Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

O úklidu ve FN Motol se společností CENTRA a.s.

Už uběhlo 5 let od doby, kdy divize úklidu společnosti CENTRA a.s. získala zásadní zakázku. Je to 5 let úspěšné spolupráce s Fakultní nemocnicí Motol. Společnost CENTRA a.s. se již 5 let stará o úklid na ploše 47 000 m2 ve 3 800 místnostech. V případě úklidových služeb pro nemocnici se dá hovořit o spíše hygienickém servisu. Nároky a striktní pravidla jsou v takovém prostředí samozřejmostí a denní nutností. Například použití mopu je v průměru omezeno na 20 m2 úklidové plochy a poté se musí vyprat. Celkem se v rámci nemocnice točí 4 000 mopů pro pravidelné používání. Dohromady se za celý měsíc spotřebuje 5,5 tuny úklidového materiálu a celková uklízená plocha čítá 1 800 000 m2/měsíc. Nejpřísnější podmínky panují samozřejmě na operačních sálech a oddělení JIP. Denně se uklidí operační sály o ploše přibližné stejně velké, jako má fotbalové hřiště. Během roku se realizuje až 100 generálních úklidů jednotlivých oddělení.

O čistotu a pořádek v Motole pečuje 70 úklidových pracovníků společnosti CENTRA a.s. V celé budově se nalézá 60 strategicky rozmístěných výchozích pracovišť (úklidových místností). Vše je organizováno tak, aby úklidoví pracovníci byli schopní co nejrychleji zareagovat i v případě urgentní žádosti o úklid, kterých je v nemocničním prostředí během dne pochopitelně několik. Manažer zakázky Ing. Bohumír Nypl, který má v budově nemocnice svou kancelář a je tak klientovi a zaměstnancům společnosti CENTRA a.s. ihned k dispozici, dodává, že k efektivní a rychlé práci celého motolského týmu přispívá pravidelná komunikace s nemocničním personálem a téměř 16hodinová dostupnost na telefonu v případě nenadálých událostí. Tu zajišťují kromě manažera zakázky i dvě četařky úklidu, které jsou v pravidelném kontaktu se 40 vrchními sestrami a vedoucími technického oddělení. Zásadní je blízká spolupráce a komunikace s hlavní hygieničkou nemocnice pro správné dodržování všech norem a předpisů týkajících se úklidu nemocničních zařízení.

Jak to děláme

Samotný úklid se dělí do tří kategorií na strojní úklid, stálé služby a úklid dle denních četností. Strojní úklid se provádí pomocí tří pojízdných strojů. Dva stroje TASKI swingo XP se používají pro chodby a společné prostory. Třetí stroj TASKI swingo 1250B je určen jen pro centrální sterilizaci (kde se vyžaduje extrémní čistota prostředí), do jiných prostor budovy nesmí přejíždět. Stálé služby představují především úklid operačních sálů, který probíhá v nepřetržitém provozu. Úklid dle denních četností je určen: 1× denně (administrativa – kanceláře a lékařské pokoje), 2× denně (lůžkové pokoje, ambulance) a 3× denně (JIP a Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny). Každý den provádí manažer zakázky a četařky namátkovou kontrolu vybraných úseků jako prevenci případných nedostatků a stížností.

Pracovníci úklidu společnosti CENTRA a.s. jsou již přirozenou součástí nemocnice. Často fungují jako průvodci a navigátoři bloudících především starších pacientů v rozsáhlém areálu. Na druhou stranu nemocniční prostředí není pro každého a někdy může být obtížné si na práci v něm zvyknout. Ing. Bohumír Nypl k tomu zmiňuje: „Pro pracoviště na operačních sálech, JIPkách a především centrálního příjmu traumatologické kliniky je nutné pracovníky otestovat na dané prostředí. Stalo se nám v několika případech, že sám pracovník úklidu požádal o přeložení nebo v jednom případě odešel za jiným druhem práce. Přesto se nám podařilo stabilizovat pracovní kolektiv a poslední 3,5 roku je fluktuace téměř nulová.“

Společnost CENTRA a.s. si velice váží důvěry a vybudovaných vztahů se zástupci vedení Fakultní nemocnice Motol. Pětileté působení bez stížností na nedodržení kvality hygieny prostředí jednotlivých oddělení je důkazem kvalitní práce zaměstnanců společnosti CENTRA a.s. a současně hlavním kritériem profesionálně odváděné práce našich pracovníků. Případné připomínky ze strany odborného personálu, především hlavního hygienika, jsou brány jako impuls pro další zlepšení odváděné práce.

Primářka MUDr. Vilma Benešová hlavní hygienik FN Motol komentuje problematiku úklidových prací v nemocnici a spolupráci s pracovníky společnosti CENTRA a.s.: „Úklid ve zdravotnických zařízeních, jako dekontaminace prostředí, patří k základním protiepidemickým opatřením v prevenci nozokomiálních nákaz z hlediska hygieny, ale má význam i z pohledu estetického, bezpečného pohybu osob – zaměstnanců, pacientů i návštěvníků naší nemocnice. Kvalita úklidu bude proto i předmětem reauditu našeho oddělení hygieny SAK ČR (Spojená akreditační komise) v letošním roce. Kvalita úklidu je objektivně hodnocena prováděnými bakteriologickými stěry z prostředí jednotlivých oddělení a operačních sálů a je pravidelnou součástí kontrolní činnosti oddělení nemocniční hygieny a epidomologie. Velmi si vážíme spolupráce s úklidovou firmou CENTRA a.s., jejím vedením, které je vždy nakloněno k zavádění inovací jak v technologii úklidu nebo v organizačních opatřeních. Řešení problémových situací probíhá vždy po oboustranné dohodě a ke spokojenosti především zdravotnických pracovišť. Všem nám jde především o bezpečné prostředí pro pacienty.“

 
 
Reklama