Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Organizační začlenění nákupu v rámci společnosti

V květnu 2014 proběhl 2. ročník Procurement Fora, které se zaměřilo na přidanou hodnotu, kterou může firemní oddělení nákupu vytvářet: nejen v rovině zisku, ale i v oblasti řízení a vytváření dlouhodobého partnerství s dodavateli.

20.5.2014 proběhl 2. ročník Procurement Fora, na kterém se sešlo více než 200 profesionálů strategického nákupu.
Mezi klíčová témata první části patřilo organizační začlenění nákupu v rámci společnosti, vztahy s interními zákazníky a cíle nákupního oddělení.


2. ročník Procurement Fora, foto Blue Events

Začlenění nákupu v rámci společnosti

 • Miloš Olejník, ředitel nákupu RWE CZ představil pozici a cíle oddělení nákupu v rámci jedné z největších evropských energetických společností, kde jeho roční výdaje představují okolo 5.5 mld. Kč, přičemž obchoduje s 3200 dodavateli.
  Energetika je regulované konzervativní odvětví se zvýšenými požadavky na bezpečnost, což výrazným způsobem ovlivňuje výběr dodavatelů. Přidanou hodnotu nákupu pro společnost RWE spatřuje v rolích finančních (úspory, výkonnost) i nefinančních (kvalita služeb, kontrola–compliance), které se daří naplňovat především v oblasti operativního nákupu.
  Prosazení role strategického nákupu při dlouhodobých vizích společnosti se zatím nedaří příliš prosadit. V diskusi padaly otázky na vybalancování odbornosti a vyjednávacích schopností nákupčích, úlohu šéfa nákupu a jeho úkoly pro rovnováhu mezi operativou a možnostmi rozvoje.
  Miloš Olejník se nákupu věnuje 20 let a díky svým bohatým zkušenostem tak mohl glosovat charakteristiky, které spojují nákupní činnosti napříč odvětvími. Vyjádřil osobní přesvědčení, že: „Nákup má takovou roli, jakou si zaslouží.“
 • Michaela Žvaková, ředitelka nákupu Vítkovice Power Engineering mluvila o pozici oddělení v rámci holdingu sestávajícího se ze šesti podnikatelských jednotek. Engineering nakupuje převážně komponenty pro jadernou energetiku a výstavbu tepelných elektráren Prunéřov a turecké Ynus Emre.
  Hlouběji se věnovala možnostem elektronizace procesů pomocí nástrojů ePortál a eAukce. ePortál, na němž je registrováno 4000 dodavatelů, přinesl pro společnost VPE zvýšení transparentnosti a objektivnosti a snížení nákladů nákupních procesů, včetně časové úspory.
  Na projektovém nákupu je podle ní nejdůležitější: “Dobrý tým lidí s dostatečným počtem vyjednavačů, kteří se nebojí experimentovat a mají dobrou znalost metodiky a jsou odborníci v dané oblasti“.

2. ročník Procurement Fora, foto Blue Events

Výběr dodavatele a řízení vztahu s ním

Ve druhé dopolední části Výběr dodavatele a řízení vztahu s ním zaznělo mimo jiné, že v nákupu dřímá potenciál posilující konkurenční výhody firmy.

Diskutovalo se o kvalitách, které vytvářejí partnerský vztah s klíčovými dodavateli. Partnerství je dlouhodobá a jistá spolupráce zaměřená nejen na cenu, ale i na oboustranný transfer know how vedoucí k otevřeným dveřím, v některých případech až k open book policy.
Tomáš Formánek uvedl, že v jeho pojetí je partner „součástí dodavatelského řetězce, součástí strategie a přípravy nového businessu, společného úspěchu, z něhož může mít za určitých podmínek i finanční podíl“.
Především sami účastníci fóra sdíleli zkušenosti s centrálními kontrakty ve vztazích mezi mateřskou společností a dcerami, Alex Bém mluvil o: „Nutné kombinaci férového jednání s dodavateli a odvaze a diplomacii, které jsou zapotřebí při vnitřním vyjednávání o změnách v daných korporátních standardech“.

Další diskusní okruh se týkal výběru dodavatele, který je zároveň i klientem.
Existují 2 přístupy – nákup a prodej musí hrát své role, barterové obchody dlouhodobě nefungují a jejich výsledkem je zmatečný stav, kdy se ani neví, kdo na tom vydělal či prodělal, nebo uzavírání vícestranných smluv podle komodity a s ohledem na ÚHOS. Živá výměna zkušeností s Vendor Managed Inventory - VMI – přinesla zajímavé fungující příklady z praxe, kdy dodavatelé převzali a garantovali péči o skladové zásoby na základě forecastů prodeje.

Jak udržovat portfolio dodavatelů, kdy dát dodavateli prostor a možnost, aby navrhoval poučené alternativy k formulaci poptávky a výsledky přístupu design to cost: byly další okruhy, které zajímaly účastníky a inspirovaly výměnu zkušeností, která pokračovala i po skončení panelu.
Martin Dokoupil shrnul: “ Vidím meziroční posun v přístupu. Loni se účastnící přikláněli k držení svých kompetencí a označovali za nebezpečné situace, kdy se finální uživatel (business klient) dostane s dodavatelem do přímého kontaktu. Letos převážně mínili, že stojí za to investovat čas a energii do procesu jednání s odkrytějšími kartami v zájmu přesnějšího zadání a partnerské spolupráce s dodavateli. Mistrovským umem potom zůstává umět odlišit situace podle potřeby a kreativně používat oba přístupy.“


2. ročník Procurement Fora, foto Blue Events

Případové studie významných výběrových řízení

Během odpolední diskusní sekce Procurement Fora, kterou moderoval nezávislý konzultant Josef Zrník, byly představeny best practices strategického nákupu. Zazněly případové studie významných výběrových řízení. O své zkušenosti se podělili zástupci firem: Mediaservis, RWE, Valeant Pharmaceuticals, Skanska a Siemens Industrial Turbomachinery.

Tomáš Wolf, Procurement Director ve firmě SKANSKA představil tendr na ochranné pomůcky, který švédská stavební firma zrealizovala pro Českou republiku, Slovensko a Polsko najednou.
„Do rozhodovacího týmu jsme zapojili klíčové stakeholdery – nákupčí, zástupce BOZP i odbory za všechny tři země,“ zdůraznil Wolf.
Výsledky hromadného tendru? Úspory nákladů ve výši cca 16 %, nový jednotný design ochranných pomůcek a jejich sjednocení pro obchodní jednotky v ČR, SR a PL a v neposlední řadě lepší materiál a vyšší funkčnost ochranných pracovních pomůcek.


2. ročník Procurement Fora, foto Blue Events

Celodenního Procurement Fora se zúčastnilo více než 200 profesionálů nákupu, kteří v živých diskuzích potvrdili zájem o další setkávání.
„Jasně cítíme zájem českých nákupčích o budování komunity a máme radost, že Procurement forum v tomto smyslu můžu nabízet tolik potřebnou živnou půdu“, dodává Antonín Parma z pořádající společnosti Blue Events. Procurement Forum podpořila řada společností v čele se zlatým partnerem EY.

 
 
Reklama