Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi

V termínu 8. – 10. 10. 2018 s následně pak 15. – 16. 10. 2018 se v Aquapalace Hotel Prague, uskutečnil již OSMÝ BĚH vzdělávacího odborného semináře Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi. Odborným garantem vzdělávání byla opět Česká pobočka mezinárodní asociace facility manažerů IFMA CZ. Pořadatelem semináře je odborný portál TZB-info.

Novinkou osmého běhu bylo zařazení přednášky na téma Ochrana měkkých cílů z pohledu facility managementu, lektora Mgr. et Mgr. Pavel Krčílek, MČ Praha 11 a ICT ve správě nemovitostí, lektorky Petry Gütterové, Brabouk Consulting, TZB-info. Rovněž jsme pro tento běh aktualizovali přednášky jako Systém řízení dokumentů a záznamů ve Facility managementu, lektora Ing. Ondřeje Antoše, EASY FM nebo Nástroje facility managementu k zajištění efektivní technické správy a údržby, lektorky Jany Malíkové, Tafira FM.

Účastníci opakovaně označili jako nejzajímavější přednášku lektorky Ing. Renaty Strakové, Entech group na téma Energetická náročnost budov a lektora Jana Taláška, Atalian CZ na téma Práce s daty pro pasport.

Zajímavé na uskutečněném běhu bylo, že se zde opakovaně účastí více klientů než poskytovatelů FM služeb. Konkrétně bylo v osmém běhu složení 12/2, tedy ze čtrnácti účastníků byli pouze dva z poskytovatelské společnosti. Je to jistě cenný impulz a informace, že vzdělávání zajímá nejen FM poskytovatele, ale také vlastníky objektů či jejich interní facility managery.


Vzdělávání bylo rozděleno do 5ti odborných oblastí:

  • Facility management, úvod a legislativa (Základy facility managementu - standardizace dle ČSN EN 15221 a ISO 41000, Systém řízení dokumentů a záznamů ve Facility managementu, Benchmarking v České republice a Pohled klienta na poskytované FM služby) - lektory oblasti byli Petra Gütterová, Brabouk Consulting, TZB-ifno, Ing. Ondřej Antoš, EASY FM, Ing. Aleš Choutka, Alstanet a Ing. Zdeněk Čežík, konzultant.
  • BOZP a PO / Energetická náročnost budov (BOZP a PO ve vztahu k FM, Rozsah povinností zaměstnavatele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany při zajišťování/poskytování služeb v oblasti Facility Managementu a Kontroly kotlů jako nástroj k úsporám, povinné kontroly, Energetická náročnost budov - co vše je v průkazu budovy) – lektory oblasti byli Jindřich Bumba, SSI Technologies a Ing. Renata Straková, Entech group, TZB-info.
  • Bezpečné užívání budov a správa ICT (Ochrana měkkých cílů z pohledu facility managementu, ICT ve správě nemovitostí, Zabezpečení podmínek bezbariérového užívání při správě budov) – lektory oblasti byli Mgr. et Mgr. Pavel Krčílek, MČ Praha 11, Petra Gütterová, Brabouk Consulting, TZB-info a Ing. Renata Zdařilová, VŠB-TU Ostrava
  • Správa budov / Kontrola kvality / EXKURZE (Vnitřní prostředí, větrání, povinné kontroly, Facility manager a Nástroje facility managementu k zajištění efektivní technické správy a údržby) – lektory oblasti byli Ing. Jan Schwarzer, Ph.D., SaS Projekt, TZB-info a Jana Malíková, Tafira FM.
  • Práce s daty ve facility managementu (Práce s daty pro pasport objektů – stavby, plochy, technická zařízení, technologie, inventář) – lektorem oblasti byl Jan Talášek, manažer projektu CAFM, ATALIAN CZ, s.r.o. a

Po ukončení semináře získali absolventi certifikát, který potvrzoval úspěšné složení písemného testu v rozsahu školených oblastí.

Mezi absolventy byli zástupci společností jako Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Městská část Praha 14, a.s., Penny Market s.r.o., Compactive s.r.o., ModusLink Czech Republic s.r.o., Měřičský ústav, HiLASE Centre, Institute of Physics ASCR, v.v.i., TRCZ, s.r.o., JAROS s.r.o., Apleona HSG s.r.o. a IKEM.
Nabízíme Vám hodnocení účastníků vzdělávacího semináře:

David Popelka, Facility Manager / ModusLink Czech Republic s.r.o.
Co se týče samotného hodnocení semináře, je v podstatě jednoduché a docela překvapivé. Popravdě předčil očekávání. Samotní lektoři jsou dle mého na velice vysoké úrovni a přesně to i odráží kvalitu celého semináře. Pojmout komplexně napříč celou škálu Facility Managementu, je věc těžká a složitá, nikterak nemožná a to jste právě dokázali Vy, na tomto posledním semináři. Mnozí samozřejmě mohou namítnout a mít výhrady k informacím pro ně méně zajímavým, avšak nemohou rozhodně namítnout, že by bylo něco více či méně opomenuto. Ono shrnout do 5 dnů vše podstatné pro každého, to prostě není v silách sebe lepších mentorů, ale dle mého názoru to ani není možné vstřebat námi. Pro mě byl seminář určitě přínosem, jednak z důvodu získání nových informací na poli Facility, tak hlavně z důvodu toho, že jsem získal představu, kdo jakým způsobem řídí a dělá svoji práci ohledně Facility. Facility se dá dělat, nebo řídit mnohým způsobem, směrů je hodně a to jestli to děláme správně, nebo špatně, si jednoduše můžeme ověřit u Vás, což se povedlo.

Jakub Solařík, Project Manager / Compactive, s.r.o.
Chtěl bych poděkovat za dobře zpracovaný 5ti denní seminář na téma „Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi“, především paní Gütterové za perfektní organizaci všech školících dnů. Seminář probíhal v příjemném prostředí hotelu Aquapalace. Vybrané přednášky jsou zpracovány na výborné úrovni s kvalifikovanými přednášejícími. Oceňuji návštěvu zázemí Aquapalace, kde bylo možné zhlédnout, jak to vypadá za oponou tohoto zábavného centra.

Tomáš Procházka, Facility management / Apleona HSG s.r.o.
Jako účastník školení „Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi“ mohu školení doporučit pro začínající FM manažery. Tato vědní disciplína stále expanduje a roste. Z hlediska vývoje nových technologií, nových způsobů ukládání a sdílení dat a v neposlední řadě, množství zákonů a vyhlášek, které je potřeba při správě FM obsáhnout je toto školení ideální start pro obsáhnutí velkého množství okruhů, které FM zahrnuje. Školení nabízí účast odborných lektorů, kteří povětšinou nejsou pouze školitelé, ale i praktikující kapacity v oboru, součástí školení je i velmi přehledně zpracovaná prezentace jednotlivých okruhů. Můžeme se zde setkat s nevýhodou, že školení je koncipované pro FM manažery všeobecně, což znamená, že není cíleno přímo na zástupce vlastníka, nebo dodavatele služeb a toto školení, není pro FM techniky, zajímající se o konkrétní specifikace zařízení, resp. odborný vhled do problému z hlediska servisu strojů apod. Je zaměřeno především na správné znění zákonů, správné postupy v administrativě i při samotné správě budov a nabytí nových informací o aktuálních trendech v oboru, zároveň se můžete expertů zeptat na konkrétní problém.
Výhodu školení, ale to celkově jakékoliv události, která je spojena s FM, konferencemi atd. spatřuji v zájmu o obor, jako takový, získávání nových kontaktů a chuti se dále vzdělávat, což je jeden z nejzásadnějších rysů naší doby. Školení doporučuji.

Zdeněk Nováček / HiLASE Centre, Institute of Physics ASCR, v.v.i.
Školení bylo skvěle zorganizováno na místě s dobrou dostupností. Tématicky vhodně zvoleno a předneseno kvalifikovanými lektory. Já bych uvítal i více detailní techniky.

Aleš Kratochvíl, Vedoucí oddělení technické správy/Oddělení Logistiky / Penny Market s.r.o.
Po mé zkušenosti na dubnovém semináři „Facility manager a poplachové systémy“ jsem se na tento seminář těšil. Měl jsem obavu, že seminář je zaměřen spíše pro odběratele služeb. V průběhu přednášek se mé obavy rozplynuly a získal jsem nové informace a jiný pohled na daná témata. Váš přistup jako organizátora a průvodce školením je příkladná. S tématy jsem byl spokojen. Občerstvení bylo dobré včetně kvality a množství. Přeji mnoho úspěchů v další činnosti a doufám, že se budu moci účastnit Vašich dalších seminářů.

TZB-info děkuje všem absolventům a lektorům osmého běhu intenzivního vzdělávacího semináře Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi, který se uskutečnil ve dnech 8. – 10. 10. 2018 a 15. – 16. 10. 2018 v Aquapalace Hotel Prague, Čestlice a věříme, že se brzy opět setkáme při jeho pokračování a to v říjnu příštího roku.

V případě zájmu o vzdělávání nás neváhejte kontaktovat paní Petru Gütterovou, odborného garanta oblasti facility management na GSM +420 774 047 370 nebo na e-mailu petra.gutterova@topinfo.cz.


Na další běh v říjnu 2019 se můžete hlásit již nyní viz informace v oblasti Facility management.
7.10.-9.10.2019 + 14.10.-15.10.2019, místo konání: Aquapalace Hotel Prague, Čestlice

 
 
Reklama