Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Údaje o kancelářském trhu v Brně a v Ostravě za první pololetí 2014

Regional Research Forum si dovoluje zveřejnit údaje o kancelářském trhu v Brně a v Ostravě za první pololetí 2014.


Regional Research Forum

Nabídka kancelářských prostor v Brně

 • V první polovině roku 2014 dosáhla celková výměra moderních kancelářských ploch v Brně 461 500 m2. Budovy třídy A představovaly 79 % celkové plochy a zbývajících 21 % tvořily kanceláře třídy B.
 • V prvním pololetí 2014 byly dokončeny tři kancelářské budovy; Titanium I (13 200 m2), CTPark Brno Phase II (9 500 m2) a Úřad Práce Město Brno (10 000 m2).
 • Dalších 32 900 m2 nových kancelářských prostor je plánováno k dokončení během druhé poloviny 2014.

Realizovaná poptávka v Brně
Hrubá realizovaná poptávka včetně renegociací dosáhla ve prvním pololetí roku 2014 9 000 m2. Mezi významné nájemní transakce tohoto období patřily nový pronájem Moravia IT v Česká Pojišťovna building (2 000 m2), nový pronájem Tieto Czech s.r.o. v Brno Business Parku D (1 800 m2) a expanze embedIT (Home Credit Group) v Tower I (830 m2).

Neobsazenost kanceláří v Brně
V Brně bylo ke konci prvního pololetí 2014 evidováno 80 300 m2 volných kancelářských prostor. Míra neobsazenosti dosáhla 17,4 %, což je pokles o 1,7 procentního bodu oproti konci roku 2013.

Nájemné
Nejvyšší dosažitelné nájemné v Brně pokleslo v první polovině 2014 na 12,50 EUR/ m2/ měsíc.

Nabídka kancelářských prostor v Ostravě

 • V první polovině roku 2014 dosáhla celková výměra moderních kancelářských ploch v Ostravě 194 200 metrů čtverečních. Budovy třídy A představovaly 73 % celkové plochy a zbývajících 27 % tvořily kanceláře třídy B.
 • V prvním pololetí 2014 nebyla dokončena ani zahájena výstavba žádné kancelářské budovy.

Realizovaná poptávka v Ostravě
Hrubá realizovaná poptávka včetně renegociací dosáhla v prvním pololetí 2014 celkem 8 100 m2. Mezi významné nájemní transakce tohoto období patřily nové pronájmy ABB (3 000 m2), AXA Assistance (2 000 m2) a UniCredit Bank and Leasing (1 000 m2) v budově Nová Karolina Park.

Neobsazenost kanceláří v Ostravě
V Ostravě bylo ke konci prvního pololetí 2014 evidováno 43 800 m2 volných kancelářských prostor. Míra neobsazenosti dosáhla 22,5 %, což představovalo pokles o 3 procentní body oproti konci roku 2013.

Nájemné
Nejvyšší dosažitelné nájemné v Ostravě pokleslo v první polovině 2014 na 11,50 EUR/ m2/ měsíc.

Definice

 • Celková výměra: Celková výměra dokončených kancelářských ploch (obsazených či neobsazených), nově postavených od roku 1992 nebo zrekonstruovaných, třídy A a B, obsazených majitelem nebo k pronájmu. Budovy státní správy jsou vyloučeny, stejně jako budovy s výměrou menší než 800 m².
 • Nová nabídka: Nově dokončené nebo zrekonstruované budovy, které obdržely kolaudační rozhodnutí v daném období.
 • Kanceláře třídy A: Pokud budova splňuje alespoň 6 ze 7 „klíčových kritérií“ a alespoň 5 ze 7 „doplňkových kritérií“, je hodnocena jako budova třídy A.
 • Kanceláře třídy B: Pokud budova splňuje alespoň 2 ze 7 „klíčových kritérií“ a alespoň 4 ze 7 „doplňkových kritérií“, je hodnocena jako budova třídy B.
 • Realizovaná poptávka: Hrubá plocha reprezentuje celkovou podlahovou plochu pronajatou nebo předpronajatou, prodanou nebo předprodanou uživatelům za uvedené období. Neobsahuje prostory pod nabídkou. Prostor je pronajat, pokud je podepsána smlouva. Celková realizovaná poptávka obsahuje i renegociace, prodloužení pronájmů a podnájmy, čistá realizovaná poptávka tyto transakce vylučuje.
 • Předpronájem: Aktivní předpronájem budovy začíná poté, co je hotov předběžný design pro ukázku budoucím nájemníkům. Předpronájmem se nazývá takový pronájem, který se uskuteční před začátkem výstavby.
 • Míra neobsazenosti: Podíl fyzicky volných prostor v dokončených budovách na celkové výměře.
 • Nejvyšší nájemné: Dosahované nájemné za nové budovy, vysoké technické kvality v budovách v nejlepších lokalitách.

Členové Regional Research Fora – CBRE, Colliers International, Cushman & Wakefield, DTZ, JLL – usilují o poskytování co možná nejúplnějších, nejpřesnějších a nejtransparentnějších dat o vývoji regionálních kancelářských trhů v České republice. Členové sdílejí základní informace o vývoji trhu a věří, že Regional Research Forum přispěje ke zlepšení transparentnosti regionálních kancelářských trhů.

The Regional Research forum is pleased to announce the Brno and Ostrava Office Market figures for H1 2014.

 
 
Reklama