Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi

Druhý běh intenzivního vzdělávacího semináře TZB-info

V lednu tohoto roku se uskutečnil zájemci vyžádaný DRUHÝ BĚH vzdělávacího odborného semináře Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi. Odborným garantem vzdělávání byla opět Česká pobočka mezinárodní asociace facility manažerů IFMA CZ a seminář byl zařazen do celoživotního vzdělávání ČKAIT s ohodnocením 3 body. Pořadatelem semináře je odborný portál TZB-info.

školení TZB-info Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi
Školení TZB-info Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi, leden 2014

Novinkou druhého běhu bylo zařazení přenášek na téma Monitoring pro úsporu nákladů na provoz budov lektora Vladimíra Svozila ze společnosti Enerfis s.r.o. a Širokospektrální dezinfekční prostředky na bázi PHMG lektorky Mgr. Petry Režňákové ze společnosti GUAPEX a.s.
Příspěvky byly zařazeny na základě průzkumu zájmu účastníků, aby přispěly k aktuálnímu trendu oboru a nabídly další zajímavé oblasti facility managementu.

Vzdělávání bylo rozděleno do 5ti odborných oblastí:

 • Facility management, úvod a legislativa (Základy facility managementu – standardizace dle normy ČSN EN 15221 a právní úkony, smlouvy a jejich uzavírání včetně odpovědnosti za škody) – lektoři oblasti byli Ing. Ondřej Štrup, prezident asociace IFMA CZ, jednatel a lektor FM Institute s.r.o. a Mgr. Alexander Klimeš, advokát, Klimeš & Černý.
 • BOZP a PO (Legislativa – současná legislativní stav a připravované změny a jejich využití v praxi) – lektoři oblasti byli PhDr. Lidmila Kleinová, CSc., generální ředitelka a jednatelka CIVOP s.r.o. a Petr Klapka, specialista BOZP a PO, CIVOP s.r.o.
 • Technické systémy budov (Energetická náročnost budov a kontrola kotlů a tepelné energie, Monitoring pro úsporu nákladů na provoz budov a Širokospektrální dezinfekční prostředky na bázi PHMG ) – lektoři oblasti byly Ing. Renata Straková, energetický auditor, jednatelka, ENTECH-GROUP s.r.o. a Ing. Josef Knob, energetický auditor, ENTECH-GROUP s.r.o., Vladimír Svozil, Enerfis s.r.o. a Mgr. Petra Režňáková, GUAPEX a.s.
 • Budova ze stavebního pohledu (Data, pasportizace a plánovaná obnova budov) – lektoři oblasti byli Jan Talášek, manažer projektu CAFM, ATALIAN CZ, s.r.o. a doc. Ing. Daniel Macek, Ph.D., České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví.
 • Facility management v souvislostech (výběr dodavatele energií a vnitřní prostředí) – lektoři oblasti byli Ing. Jan Schwarzer, Ph.D., SaS Projekt a Ing. Jan Schindler, analytik cen energií Kalkulátoru cen energií TZB-info.
 • Školení TZB-info Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi, leden 2014
  Školení TZB-info Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi, leden 2014

Po ukončení semináře získali absolventi certifikát, který potvrzoval úspěšné složení písemného testu v rozsahu školených oblastí.
Mezi absolventy byli zástupci společností jako AB Facility, AZ KLIMA, CPPS, Kendrion (Prostějov), MEGA, RPG RE Commercial, STAEG Facility, TESPRANET SERVICES a Univerzita Pardubice.

Nabízíme Vám hodnocení účastníků vzdělávacího semináře:

 • Ing. Robert Nerád, Bussines Development manažer, AB Facility, a.s. "Seminář mi dal širší rozhled v oblasti IFM. Asi největším přínosem byl pro mě seminář s panem Klapkou. Sdělil mi veškeré novinky v oblasti PO a BOZP. Doufám, že Váš kurz bude pokračovat."
 • Mojmír Soldán, Kendrion (Prostějov) s.r.o.
  "Seminář „Správa a provoz nemovitostí, Facility management v praxi“ byl vlastně jedinou akcí tohoto druhu, co do časového rozvrhu a obsahu , kterou jsem na internetových stránkách našel. Od registrace až po závěrečný přípitek bylo znát, že organizaci semináře byla věnována náležitá pozornost. Z příspěvků přednášejících oceňuji zejména „Základy facility managementu“ ing. Štrupa, „Energetickou náročnost budov“ ing. Strakové a „Pasportizaci objektů“ p. Taláška. Děkuji."
 • Roman Šiška, building manager, Central Park Praha Services
  "Potvrdzujem, že s kurzom (školením) som spokojný na 100%. Při každodenní práci člověk zapadne do stereotypu a nie vždy sa pozerá na problém s hora a s nadhledem. Dá sa povedat, že zopakovanie problémov, vyhlášek a norem ma celkom pozitivně nakoplo a začal som to okamžite aplikovat do praxe. Všetky témata, ktoré sme prebrali, sa 100% týkají facility oblasti. S odstupom času musim potvrdit, že aj výber prednášajúcich bol dobrý. Proste profíci. Odporúčal by som to každému, kto chce zlepšit provoz a efektivnost budovy a majetku. Teším sa na další spoluprácu."
 • Ing. Milan Kopal, Obchodní manažer, STAEG Facility, spol. s r.o.
  "Chtěl bych touto cestou poděkovat organizátorům semináře „Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi“. Výběr témat jednotlivých přednášek považuji za velice vhodný a z mého pohledu informoval všechny zúčastněné o základní problematice facility managementu jak z pohledu legislativy, tak z hlediska praktických zkušeností. K dobré atmosféře semináře přispěla i starost organizátorů v oblasti cateringu. Zároveň bych chtěl pochválit i výběr místa konání semináře z pohledu dostupnosti a příjemného prostředí. Ještě jednou díky všem."
 • Vladimír Hlaváček, Správa objektu Bredovský dvůr, TESPRANET SERVICES s.r.o.
  "V krátkosti si dovoluji stručné zhodnocení - po všech stránkách velice kladné. Od organizačního zvládnutí jako je dostupnost zvolené lokality, tematický program, harmonogram a jeho dodržování včetně cateringu. Z přednášejících zářila jistota a suverenita z daných oborů což dozajista působilo na posluchače velice pozitivně. Za svou osobu mohu říci, že i ostřílené a věčně omílané téma jako je BOZP nebo právní legislativa na mne v suverenitě odbornosti a praktických zkušeností lektorů velice zapůsobilo."
 • Josef Kajtman
  "Za sebe jsem byl s lektory, tématy a organizací spokojen včetně délky celého kurzu i doby přednášek v jednotlivých dnech."
Školení TZB-info Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi, leden 2014
Školení TZB-info Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi, leden 2014

Na základě reakcí z minulého semináře, jsme tentokrát doplnili firemní řešení diskutovaných témat:

 • Modulární konstrukce klimatizační jednotky - jednotka PremiAir Janka má hladký vnitřní průřez jednotky, který umožňuje její dobrou čistitelnost a přístup ke komponentům jednotky je možný na přání ze všech stran.
 • REMS Multi-Push je výkonná kompaktní elektronická proplachovací jednotka a jednotka pro provádění tlakových zkoušek s bezolejovým kompresorem pro mnohá použití (k proplachování vodou nebo směsí vody a vzduchu, dezinfikování, čištění, konzervování potrubních rozvodů, k provádění tlakových zkoušek a kontrol těsnosti potrubních rozvodů a nádob pomocí stlačeného vzduchu).
 • Řešení dálkových odečtů - případová studie Kamstrup A/S. Příklad objektu, kde v závislosti na typu ubytování dochází k vysoké fluktuaci. Účtování spotřeby energií se musí provádět poměrně často a není ekonomicky proveditelné odečítat měřiče energií ručně nebo v delších časových intervalech. Příklad efektivního měření spotřeby teplé a studené vody, elektřiny a tepla.
 • GUAPEX - nabídka širokospektrálních dezinfekčních prostředků. Bezchlórová chemie GUAa odstraňuje bakterie, viry a plísně bez toxických a zdraví škodlivých látek a bez korozívních účinků.
 • Energetický management Enerfis Online řešení On-line monitoring - detekce příležitostí uspořit.

TZB-info děkuje všem absolventům a lektorům druhého běhu intenzivního vzdělávacího semináře Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi, který se uskutečnil ve dnech 13. – 15.1.2014 a 20. – 21.1.2014 v Praze a věříme, že se brzy opět setkáme při jeho pokračování.

V případě zájmu o vzdělávání sledujte webové stránky facility managementu na TZB-info, nebo nás neváhejte kontaktovat.

 
 
Reklama