Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Co se dozvěděli účastníci šestého běhu intenzivního vzdělávacího semináře TZB-info?

Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi

V termínu 20. – 22. 3. 2017 s následně pak 27. – 28. 3. 2017 se v Aquapalace Hotel Prague, uskutečnil již ŠESTÝ BĚH vzdělávacího odborného semináře Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi. Odborným garantem vzdělávání byla opět Česká pobočka mezinárodní asociace facility manažerů IFMA CZ. Pořadatelem semináře je odborný portál TZB-info.

Novinkou šestého běhu bylo zařazení nových přednášek na téma Benchmarking v České republice lektora Ing. Aleše Choutky ze společnosti Alstanet, Úspora provozních nákladů a předcházení škodám v budovách lektora Ing. Miroslav Kašák ze společnosti RAYCHEM a Standardy a systémová řešení podlah a stěn lektora Tomáš Pospíšila ze společnosti ANVITRADE. Součástí šestého běhu byla zajímavá exkurze do technického zázemí Aquaparku Čestlice.

Účastníky opakovaně označili jako nejzajímavější přednášku lektora Ing. Jana Schwarzera, Ph.D. ze společnosti SaS Projekt na téma Vnitřní prostředí, větrání a povinné kontroly a lektora Jana Taláška ze společnosti Atalian na téma Práce s daty pro pasport objektů.

Zajímavé na letošním běhu bylo, že se semináře opakovaně zúčastní více klientů než poskytovatelů FM služeb. Konkrétně bylo v šestém běhu složení 2/3 klientů a 1/3 poskytovatelů FM služeb. Je to jistě cenný impulz a informace, že vzdělávání zajímá nejen FM poskytovatele, ale také vlastníky objektů či jejich interní facility managery.

Vzdělávání bylo rozděleno do 5ti odborných oblastí:

  • Facility management, úvod a legislativa (Základy facility managementu - standardizace dle ČSN EN 15221, Systém řízení dokumentů a záznamů ve Facility managementu, Benchmarking v České republice a Pohled klienta na poskytované FM služby) - lektoři oblasti byli Petra Gütterová, Brabouk Consulting a členka představenstva IFMA CZ, Ing. Ondřej Antoš, EASY FM, Ing. Aleš Choutka, Alstanet a Ing. Zdeněk Čežík, konzultant.
  • BOZP a PO / Vnitření prostředí budovy (Legislativa – současný legislativní stav a připravované změny a jejich využití v praxi, Vnitřní prostředí, větrání a povinné kontroly) – lektoři oblasti byli František Štěpánek, specialista BOZP a PO, CIVOP a Ing. Jan Schwarzer, Ph.D., SaS Projekt.
  • Právní poradna a Bezpečné užívání budov (Nový občanský zákoník a facility management a Zabezpečení podmínek bezbariérového užívání při správě budov) – lektoři oblasti byli Mgr. Alexander Klimeš, advokát, Klimeš & Černý a Ing. Renata Zdařilová, Ph.D., Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební.
  • Kvalita služeb a správu budov (Kontrola kotlů jako nástroj k úsporám, povinné kontroly, a Energetická náročnost budov, Nástroje facility managementu k zajištění efektivní technické správy a údržby, Úspora provozních nákladů a přecházení škodám v budovách a Standardy a systémová řešení podlah a stěn) – lektoři oblasti byli Renata Straková, Entech group a TZB-info, Jana Malíková, Tafira FM, Ing. Miroslav Košák, RAYCHEM, Tomáš Pospíšil, ANVITRADE a Michal Randa, Johnson Controls International a TZB-info.
  • Práce s daty ve facility managementu (Práce s daty pro pasport objektů – stavby, plochy, technická zařízení, technologie, inventář…) – lektorem oblasti byl Jan Talášek, manažer projektu CAFM, ATALIAN CZ, s.r.o.

Po ukončení semináře získali absolventi certifikát, který potvrzoval úspěšné složení písemného testu v rozsahu školených oblastí.

Mezi absolventy byli zástupci společností jako Bosch Diesel s.r.o., Varroc Lightning Systems, s.r.o., AWIGO s.r.o., Miele technika, s.r.o., ProMinent Systems spol. s r.o., Plzeňský Prazdroj, a.s., Penny Market s.r.o, SSI Technologies s.r.o. a Diakonie ČCE.

Nabízíme Vám hodnocení účastníků vzdělávacího semináře:

Jindřich Bumba, Facility/EHS Specialist ve společnosti SSI Technologies s.r.o.

Myslím si, že se jednalo o velmi vydařený seminář, se širokou škálou témat v souvislosti s FM a vysokou úrovní lektorů. Nepamatuji si za poslední dobu takto věcně a odborně pojaté školení, kurz nebo seminář. Samozřejmě, že některé přednášky účastníkům vyhovují více či méně z hlediska jejich profesního zaměření a využití v praxi, ale přesto si netroufnu tvrdit, že by některá přednáška byla zbytečná. Seminář nebyl vhodný jen pro začátečníky z řad zájemců o problematiku FM, ale i pro zkušené odborníky právě díky rozmanitosti přednášek a znalostí lektorů. Zároveň velmi chválím organizační zajištění semináře, dodržování nastaveného plánu přednášek, zázemí a catering a navíc i neplánovaný bonus v podobě prohlídky technického zázemí Aquapalace Čestlice.

Ing. Václav Šuser, Facility & Project manager ve společnosti AWIGO s.r.o.

Intenzivní školení základů Facility managementu s různorodými tématy od projekčních věcí až ke každodenní rutině správců objektu na konkrétním objektu přednášené odborníky ve svém oboru v příjemném prostředí hotelu s dobrou dopravní dostupností.

TZB-info děkuje všem absolventům a lektorům šestého běhu intenzivního vzdělávacího semináře Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi, který se uskutečnil ve dnech 20. – 22. 3. 2017 a 27. – 28. 3. 2017 v Aquapalace Hotel Prague, Čestlice a věříme, že se brzy opět setkáme při jeho pokračování a to říjnu tohoto roku - ONLINE PŘIHLÁŠKA - ŘÍJEN 2017.

V případě zájmu o vzdělávání nás neváhejte kontaktovat paní Petru Gütterovou, odborného garanta oblasti Facility management na GSM +420 774 047 370 nebo na e-mailu petra.gutterova@topinfo.cz.

 
 
Reklama