Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Open space končí, nastupuje inovativní kancelářský koncept

Tzv. koncept New ways of working boří staré tradice

Společnost CBRE, světový lídr v sektoru komerčních realitních služeb, představila inovativní kancelářský koncept nazývaný „New ways of working“. Koncept přináší větší míru využití kanceláří, menší podlahovou plochu, inspirativní prostředí pro týmovou i individuální práci a především udržitelnost.

Inovativní pracovní prostředí přináší:
  • Vyšší efektivitu – menší podlahová plocha, větší obsazenost kanceláří a úspory na nájem (až o 25 %).
  • Vyšší spolupráci - stimulace spolupráce mezi týmy a odděleními firmy.
  • Větší aktivita zaměstnanců - proaktivita zaměstnanců a přilákání mladých generací (generace Y).
  • Vyšší produktivitu - lepší plánování práce a formování osobního přístupu.
  • Image.

Podle odborníků ze společnosti CBRE, která pořádá na toto téma řadu edukativních seminářů, tvoří tento koncept páteř budoucnosti všech kancelářských budov a jejich uspořádání. Open space je kanceláří minulosti.

Koncept „New ways of working“ je symbolem společenského vývoje. Umožňuje zmenšení podlahové plochy kanceláře a díky tomu snížení nákladů na nájemné a servisní poplatky. Společnosti, jež se pro inovativní pracovní prostředí rozhodly, tyto své prostory využívají intenzivněji a míra jejich využití v konečné fázi roste. Díky tomu je využita i menší podlahová plocha a je tedy potřeba méně nábytku, topení, chlazení, atp. Stručně řečeno, je to udržitelné řešení. CBRE získala v posledních letech v této oblasti spoustu cenných zkušeností a vyvinula specifickou metodologii pro návrh inovativních pracovišť.

Open space končí. Koncept „New ways of working“, foto CBRE
Open space končí. Koncept „New ways of working“, foto CBRE

CBRE realizovala kanceláře podle konceptu „New ways of working“ nejprve v Nizozemí a dosavadní výsledky potvrzují, že koncept přináší hmatatelné benefity zaměstnancům i zaměstnavateli.
Cris Tollast, Managing Director, Office Agency a Tenant Representation EMEA společnosti CBRE, na středeční konferenci na téma „Svět se mění! Vaše kanceláře také?“, uvedl: „Zvýšila se efektivita a produktivita zaměstnanců, přičemž jsme uspořili podlahovou plochu řádově o necelou pětinu, což se zpětně promítlo do úspory na zaplaceném nájemném.“
Dodává, že značná část firem má velmi nízkou obsazenost kancelářských prostor, typické je to například v segmentu IT, kde ve špičce bývá největší obsazenost kanceláří na úrovni 75 %. Tak například zaměstnanec, který tráví velkou část své pracovní doby na schůzkách s klienty, nepotřebuje nutně v kanceláři svůj vlastní stůl.
Díky zavedení konceptu flexibilních kanceláří pak může firma ušetřit na pronájmu kanceláří až 25 % nákladů. Po úspěšném startu v Nizozemí rozjela CBRE nový koncept také v několika pobočkách USA (včetně globální centrály společnosti v Los Angeles), v Madridu, Varšavě a Praze.

Open space končí. Koncept „New ways of working“, foto CBRE
Open space končí. Koncept „New ways of working“, foto CBRE

Trh v České republice, především pak v Praze, vykazuje rostoucí zájem o inovativní prostředí kancelářských prostor.
„Kvantitativní poptávka po kancelářských prostorech se snižuje, kvalitativní poptávka roste a koncept New ways of working naplňuje právě tu kvalitativní složku poptávky,“ potvrzuje Bert Hesselink, Operations Director společnosti CBRE.
Zároveň upozorňuje, že jde o řešení, které se nehodí pro každou kancelář vzhledem k různým druhům podnikání. Inovativní kancelářský koncept musí být zhotoven na míru, aby odpovídal dané společnosti, její vizi do budoucna a jejím pracovním procesům.

„Inovativní kancelářský koncept také vyžaduje změnu stylu myšlení managementu, který by se neměl soustředit na vstupní požadavky na zaměstnance (zda sedí v kanceláři či nikoliv), ale na jejich aktuální pracovní výsledky. Nicméně z našich zkušeností vyplývá, že tzv. uspořádání sdílených pracovišť zaměstnance posiluje, protože jim poskytuje více volnosti a oni tak na sebe přebírají více pracovní zodpovědnosti. Výsledkem je zvýšení pracovní produktivity a aktivity zaměstnanců. Po tom co si zpočátku skeptičtí manažeři uvědomí tyto výhody a vidí pozitivní výsledky, velmi rychle si na inovativní koncept zvyknou,“ vysvětluje Bert Hesselink.


Společnost CBRE představila inovativní kancelářský koncept nazývaný „New ways of working“, dle vlevo Cris Tollast, Managing Director, Office Agency a Tenant Representation EMEA společnosti CBRE, vpravo Bert Hesselink, Operations Director společnosti CBRE ukazuje nový koncept.

Společnosti, které by nový koncept rády zavedly, by také měly počítat s dodatečnými náklady. Ty však nejsou striktně vyžadovány a souvisí především s vybavením kanceláří – notebooky, speciální nábytek, inovativní interiér a design. Podle propočtu společnosti CBRE se ale většině firem vrátí počáteční investice do dvou let díky nižším nájemním nákladům. Analýza přitom nezahrnuje několik nesporných výhod, jako je zvýšení produktivity, spolupráce, zájmu nových zaměstnanců a retenční ceny.

Nový koncept přijala již řada společností v Praze, například Deloitte, Ernst & Young a Vodafone. Mezi společnosti, které zavedení inovativního kancelářského konceptu zvažují, patří společnosti Skanska a Microsoft.

 
 
Reklama