Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Čtvrtý běh intenzivního vzdělávacího semináře TZB-info

Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi – říjen 2015

V říjnu loňského roku se v Aquapalace Hotel Prague v Čestlicích a Hotelu Čertousy na Praze 9, uskutečnil čtvrtý běh vzdělávacího odborného semináře Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi. Odborným garantem vzdělávání byla opět Česká pobočka mezinárodní asociace facility manažerů IFMA CZ. Pořadatelem semináře je odborný portál TZB-info.

Novinkou čtvrtého běhu bylo rozšíření vzdělávacího času pro přednášky na téma Zabezpečení podmínek bezbariérového užívání při správě budov lektorky Ing. Renaty Zdařilové z VŠB-TU Ostrava, Práce s daty pro pasport objektů lektora Jana Taláška ze společnosti ATALIAN a Kontrola kotlů jako nástroj k úsporám, povinné kontroly, Energetická náročnost budov lektorky Ing. Renaty Strakové ze společnosti Entech group. Pro účastníky si organizátoři připravili workshop na téma Práce s daty pro pasport objektů – stavby, plochy, technická zařízení, technologie, inventář. Velký zájem pak upoutala přednáška na téma Vnitřní prostředí, větrání a povinné kontroly lektora Ing. Jana Schwarzera, Ph.D. ze společnosti SaS Projekt.

Organizátoři vzdělávací semináře jsou rádi, že se posledního běhu zúčastnilo více zástupců z klientské oblasti facility managementu. Je to pro nás cenný impulz a informace, že vzdělávání zajímá nejen FM poskytovatele, ale také vlastníky objektů či jejich interní facility managery.

Vzdělávání bylo rozděleno do 5 odborných oblastí:

  • Facility management, úvod a legislativa (Základy facility managementu – standardizace dle normy ČSN EN 15221, Plánovaná obnova budov, Zajištění kvality poskytovaných služeb a Vnitřní prostředí, větrání, povinné kontroly) – lektoři oblasti byli Petra Gütterová, členka představenstva IFMA CZ, doc. Ing. Daniel Macek, Ph.D., České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví.
  • BOZP a PO (Legislativa – současná legislativní stav a připravované změny a jejich využití v praxi) – lektoři oblasti byli PhDr. Lidmila Kleinová, CSc., generální ředitelka a jednatelka CIVOP s.r.o. a František Štěpánek, specialista BOZP a PO, CIVOP s.r.o.
  • Provozní náklady budov (Úspora financí výběrem dodavatele energie, nákupem energií v aukcích a Vnitřní prostředí, větrání a povinné kontroly) – lektoři oblasti byli Ing. Jan Schindler, analytik cen energií při kalkulátoru TZB-info a Ing. Jan Schwarzer, Ph.D., SaS Projekt
  • Nový občanský zákoník a facility management – lektorem oblasti byl Mgr. Alexander Klimeš, advokát, Klimeš & Černý.
  • Facility management v souvislostech (Data, pasportizace a Kontroly kotlů jako nástroj k úsporám, povinné kontroly, Energetická náročnost budov – co vše je v průkazu budovy a Zabezpečení podmínek bezbariérového užívání při správě budov) – lektoři oblasti byli Jan Talášek, manažer projektu CAFM, ATALIAN CZ, s.r.o., Ing. Renata Straková, energetický auditor, jednatelka, ENTECH-GROUP s.r.o. a Ing. Renata Zdařilová, Ph.D., Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební.
Po ukončení semináře získali absolventi certifikát, který potvrzoval úspěšné složení písemného testu v rozsahu školených oblastí.

Mezi absolventy byli zástupci společností jako Bosch Termotechnika s.r.o., KORADO, a.s., AmRest s.r.o., Staropramen s.r.o., Mark 2 Corporation Czech a.s. nebo ČSOB.

Nabízíme Vám hodnocení účastníků vzdělávacího semináře:

Stanislava Fišerová, Facility Manager, Bosch Termotechnika s.r.o.
„Pětidenní vzdělávací seminář Správa a provoz nemovitostí, Facility management v praxi hodnotím velice kladně. Témata byla vybrána vhodně, přednášející byli odborníci ve svém oboru a jejich přednes a vždy následná diskuze byla ku prospěchu. Pozitivně hodnotím kombinaci pohledu ze strany legislativy a příkladů z praxe. Některé přednášky jsou pro mě osobně použitelné v praxi více, některé méně. Přesto bylo zajímavé se seznámit i s okruhy, které konkrétně neřeším. Nejvíce mě zaujala přednáška na téma „Vnitřní prostory, větrání, povinné kontroly“ od Ing. Jana Schwarzera, Ph.D. Organizace semináře byla naprosto bezproblémová. Místo konání i dostupnost byly také v pořádku.“

Zdeněk Březina, Maintenance Manager CZ, KFC, Burger King, Starbucks
„Vzdělávací seminář Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi, který jsem absolvoval v říjnu 2015, celkově hodnotím jako velmi zdařilý. Oceňuji zejména to, že široká problematika facility managementu byla dobře rozplánována do tematicky ucelených jednodenních bloků, z nichž každý byl dále členěn na jednotlivé přednášky. Kladně hodnotím také personální zajištění semináře, kdy každé prezentované téma bylo zastoupeno odborníkem, který kromě rozsáhlé praxe v oboru disponoval i dobrými prezentačními dovednostmi.
Posoudit vyváženost semináře je velice obtížné, neboť toto hodnocení je čistě subjektivní. Z mého hlediska bych zredukoval téma „Facility management a občanský zákoník“, kterému byl věnován celý den. Důvodem je hlavně to, že právní služby jsou ve většině firem řešeny externí subdodávkou či interním právním oddělením. Nicméně i zde velmi oceňuji prezentační dovednosti Mgr. Klimeše, který poněkud nezáživné téma Občanského zákoníku dokázal prezentovat velmi zdařile. Naopak větší prostor bych věnoval tématu „Vnitřní prostředí, větrání, povinné kontroly“, které bylo skvěle prezentováno Ing. Schwarzerem. Bohužel vzhledem k malé časové ploše (pouze 1,5 hodiny) nebylo možno hlouběji prezentovat toto, z mého pohledu velmi zajímavé, téma.
Nicméně znovu zdůrazňuji, že absolvovaný seminář hodnotím jako velmi přínosný a dobře propojený s praxí facility managera. Informace zde získané zajímavě obohatily mou každodenní práci.“

Robert Novotný, Provozní technik, Československá obchodní banka a.s.
„Vzdělávací seminář mohu doporučit. Pro mne bylo především přínosné z pohledu informací o legislativních změnách. S odstupem času mohu vyhodnotit, že jsem získané informace využil v praxi.“

„Seminář byl přínosný k výkonu z mého zaměstnání, množství lektorů a přednášek doplňuje povědomí o širokém záběru problematiky TZB. Přednášku mohu doporučit jak především začínajícím technikům, tak i lidem, kteří se v dané oblasti pohybují léta, neboť náplň semináře překvapí i novými trendy v TZB.“ Takto hodnotí seminář účastník, který chtěl zůstat v anonymitě.

TZB-info děkuje všem absolventům a lektorům čtvrtého běhu intenzivního vzdělávacího semináře Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi, který se uskutečnil ve dnech 12.–14. 10. 2015 a 19.–20. 10. 2015 v Aquapalace Hotel Prague, Čestlice a Hotelu Čertousy, Praha 9, a věříme, že se brzy opět setkáme při jeho pokračování.

V případě zájmu o vzdělávání nás neváhejte kontaktovat - paní Petru Gütterovou, odborného garanta oblasti facility management nebo sledujte webové stránky Facilty management.

Na podzim letošního roku portál TZB-info opět OTEVÍRÁ DALŠÍ BĚH úspěšného školení Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi - PRAHA , Aquapalace Hotel Prague, Čestlice, ve dnech 3.-5.10. + 10.-11.10.2016.
v případě zájmu nás kontaktujte

 
 
Reklama