Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Dvanáctý běh intenzivního vzdělávacího semináře TZB-info "Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi"

V termínu 10. – 12. 10. 2022 a následně pak 17. – 18. 10. 2022 se již tradičně v Aquapalace Hotel Prague, uskutečnil již DVANÁCTÝ BĚH vzdělávacího odborného semináře Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi. Pořadatelem semináře je odborný portál TZB-info.

Novinkou dvanáctého běhu bylo zařazení přednášky na téma Zákon č. 250/2021 Sb. v praxi, lektora Vladimíra Baletky, eFACILITY consulting, Tipy na energetické úspory, lektorky Ing. Dagmar Kopačkové, Ph.D., TZB-info.cz. Aktualizovali jsme přednášku Ochrana měkkých cílů z pohledu facility managementu, lektora Mgr. et Mgr. Pavla Krčílka, MČ Praha 11, Kontrolu a provoz systému TZB se zaměřením na kontrolu klimatizace, Ing. Jana Schwarzera, Ph. D., SaS Projekt nebo Kontroly kotlů jako nástroj k úsporám, povinné kontroly a Energetická náročnost budov, lektorky Ing. Renaty Strakové, Entech group.

Přečtěte si také Nabitý program konference Energetická náročnost budov 2022 - čtvrtek 1.12. v Praze Přečíst článek

Hlavním tématem probíhajícího vzdělávacího programu byl Zákon č. 250/2021 Sb. a prováděcí přepisy, kdy nosným bodem bylo uvedení legislativy do praxe. Bohužel od účinnosti zákona, tj. 1. července 2022 nebylo moc příležitostí pro kontroly státních orgánů, a tak lektoři i účastníci hledali vhodné nástroje, jak předcházet chybnému výkladu nebo neochotě zaměstnanců a klientů k implementaci požadovaných změn. Druhým velmi aktuálním tématem byly tipy na energetické úspory včetně aktualizované přednášky na téma Energetická náročnost budov. Vhodným nástrojem, kde nalézt energetické úspory je Energetickém auditu a vhodnými konzultanty jsou pak energetičtí specialisté. Rovněž praktická informace, jak zajistit diskutované snížení teploty v místnostech, a to to přímou regulací u zdroje tepla nebo doporučení na úsporné baterie pro snížení spotřeby teplé vody. Účastníci také velmi pozitivně hodnotili téma certifikace ČSN EN ISO 41001:2018. Facility management - Systémy řízení a jeho zavedení do praxe.

Účastníci označili jako nejzajímavější přednášku lektora Jana Taláška, ATALIAN CZ na téma CAFM systém v práci a tradičně lektorky Ing. Renaty Strakové, Entech group na téma Energetická náročnost budov a lektora Ing. Jana Schwarzera, Ph.D., SaS Projekt na téma Kontrolu a provoz systému TZB se zaměřením na kontrolu klimatizace.
Zajímavé na uskutečněném běhu bylo, že dvě třetiny z účastníků byli zástupci společnosti ŠKODA AUTO a.s., kteří se pro nás seminář rozhodli z důvodu přímého seznámení se všech účastníků s činnostmi zainteresovaných osob s konkrétními zkušenostmi z praxe, metodikou, provázaností s legislativou a některými podpůrnými nástroji.

Vzdělávání bylo rozděleno do 5ti odborných oblastí:
  • Facility management, úvod a legislativa: Základy facility managementu - standardizace dle ČSN EN 15221 a ISO 41000, Zákon č. 250/2021 Sb. v praxi, Benchmarking, jako nástroj přechodu k měkkým službám a Nastavení FM procesů a indikátorů měření kvality služeb (KPI) včetně jejich vyhodnocení - lektory oblasti byli Petra Gütterová, TZB-ifno, Vladimír Baletka, eFACILITY consulting a Ing. Aleš Choutka, Alstanet.
  • BOZP a PO / Energetická náročnost budov: BOZP a PO ve vztahu k FM, Rozsah povinností zaměstnavatele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany při zajišťování/poskytování služeb v oblasti Facility Managementu a Kontroly kotlů jako nástroj k úsporám, povinné kontroly, Energetická náročnost budov - co vše je v průkazu budovy – lektory oblasti byli Jindřich Bumba, SSI Technologies a Ing. Renata Straková, Entech group, TZB-info.
  • Bezpečné užívání budov: Ochrana měkkých cílů z pohledu facility managementu, Nastavení systému ochrany před trestně právní odpovědností v oblasti správy majetku a Zabezpečení podmínek bezbariérového užívání při správě budov – lektory oblasti byli Mgr. et Mgr. Pavel Krčílek, MČ Praha 11, Ing. Ondřej Antoš, EASY FM a Ing. Renata Zdařilová, VŠB-TU Ostrava.
  • Správa budov / EXKURZE: Kontrola a provoz systémů TZB se zaměřením na kontrolu klimatizace a Tipy na energetické úspory – lektory oblasti byli Ing. Jan Schwarzer, Ph.D., SaS Projekt, TZB-info a Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., TZBinfo.
  • Práce s daty ve facility managementu: CAFM systém v praxi – lektorem oblasti Jan Talášek, manažer projektu CAFM, ATALIAN CZ, s.r.o.

Po ukončení semináře získali absolventi certifikát, který potvrzoval úspěšné složení písemného testu a řádnou docházku v rozsahu školených oblastí. Mezi absolventy byli zástupci společností jako ŠKODA AUTO, Fakulta stavební VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ nebo Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

Nabízíme Vám hodnocení účastníků vzdělávacího semináře:

Ing. Pavol Láncz, ES – Plánování a koordinace / ŠKODA AUTO a.s.
Zúčastnili jsme se ho v poměrně velkém zastoupení 9 osob, což bylo především z důvodu přímého seznámení se všech u nás na těchto činnostech zainteresovaných osob s konkrétními zkušenostmi z praxe, metodikou, provázaností s legislativou a některými podpůrnými nástroji. Seminář tyto naše předpoklady zcela naplnil a věřím tomu, že většině kolegů tzv. otevřel oči a umožnil dohlédnout trochu dále, než se prozatím setkávají v průběhu běžného pracovního dne a pracovní činnosti. Je to pro nás strašně důležité vzhledem k tomu, že se snažíme aktivně nastavit optimální rozsah těchto aktivit, odpovědnosti, a hlavně celkovou organizaci, kde bez aktivního zapojení samotných pracovníků a jejich iniciativy by vše bylo zdlouhavé a pracné. Věříme, že budeme mít možnost získané povědomí a znalosti dále rozvíjet i formou účasti na některém z budoucích seminářů.

Radim Kolář, odborný asistent, manažer projektu MOST pro FAST, manažer projektu InfraS / Ústav pozemního stavitelství, Fakulta stavební, VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
Velmi děkuji za možnost zúčastnit se semináře Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi. Pro mne, jako učitele a projektanta, byla účast na semináři velmi zajímavou zkušeností, kde jsem se dozvěděl praktické informace i zkušenosti při správě budov a jejich provozu. Projektanti by měli dostávat feedback o budově, kterou naprojektují, a spolupráce s facility manažerem je jednou z možností jak informace o provozu budovy získat. Oceňuji také organizaci, profesionální zázemí pro konání semináře a zejména velmi zajímavou exkurzi. Pokud bude v budoucnu možnost, určitě se semináře opět zúčastním.

Hanka Kryšpínová, ES/2 – plánování a koordinace / Techpora EU s.r.o., Service provider for ŠKODA AUTO a.s.
V říjnu jsem se zúčastnila vzdělávacího semináře Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi. Seminář se konal v Aquapalace v Praze a hodnotím ho s maximální spokojeností. Přednášelo zde několik lidí s různým zaměřením. Semináře byly užitečné pro praxi, některé více, některé méně. Během celého školení jsme měli zajištěný catering. Součástí byla i exkurze do Aquaparku, což bylo příjemné zpestření. Na konci semináře jsme obdrželi i krásný certifikát a ženy dostaly květinu.

Petr Hanousek, DiS., ES - Plánování a koordinace / ŠKODA AUTO a.s.
Děkuji Vám, že jsem se mohl zúčastnit intenzivního vzdělávacího semináře Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi. Zde získané poznatky mě obohatily, spoustu z nich mohu použít v rámci své profese správce objektů v areálu Technického vývoje Škoda Auto a. s. Největším přínosem zde shledávám využití nejnovějších trendů v oboru FACILITY MANAGEMENT. Školitelé uváděli příklady z praxe a mohl jsem si je dát do vztahu se svými činnostmi. Velkým přínosem bylo také seznámení se všemi důležitými normami z legislativy s vazbou na energetiku budov. Děkuji a těším na další spolupráci v budoucnu.

Bc. Kolisková Markéta – TECHPORA EU, ES/2 – Investiční projetky, správa DM / ŠKODA AUTO a.s.
Školení proběhlo v příjemném prostředí se sympatickými přednášejícími a bylo tematicky velmi obohacující. Zaujala mě pestrost jednotlivých témat. Tento seminář byl jednoznačně dobrou volbou.

TZB-info děkuje všem absolventům a lektorům dvanáctého běhu intenzivního vzdělávacího semináře Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi, který se uskutečnil v říjnu letošního roku v Aquapalace Hotel Prague, Čestlice a věříme, že se brzy opět setkáme při jeho pokračování, a to 16. – 18.10.2023 a následně pak 23. – 24.10.2023.
Přihlásit se na seminář 2023 můžete již nyní.

V případě zájmu o vzdělávání neváhejte kontaktovat paní Petru Gütterovou, odborného garanta oblasti Facility management na GSM +420 774 047 370 nebo na e-mailu petra.gutterova@topinfo.cz.

 
 
Reklama