je v dnešní době primárním kritériem pro výběr konkrétního typu zabezpečení. Nejrizikovější jsou z tohoto pohledu perimetrické systémy, které prakticky ve všech svých variantách a technologiích výrazně podléhají vlivu vnějších podmínek a rušivých vlivů.

27.5.2013
Petra Gütterová, redakce

Téměř 100 definic, které vysvětlují základní pojmy, které se ve facility managementu objevují. Slovník Vám může pomoci při první orientaci ve facility managementu nebo při potřebě přesné terminologie.

Facility Management Benchmark FM2012
16.5.2013
Alstanet, s.r.o., Zuzana Štěpanovská, Václav Zapletal, Petr Materna, A.T. Kearney

A.T. Kearney ve spolupráci se společností Alstanet v průběhu roku 2012 realizovala komplexní anonymní benchmarkingovou studii FM2012, která srovnávala nákladovou efektivitu facility managementu účastníků při reflektování kvality poskytovaných služeb. Srovnávání bylo provedeno ve třech kategoriích: administrativní prostory, obchodní prostory a vozový park.

13.5.2013
Pavel Komenda

Tento článek je určen novým zájemcům o podnikání v oblasti správy technické infrastruktury budov. Podává základní informace o poskytování technických služeb při správě nemovitostí v oblasti technického zařízení budov ve všech objektech klienta poskytovatele služeb formou facility managementu. Text pojednává především o budovách, sloužících výhradně k administrativní činnosti s rozsahem od velkých budov ve vlastnictví až po malá pracoviště v pronajatých objektech.

8.5.2013
Ing. Petr Bohuslávek, Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., redakce

Na stavební fakultě v Brně proběhla mimořádná přednáška britského profesora Stephena Lockley, předního experta digitálního modelování budov – BIM (Building Information Modelling). Lockley podal dvouhodinový přehled o BIM, a to zejména s důrazem na blížící se povinnost projektování staveb za veřejné peníze výhradně prostřednictvím BIM. Tato povinnost bude platit na britských ostrovech od roku 2016.

8.5.2013
Bilfinger HSG Technologies and Facility Management s.r.o.

Od března se v oboru facility managementu setkáváme se společností Bilfinger HSG Technologies and Facility Management, s. r. o. Nejde však o žádného nováčka na trhu. S novým názvem přichází zkušená firma HSG Zander CZ, s. r. o. O novém jménu i o historii a plánech společnosti jsme hovořili s jejím ředitelem Ing. Jiřím Foltou.

Ing. Jirkovský, ředitel Siemens Building Technologies
27.4.2013
Siemens, s.r.o.

Spíše než na legislativní omezení v oblasti výstavby inteligentních budov narážíme spíše na problém rozdílného přístupu k investičním nákladům u developerů a k následným provozním nákladům u provozovatelů budov. V testovacích i reálných projektech jsme se u uživatelů opakovaně setkali s obavou ze ztráty soukromí.

Založení Asociace energetických specialistů o.s. (AES)
24.4.2013

Asociace energetických specialistů je nově založenou asociací sdružující energetické specialisty za účelem získání výhod společným postupem. Prvním benefitem, který je platný od 1. května 2013, je možnost výhodného pojištění ze zákona povinného pro každého specialistu. Dalším připravovaným benefitem je možnost společného postupu při využívání SW.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama