Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi – skončil 9. běh kurzu

Co bylo letošní novinkou na kurzu Správa a provoz nemovitostí, FM v praxi v Aquapalace Hotel Prague? Co řekli účastníci? Ještě se můžete přihlásit na březen 2020.

Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi - kurz TZB-info
Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi - kurz TZB-info

V termínu 7. – 9. 10. 2019 s následně pak 14. – 15. 10. 2019 se v Aquapalace Hotel Prague, uskutečnil již DEVÁTÝ BĚH vzdělávacího odborného semináře Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi. Pořadatelem semináře je odborný portál TZB-info.

Novinkou devátého běhu bylo zařazení přednášek na téma Benchmarking, jako nástroj přechodu k měkkým službám, lektora Ing. Aleše Choutky, Alstanet, Nastavení systému ochrany před trestně právní odpovědností v oblasti správy majetku, lektora Ing. Ondřeje Antoše, EASY FM, Elastické podlahoviny – problémy při provozu v objektech, jejich příčiny a možná řešení, lektora Jiřího Kudrny, Cech podlahářů ČR, Nástroje facility managementu – Kvalita poskytovaných služeb závisí na nastavení procesů, lektorky Jany Malíkové, Tafira FM, BIM v kontextu FM, lektora Tomáše Prokeše, Česká agentura pro standardizaci a CAFM systém v praxi, lektora Jana Taláška, ATALIAN CZ.

Účastníci označili jako nejzajímavější přednášku lektora Ing. Ondřeje Antoše, EASY FM na téma Nastavení systému ochrany před trestně právní odpovědností v oblasti správy majetku a tradičně lektorky Ing. Renaty Strakové, Entech group na téma Energetická náročnost budov.

Zajímavé na uskutečněném běhu bylo, že se zde opakovaně účastí více klientů než poskytovatelů FM služeb, a to z celé České republiky. Konkrétně bylo v devátém běhu složení 16/5, tedy z šestnácti účastníků bylo pouze pět z poskytovatelské společnosti. Je to jistě cenný impulz a informace, že vzdělávání zajímá nejen FM poskytovatele, ale také vlastníky objektů či jejich interní facility managery. Další zajímavostí jistě je, že se semináře opakovaně účastní zástupci státní instituce nebo kolegové absolventů z dřívějších běhů.
Vzdělávání bylo rozděleno do 5ti odborných oblastí:

  • Facility management, úvod a legislativa (Základy facility managementu – standardizace dle ČSN EN 15221 a ISO 41000, Nastavení systému ochrany před trestně právní odpovědností v oblasti správy majetku, Benchmarking, jako nástroj přechodu k měkkým službám a Pohled klienta na poskytované FM služby a jejich dodavatele) – lektory oblasti byli Petra Gütterová, Brabouk Consulting, TZB-ifno, Ing. Ondřej Antoš, EASY FM, Ing. Aleš Choutka, Alstanet a Ing. Zdeněk Čežík, konzultant.
  • BOZP a PO / Energetická náročnost budov (BOZP a PO ve vztahu k FM, Rozsah povinností zaměstnavatele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany při zajišťování/poskytování služeb v oblasti Facility Managementu a Kontroly kotlů jako nástroj k úsporám, povinné kontroly, Energetická náročnost budov – co vše je v průkazu budovy) – lektory oblasti byli Jindřich Bumba, SSI Technologies a Ing. Renata Straková, Entech group, TZB-info.
  • Bezpečné užívání budov (Ochrana měkkých cílů z pohledu facility managementu, Využití cloudových služeb a moderních technologií v oblasti správy budov, Elastické podlahoviny – problémy při provozu v objektech, jejich příčiny a možná řešení, Zabezpečení podmínek bezbariérového užívání při správě budov) – lektory oblasti byli Mgr. et Mgr. Pavel Krčílek, MČ Praha 11, Ing. Vladimír Svozil, Enerfis, Jiří Kudrna, Cech podlahářů ČR a Ing. Renata Zdařilová, VŠB-TU Ostrava.
  • Správa budov / Kvalita služby / EXKURZE (Vnitřní prostředí, větrání, povinné kontroly, Nástroje facility managementu – Kvalita poskytovaných služeb závisí na nastavení procesů) – lektory oblasti byli Ing. Jan Schwarzer, Ph.D., SaS Projekt, TZB-info a Jana Malíková, Tafira FM.
  • Práce s daty ve facility managementu (BIM v kontextu FM, CAFM systém v praxi) – lektory oblasti byli Tomáš Prokeš, Česká agentura pro standardizaci a Jan Talášek, manažer projektu CAFM, ATALIAN CZ, s.r.o. a 

Po ukončení semináře získali absolventi certifikát, který potvrzoval úspěšné složení písemného testu a řádnou docházku v rozsahu školených oblastí.

Mezi absolventy byli zástupci společností jako Aquapalace hotel Prague, ČEZ Korporátní služby, s.r.o., BMW Czech Republic s.r.o., JACOBS DOUWE EGBERTS OPS CZ s.r.o., ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA, Metrostav a.s., UNEX a.s., DHL Solutions k.s., KRTINA spol. s r.o., PFM-GROUP a.s. a IKEM.
Nabízíme Vám hodnocení účastníků vzdělávacího semináře:

Václav Martinec, Facility specialist / JACOBS DOUWE EGBERTS OPS CZ s.r.o. Facility Manager

Děkuji týmu TZB-info za organizaci školení, které mi pomohlo ujasnit si priority a uvědomit si, čemu je důležité věnovat pozornost a svůj čas v rámci povolání v oblasti facility. Velká poklona patří za mě panu Schwarzerovi a jeho přednášce, která do školení podle mě přinesla více praktických informací, například vysvětlení fungování jednotlivých systémů klimatizací a VZT nebo pohled na úsporu energie jak z hlediska ekonomického, tak z hlediska technického, kde vysvětlil konkrétní technické řešení a taky z hlediska snižování závislosti jako je třeba dodávka zemního plynu z Ruska. Perfektní, více takových přednášek. Dále mám lepší představu o tom jak je možné využít BIM. Samozřejmě ostatní přednášky taky skvělé, děkuji.

Ing. Jan Nerad, vedoucí Odboru investic a správy budov / IKEM

Školení pro mě bylo přínosné zejména jako takový přehled oblastmi, které Facility management zahrnuje, probrání některých podrobněji. Dále také upozornění na závažnost některých bodů s ohledem na návaznost na legislativu. Mohl jsem si srovnat přednášené s tím, jak to znám ze své praxe, získal jsem z toho několik podnětů, jak je možné dělat věci jinak a lépe. Současně také informace o správě budov s pomocí software pro FM je podnětem pro efektivnější fungování v rámci naší instituce.

Lada Zajícová, Vedoucí odd. Správa nemovitostí východ, oddělení Správa nemovitostí východ / ČEZ Korporátní služby, s.r.o.

Děkuji organizátorům kurzu za celkovou přípravu. Organizace kurzu, výběr místa konání, výběr témat a lektorů byl zvolen velmi dobře. Kurz mohu doporučit všem, kteří si chtějí rozšířit vědomosti v oblasti facility managementu, získat nové poznatky, zefektivnit FM ve své organizaci a získat odpovědi na konkrétní otázky ze své praxe. V neposlední řadě bych chtěla vyzdvihnout výborný catering a bonus v podobě voucheru do aquacentra. Kurz je vhodný zejména pro ty účastníky, kteří již mají určité zkušenosti v oblasti FM.

TZB-info děkuje všem absolventům a lektorům devátého běhu intenzivního vzdělávacího semináře Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi, který se uskutečnil ve dnech 7. – 9. 10. 2019 a 14. – 15. 10. 2019 v Aquapalace Hotel Prague, Čestlice a věříme, že se brzy opět setkáme při jeho pokračování, a to již v březnu příštího roku. Přihlásit se můžete na http://www.tzb-info.cz/facility-management.

V případě zájmu o vzdělávání neváhejte kontaktovat paní Petru Gütterovou, odborného garanta oblasti facility management na GSM +420 774 047 370 nebo na e-mailu petra.gutterova@topinfo.cz.

 
 
Reklama