Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

2 Studie - Shopping Centre Index a How consumers shop ukazují na význam facility managementu

Cena, čistota, pohodlí a bezpečnost jsou tedy nejdůležitějšími faktory, jejichž splnění očekávají spotřebitelé. 3 z toho jsou v portfoliu činností facility managementu. Trend jasně ukazuje, že potenciál je v malých obchodních centrech než ve výstavbě velkých obchodních center.

  • Roste význam malých nákupních center a kamenných obchodů (49 % zákazníků je preferuje před velkými nákupními centry).
  • Evropští zákazníci cestují za nákupem jiných komodit než potravin 6 - 15 minut, český zákazník 16 – 30 minut.
  • Zatímco ve východní Evropě a Skandinávii dominují velká obchodní centra, v západní Evropě malá obchodní centra a kamenné obchody.
  • Mladý zákazník (18 - 24 let) považuje za atraktivní při výběru obchodního centra dobré místo pro setkání, wifi, kavárny nebo restaurace.

Průzkum How Consumer Shop


© Fontanis - Fotolia.com
Průzkumu se zúčastnilo 21 000 respondentů ve 21 zemích. Studie Shopping Centre Index popisuje fungování regionálních nákupních center, který zahrnuje deset regionálních obchodních center s více než 230 000 m2, 730 maloobchodníků a 38,5 milionu zákazníků.

"Cena, čistota, pohodlí a bezpečnost jsou tedy nejdůležitějšími faktory, jejichž splnění očekávají spotřebitelé ve všech zemích a ve všech druzích nákupních center. Zajištění rozmanitosti obchodů, parkovacích kapacit a osobní bezpečnost se řadí mezi důležité faktory, " říká Veronika Tebichová, Head of Retail Agency společnosti CBRE a poukzaujel na zajímavý detail z výsledků: "S rostoucím příjmem je menší ochota jezdit do vzdálenějších nákupních center, hlavně u mužů.“

A jak často chodí zákazníci nakupovat?
Průměrně je to 39 x ročně na Evropana, v České republice pak o něco méně (30 x). Zajímavý je ale fakt, že na rozdíl od typicky evropského zákazníka si ten český daleko častěji vyhledává produkty a informace o nich online.

Potřeby a požadavky dané věkem
Zjevné jsou také odlišné požadavky dané věkem spotřebitelů. Podle očekávání, mladší věkové skupiny oceňují sociální aspekty nákupních center mnohem více než starší věkové skupiny. Jedná se o setkávání s přáteli a využívání výhod služeb orientovaných na zábavu, jako jsou kina a připojení k internetu zdarma. Tyto skupiny více využívají veřejnou dopravu, a tedy nekladou takový důraz na možnosti parkování.

Renovace láká nové zákazníky
Renovace nákupních prostor je předpokladem pro oživení maloobchodních center. Moderní zařízení přitahují větší množství lidí ochotných utrácet své peníze.


© xy - Fotolia.com

Studie Shopping Centre Index

  • nejvíce zastoupenou kategorií nájemců v obchodních centrech spravovaných CBRE je móda (56 %), volný čas (18 %) a komfort (9 %).
  • jednotlivé obchody v obchodních centrech musí mít velikostně vyvážené zastoupení, například v centrech CBRE malé jednotky do 200 m2 tvoří 32 % ploch, jednotky 200 – 500 m2 (25 %), 500 - 100 m2 (22 %) nebo jednotky přes 1000 m2 (22 %).


Trend jasně ukazuje, že potenciál je v malých obchodních centrech než ve výstavbě velkých obchodních center.

 
 
Reklama