Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi - opět v říjnu 2024

Intenzivní vzdělávací seminář TZB-info

Podzimní pravidelné školení poběží v termínu 14.-16.+21.-22. října 2024. Intenzivní 5denní (3+2 dny) vzdělávací seminář je zaměřen na technické, ekonomické a energetické aspekty správy nemovitostí. Účastníci obdrží Certifikát managera správy a provozu nemovitostí, který vydává TZB-info.

Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi - přihlaste se na podzimní seminář
Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi - přihlaste se na podzimní seminář
Název akce: Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi
Druh akce: 5 denní seminář (3+2 dny)
Pořadatel: odborný portál TZB-info
Datum konání: pondělí 14.10.2024 - středa 16.10.2024, od 9:00 do 17:00 (první část),
pondělí 21.10.2024 - úterý 22.10.2024, od 9:00 do 17:00 (druhá část)
Místo konání: Vzdělávací a informační centrum Floret, Květnové nám. 391, Průhonice
Vložné: 23.000 Kč bez DPH
22.000 Kč bez DPH při registraci do 30.6.2024
ONLINE PŘIHLÁŠKA

Zájemce upozorňujeme, že vzhledem k pracovnímu charakteru semináře je omezen počet míst a předchozí běhy byly naplněny více než měsíc před konáním.

Na kurzu přednáší výhradně odborníci z praxe. V předchozích kurzech účastníci velmi kvitovali, že přednášející v oboru pracují a jejich aktuální zkušenosti jsou součástí přednášek. Zároveň tak mohou účastníkům erudovaně poradit v diskusi. Přednášená témata jsou v souladu s platnou českou legislativou i evropským standardem ISO 41001 Facility management - Systémy řízení - Požadavky s návodem k užívání a ČSN EN 15221 Facility management, část 3 – 7.

Školení pro facility managery pořádáme od roku 2013 a pravidelně byla naplněna vždy více než měsíc před konáním. Ale nejvíce nás těší výborné hodnocení účastníků. Velký zájem o školení a spokojenost účastníků s praktickými informacemi k provozu technologií nás přesvědčily, že má smysl v projektu pokračovat. V každém běhu je vždy první část s nezbytnou základní orientací v problematice a druhá část, kterou měníme podle aktuální situace a reakcí účastníků posledního běhu. Jako příklad lze uvést přednášku na téma bezpečnost práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, která byla do výukového programu zařazena v loňském roce jako informační a nyní rozšiřujeme její prostor, abychom reagovali na požadavky účastníků, kdy je uvedená problematika pro ně ve správě klíčová a chtějí se detailně seznámit se zákonem č. 250/2021 Sb. a provádějícími předpisy. V každém kurzu jsou proto zařazeny nějaké nové přednášky. Tyto přednášky mohou za výrazně sníženou cenu absolvovat absolventi předchozích školení.

Pro školení v říjnu 2024 připravujeme následující témata:

Seznam témat je v tuto chvíli orientační, program bude dále upřesněn. Máte-li zájem o nějakou jinou konkrétní problematiku, ozvěte se, pokusíme se téma zařadit do programu. Součástí školení je i zajímavá exkurze a samozřejmostí je vždy prostor pro diskusi s přednášejícím i mezi účastníky.

1. část - Základní orientace v problematice:
 • Základy facility managementu (standardizace dle ISO 41001 a ČSN EN 15221), definice a terminologie
 • Nastavení systému ochrany před trestně právní odpovědností v oblasti správy majetku
 • Nastavení FM procesů a indikátorů měření kvality služeb (KPI) včetně jejich vyhodnocení
 • Ochrana měkkých cílů z pohledu facility managementu
2. část - Když facility manager navrhuje úspory:
 • Průkaz energetické náročnosti budovy - co obsahuje, k čemu vlastně je, kdo a kdy jej musí mít?
 • Práce s daty pro pasport objektů
 • Kontroly kotlů jako nástroj k úsporám a povinné kontroly
 • Vnitřní prostředí, větrání, kontroly klimatizace jako cesta ke zdraví zaměstnanců a povinné kontroly
 • Význam certifikace budov pro FM
3. část: Když facility manager hlídá provoz:
 • Legislativa v oblasti BOZP a PO - novinky v oblasti BOZP
 • Zákon č. 250/2021 Sb. - Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů
 • Povinnosti z legislativy ohledně osob se sníženou schopností pohybu a orientace

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY:

1. Datum a místo konání

 • ŘÍJEN 2024
  pondělí, úterý a středa 14.10.,15.10. a 16.10.2024 vždy 09:00 - 17:00 hod. (první část),
  pondělí, úterý 21.10., 22.10.2024 od 09:00 - 17:00 hod (druhá část).
 • Místo konání: Vzdělávací a informační centrum Floret, Květnové nám. 391, Průhonice.
 • Certifikáty budou předány po ukončení přednášek.

2. Účastnický poplatek

 • 23.O00 Kč bez DPH.
  22.000 Kč bez DPH při registraci do 30.6.2024
 • Vzhledem k pracovnímu charakteru semináře je omezen počet míst.

K jednotlivým blokům semináře budou pro účastníky připraveny pracovní materiály. Během přestávek v programu bude k dispozici občerstvení, teplé a studené nápoje a teplý oběd.

Ceny jsou uvedeny bez DPH. DPH bude účtována podle platných předpisů. Cena semináře je stanovena dohodou mezi dodavatelem a odběratelem. Součástí účastnického poplatku jsou náklady spojené s organizací semináře a občerstvením.

Pořadatel si vyhrazuje právo školení zrušit při malém počtu přihlášených. Při zrušení semináře vrátíme 100 % již zaplaceného vložného zpět do 14 dnů od zrušení školení.

3. Závazná přihláška

Přihlásit se můžete prostřednictvím online přihlášky. ONLINE PŘIHLÁŠKA

4. Platební podmínky

Na základě vyplnění závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Topinfo s.r.o.,
číslo účtu 27-6676670247/0100, variabilní symbol = číslo faktury.

5. Při neúčasti přihlášeného

Účastnický poplatek nevracíme, pracovní materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného. Přihlášený může poslat náhradníka. Vydání certifikátu na jméno je podmíněno absolvováním testů v průběhu kurzu.

6. Přijetí přihlášek

Potvrzení o přihlášení Vám zašleme po přijetí platby. Před konáním semináře obdrží všichni přihlášení e-mailem podrobné organizační informace.

7. Cestovné

Hradí vysílající organizace.

8. Ubytování

Ubytování není součástí školení. Pro zájemce se snažíme v místě školení domluvit zvýhodněnou cenu.

Pokud máte zájem o ubytování v místě, odešlete prosím Váš požadavek na mail paní Bystřické, TZB-info: adela.bystricka@topinfo.cz, předmět: ŠKOLENÍ FM TZB-info - FLORET (říjen 2024).

9. Pořadatel

Odborný portál TZB-info.

Potřebujete ještě další informace? Rádi Vám dotazy zodpovíme a těšíme se na viděnou.

 
 
Reklama