Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Zkušenosti z epidemie koronaviru na kurzu pro facility manažery

10. intenzivní vzdělávací seminář TZB-info: Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi

Přednáška Ochrana měkkých cílů z pohledu facility managementu byla aktualizována s ohledem na koronavirus a na to, jak se připravit na případnou další vlnu. Novinkou kurzu bylo téma Nastavení procesů a indikátorů měření kvality služeb (KPI) včetně jejich vyhodnocení.

V Aquapalace Hotel Prague se uskutečnil již DESÁTÝ BĚH vzdělávacího odborného semináře Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi TZB-info
V Aquapalace Hotel Prague se uskutečnil již DESÁTÝ BĚH vzdělávacího odborného semináře Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi TZB-info

V termínu 1. – 3. 6. 2020 a následně pak 8. – 9. 6. 2020 se v Aquapalace Hotel Prague, uskutečnil již desátý běh vzdělávacího odborného semináře Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi. Pořadatelem semináře je odborný portál TZB-info.
Původně naplánovaný březnový termín byl kvůli koronavirové pandemii zrušen, ale ihned jak to bylo možné jsme se spolu s lektory a účastníky domluvili na červnovém termínu. Byli jsme v hotelu sami, a tak byla bezpečnost 100 % a všichni jsme si společné setkání po vynucené odmlce užili.

Novinky kurzu a zkušenosti z období nouzového stavu

Novinkou desátého běhu bylo zařazení přednášky na téma Nastavení procesů a indikátorů měření kvality služeb (KPI) včetně jejich vyhodnocení, lektora Ing. Aleše Choutky, Alstanet. Aktualizovali jsme přednášku Ochrana měkkých cílů z pohledu facility managementu, lektora Mgr. et Mgr. Pavla Krčílka, MČ Praha 11, kdy jsme jako nové podtéma zařadili koronavirus a lektor nám sdělil informace z krizového řízení a opatření, která bylo nutné aplikovat, a ze kterých bylo také nutné se následně poučit a připravit na případnou další vlnu.

Téma Covid-19 se samozřejmě prolínalo celým vzdělávacím programem. Co se týká provozu, tak v podstatě všichni účastníci i lektoři shodně potvrdili, že z počátku bylo více práce než obvykle. Zajistit ochranná opatření a prostředky nebylo snadné a každý se snažil pomoci, jak uměl – výrobou vlastní desinfekce nebo šitím roušek.
Také se vyskytly komplikace u domluvených servisů a revizí, kdy se některé dodavatelské firmy sami potýkaly s karanténou nebo případně strachem, který paralyzoval celou republiku. Je, ale také pravdou, že se vyskytly případy, kdy naopak byla možnost v omezeném provozu realizovat některé servisy nebo opravy či investice, které se odkládali z důvodů plného provozu a velkého počtu osob na pracovišti.
Dá se, ale také říci, že vše zlé je k něčemu dobré a společnosti si vyzkoušeli možnost práce z domova (home office). Ověřili si např., že i účetní oddělení může pracovat z domova, ale i z tohoto režimu někde vznikly komplikace, kdy bylo nutné nakoupit notebooky, nové licence nebo posílit firemní síť, aby byl možný vzdálený přístup při velkém počtu zaměstnanců. Některé společnosti jsou již v plném provozu, někteří to zkouší od 1.6.2020, ale někteří (hlavně se zahraničním kapitálem) zatím termín stanovený nemají nebo zvažují aplikovat možnost trvalejšího home office. To, ale neplatí u provozu. Ti naopak na objektech byli přítomni, i když někdy v omezeném počtu, ale správa objektu se trvale na dálku dělat nedá.

Účastníci označili jako nejzajímavější přednášku lektora Jana Taláška, ATALIAN CZ na téma CAFM systém v práci a tradičně lektorky Ing. Renaty Strakové, Entech group na téma Energetická náročnost budov a lektora Tomáše Prokeše, Česká agentura pro standardizaci na téma BIM v kontextu FM.

Zajímavé na uskutečněném běhu bylo, že třetina účastníků byli FM začátečníci, kteří se přihlásili z důvodu, kdy je obor zajímá a rádi by v něm našli uplatnění nebo dostali do správy objekty a chtěli se dozvědět legislativní a provozní povinnosti. Velice nás také potěšil návrat dvou účastníků po téměř 3 letech. Děkujeme.


Přiravitli jsme pro účastníky místa 1,5 m od sebe, desinfekci, roušky, speciální režim pro občerstvení i pití a sál s přímou návazností na venkovní terasu

Hotel Aquapalace byl čerstvě otevřen po nucené odstávce. Vše bylo perfektně připraveno, jen chyběl čilý ruch, na který jsme byli jindy zvyklí

Vzdělávání bylo rozděleno do pěti odborných oblastí

  • Facility management, úvod a legislativa (Základy facility managementu - standardizace dle ČSN EN 15221 a ISO 41000, Nastavení systému ochrany před trestně právní odpovědností v oblasti správy majetku, Benchmarking, jako nástroj přechodu k měkkým službám a Nastavení FM procesů a indikátorů měření kvality služeb (KPI) včetně jejich vyhodnocení) - lektory oblasti byli Petra Gütterová, Brabouk Consulting, TZB-info, Ing. Ondřej Antoš, EASY FM a Ing. Aleš Choutka, Alstanet.
  • BOZP a PO / Energetická náročnost budov (BOZP a PO ve vztahu k FM, Rozsah povinností zaměstnavatele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany při zajišťování/poskytování služeb v oblasti Facility Managementu a Kontroly kotlů jako nástroj k úsporám, povinné kontroly, Energetická náročnost budov - co vše je v průkazu budovy) – lektory oblasti byli Jindřich Bumba, SSI Technologies a Ing. Renata Straková, Entech group, TZB-info.
  • Bezpečné užívání budov (Ochrana měkkých cílů z pohledu facility managementu, Elastické podlahoviny – problémy při provozu v objektech, jejich příčiny a možná řešení a Zabezpečení podmínek bezbariérového užívání při správě budov) – lektory oblasti byli Mgr. et Mgr. Pavel Krčílek, MČ Praha 11, Jiří Kudrna, Cech podlahářů ČR a Ing. Renata Zdařilová, VŠB-TU Ostrava.
  • Správa budov / EXKURZE (Vnitřní prostředí, větrání, povinné kontroly a BIM v kontextu FM) – lektory oblasti byli Ing. Jan Schwarzer, Ph.D., SaS Projekt, TZB-info a Tomáš Prokeš, Česká agentura pro standardizaci.
  • Práce s daty ve facility managementu / Kvalita služeb (Nástroje facility managementu – Kvalita poskytovaných služeb závisí na nastavení procesů, CAFM systém v praxi) – lektory oblasti byli Jana Malíková, Tafira FM a Jan Talášek, manažer projektu CAFM, ATALIAN CZ, s.r.o.

Po ukončení semináře získali absolventi certifikát, který potvrzoval úspěšné složení písemného testu a řádnou docházku v rozsahu školených oblastí.
Mezi absolventy byli zástupci společností jako Penny Market, PIERBURG, TESPRANET SERVICES, EGONA profit, K POINT servis a Brilon.
Byli jsme rádi za venkovní terasu, která přímo navazovala na přednáškový sál. Chtěli jsme ji s ohledem na stále trvající bezpečnostní opatření, ale byla i příjemným místem kvůli téměř letnímu počasí.

A hodnocení účastníků vzdělávacího semináře?

Dan Chocholouš, Site Manager / TESPRANET SERVICES s. r. o.
„Z Vašeho školení na správu a provoz nemovitostí, facility management v praxi jsem si odnesl velké množství nových vědomostí, které s týmem využijeme v praxi při práci pro naše klienty. Líbila se mi vysoká odbornost přednášejících a zároveň jejich lidský přístup s jakým nám témata prezentovali. Neměl jsem tak problém s udržením pozornosti po celý den, a to ani po výborných obědech. Velice zajímavá byla také prohlídka v technickém zázemí aquaparku Aquapalace, kam se člověk normálně nemá šanci podívat. Toto školení bych určitě doporučil.“

Martin Žoha, facility koordinátor / PIERBURG s.r.o.
„Pro účast na 5ti denním vzdělávacím semináři "Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi", jsem se rozhodl, abych se dozvěděl, jaké další oblasti Facility management obsahuje a do jaké hloubky je řeší. Mám několikaletou praxi se samotnou správou budov. Pro mne byly nejzajímavější přednášky z oblasti energetické náročnosti budov, kontrola a provoz systémů TZB se zaměřením na klimatizace a dále zabezpečení podmínek bezbariérového užívání při správě budov. Dále nastavení FM procesů (KPI). Celý seminář byl velice zajímavý, přednášky vedli odbornici na slovo vzatí, proto hodnotím seminář jako velice zajímavý a pro další mojí praxi velice přínosný.“

Petr Sochorovský, facility manager, Penny Market s.r.o.
"Nebylo to první naše setkání a věřím, že ne poslední. Jsem rád, že vzniklo naše profesní partnerství. Dále budu sledovat vaše stránky a už se těším, jak zorganizujete setkání kolegů z oboru, které bude částečně pracovní a z části neformální posezení s výměnou zkušeností. Ještě jednou díky za komunikaci z karantény."

TZB-info děkuje všem absolventům a lektorům desátého běhu intenzivního vzdělávacího semináře Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi, který se uskutečnil ve dnech 1. – 3. 6. 2020 a 8. – 9. 6. 2020 v Aquapalace Hotel Prague, Čestlice a věříme, že se brzy opět setkáme při jeho pokračování, a to již v říjnu tohoto roku.


 
 
Reklama