Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Normy v oblasti facility managementu

Facility managementu v Evropě stanovuje EU norma u nás označovaná ČSN EN 15221 „Facility management“. První dva díly jsou v České republice platné od května 2007. Díly 3-5 jsou schváleny a v současné době k dispozici pouze v anglickém jazyce. Od září 2012 budou uveřejněny i v českém jazyce. Poslední 7. díl – Benchmarking ve Facility managementu je ve stádiu přípravy.
Jednotlivé části normy jsou:

 • ČSN EN 15221-1 „Facility Management - Část 1: Termíny a definice“
  – vymezuje oblast facility managementu, přibližuje základní pojmy a definice. Norma definuje tzv. „tvrdé služby“ (FM služby vztahující se k prostoru a infrastruktuře) a „měkké služby“ (FM služby vztahující se k lidem a organizacím).
 • ČSN EN 15221-2 „Facility management - Část 2: Průvodce přípravou smluv o facility managementu“
  – cílem této části normy je poskytnout návod na přípravu FM smlouvy. Tato smlouva má v podstatě definovat vztah mezi společností požadující FM služby a společnostmi, které tyto služby poskytují.
 • ČSN EN 15221-3 „Facility management - Část 3: Návod pro kvalitu ve facility managementu“
  – Návod jak dosáhnout/zajistit kvalitu ve Facility managementu“. Třetí část zavádí pojem FM produkt. FM produktem se míní přesně vymezená a měřitelná FM služba.
 • ČSN EN 15221-4 „Facility management - Část 4: Taxonomie, klasifikace a struktury ve facility managementu“
  – Ve čtvrté části jsou podrobněji specifikovány jednotlivé FM produkty, zařazeny do skupin a tyto specifikovány jak procesně, tak i nákladově.
 • ČSN EN 15221-5 „Facility management - Část 5: Návod pro procesy ve facility managementu“
  – Pátá část normy specifikuje procesní standardy.
 • ČSN EN 15221-6 „Facility management - Část 6: Měření ploch a prostorů ve facility managementu“
  – Šestá část popisuje standardy měření, zejména ploch a prostor.
 • prEN 15 221-7 „Facility management - Benchmarking ve Facility managementu“ – v přípravě

NORMY PRO BIM
Metodikou BIM se zabývá pracovní skupina (ISO/TC 59/SC 13)
 • ČSN ISO 12006-2:2014 Budovy a inženýrské stavby – Organizace informací o stavbách – Část 2: Rámec pro klasifikaci informací
 • ČSN ISO 12006-3:2014 Budovy a inženýrské stavby – Organizace informací o stavbách – Část 3: Rámec pro objektově orientované informace
 • ČSN ISO 16354:2014 Obecné zásady pro znalostní a objektové knihovny
 • ČSN ISO 22263:2014 Organizace informací o stavbách – Rámec pro správu informací o projektu
 • ČSN ISO 29481-1:2014 Informační modelování staveb – Manuál pro předávání informací – Část 1: Metodika a formát
 • ČSN ISO 29481-2:2014 Informační modelování staveb – Manuál pro předávání informací – Část 2: Rámec pro vzájemnou spolupráci
 • ČSN P ISO-TS 12911:2014 Rámec pro návody na informační modelování staveb (BIM)

Norma ISO 16739:2013 Industry Foundation Classes (IFC) for data sharing in the construction and facility management industries je zatím ve správě jiné skupiny (ISO/TC 184/SC 4). Její převzetí je však již schváleno a připravuje se.

Pro normy pro BIM jsou vybrány třídící znaky ve struktuře:
73 0101 až 0109 pro obecné dokumenty
 • 73 0101 - ISO 12006
 • 73 0102 - ISO 22263
 • 73 0109 zde patrně bude ISO 16739 (IFC)
73 0111 až 0119 pro knihovny:
 • 73 0111 - ISO 16354
 • v budoucnu sem bude patřit ISO/DIS 16757 (Product Data for Building Services System Models)
73 0121 až 0129 pro pravidla BIM:
 • 73 0121 - ISO/TS 12911
 • 73 0122 - ISO 29481

00 je vždy ponechána pro budoucí sumarizaci terminologie pro danou kategorii.

 
 
Reklama