Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Ozvěny 5. semináře TZB-info Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi

Začátkem října 2016 se v Aquapalace Hotel Prague uskutečnil další 5denní seminář pro facility managery. Odborným garantem byla opět česká pobočka mezinárodní asociace facility manažerů IFMA CZ. Pořadatelem semináře je odborný portál TZB-info. Jaké byly reakce? Na březen 2017 se můžete přihlásit i Vy.

V případě zájmu se již nyní můžete hlásit na další semináře:

 • Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi – intenzivní 5denní (3+2 dny) vzdělávací seminář
  - březen 2017, říjen 2017
  - místo konání: Aquapalace Hotel Prague, Čestlice
  podrobnosti + online přihláška

 • Facility manager a poplachové systémy – jednodenní školení
  - středa 30.11.2016 od 10:00 do 15:00 hod
  - místo konání: redakce TZB-info, Křenova 3, Praha 6 Petřiny
  podrobnosti + online přihláška

V termínu 3.–5. 10. 2016 s následně pak 10.–11. 10. 2016 se v Aquapalace Hotel Prague, uskutečnil již PÁTÝ BĚH vzdělávacího odborného semináře Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi. Odborným garantem vzdělávání byla opět Česká pobočka mezinárodní asociace facility manažerů IFMA CZ. Pořadatelem semináře je odborný portál TZB-info.

Novinkou pátého běhu bylo rozšíření vzdělávacího času pro přednášky na téma Vnitřní prostředí, větrání, povinné kontroly lektora Ing. Jan Schwarzer, Ph.D., ze společnosti SaS Projekt a Práce s daty pro pasport objektů lektora Jana Taláška ze společnosti ATALIAN. Organizátoři si připravili pro účastníky také nové přednášky na téma Systém řízení dokumentů a záznamů ve Facility managementu lektora Ing. Ondřeje Antoše ze společnosti EASY FM, Facility manager a poplachové systémy lektora Michala Randy ze společnosti ORSEC, Nástroje facility managementu k zajištění efektivní technické správy a údržby lektorky Jany Malíkové ze společnosti Tafira FM a Pohled klienta na poskytované FM služby lektora Ing. Zdenka Čežíka, nezávislého konzultanta. Součástí pátého běhu byla zajímavá exkurze do technického zázemí Aquaparku Čestlice.

Účastníky opakovaně označili jako nejzajímavější přednášku lektora Ing. Jana Schwarzera, Ph.D. ze společnosti SaS Projekt na téma Vnitřní prostředí, větrání a povinné kontroly.

Zajímavé na letošním běhu bylo, že vedle sebe seděl klient a jeho poskytovatel. Organizátoři vzdělávacího semináře jsou rádi, že se semináře opakovaně zúčastní jak poskytovatelé FM služeb, tak i klienti. Je to jistě cenný impulz a informace, že vzdělávání zajímá nejen FM poskytovatele, ale také vlastníky objektů či jejich interní facility managery.

Vzdělávání bylo rozděleno do 5 odborných oblastí:

 • Facility management, úvod a legislativa (Systém řízení dokumentů a záznamů ve Facility managementu, Kontroly kotlů jako nástroj k úsporám, povinné kontroly, Energetická náročnost budov – co vše je v průkazu budovy a Vnitřní prostředí, větrání, povinné kontroly) – lektoři oblasti byli Ing. Ondřej Antoš, EASY FM, Ing. Renata Straková, Entech group a Ing. Jan Schwarzer, Ph.D., SaS Projekt
 • BOZP a PO / Provozní náklady budov (Legislativa – současná legislativní stav a připravované změny a jejich využití v praxi, Plánování obnovy, Facility manager a poplachové systémy) – lektoři oblasti byli František Štěpánek, specialista BOZP a PO, CIVOP s.r.o., doc. Ing. Daniel Macek, Ph.D., České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví a Michal Randa, ORSEC.
 • Základy FM / Bezpečné užívání budov (Základy facility managementu, standardizace dle ČSN EN 15221 a Zabezpečení podmínek bezbariérového užívání při správě budov) – lektoři oblasti byli Petra Gütterová, členka představenstva IFMA CZ a Ing. Renata Zdařilová, Ph.D., Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební.
 • Právní poradna a kvalita služeb (Nový občanský zákoník a facility management, Nástroje facility managementu k zajištění efektivní technické správy a údržby a Pohled klienta na poskytované FM služby) – lektoři oblasti byli Mgr. Alexander Klimeš, advokát, Klimeš & Černý, Jana Malíková, Tafira FM a Ing. Zdeněk Čežík, konzultant.
 • Práce s daty ve facility managementu (Práce s daty pro pasport objektů – stavby, plochy, technická zařízení, technologie, inventář…) – lektorem oblasti byl Jan Talášek, manažer projektu CAFM, ATALIAN CZ, s.r.o.

Po ukončení semináře získali absolventi certifikát, který potvrzoval úspěšné složení písemného testu v rozsahu školených oblastí.

Mezi absolventy byli zástupci společností jako ČSOB a.s., Řízení letového provozu ČR, státní podnik, PPF Real Estate s.r.o., EATON Industries s.r.o. nebo Domov pro seniory Elišky Purkyňové.

Nabízíme Vám hodnocení účastníků vzdělávacího semináře:

Ing. Milan Zderadička, Vedoucí oddělení TPS, Řízení letového provozu České republiky, státní podnik

„Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kdo se podíleli na přípravě a průběhu semináře, především pak paní Gütterové, jednotlivým přednášejícím i ostatním účastníkům. Seminář jako celek mi přinesl mnoho zajímavých podnětů a poznatků nejen v rámci přednášených témat, ale i pohled kolegů na organizaci a úroveň FM z pohledu klienta i dodavatele. V tomto si myslím, že jsou podobná setkání téměř nenahraditelná. I proto a vzhledem k výborné úrovni jednotlivých přednášejících, kteří byli vždy kromě svého příspěvku ochotní vést i diskusi na dané téma se budu těšit na některé další školení nebo semináře pořádané portálem TZB-info.“

Pavel Vorlíček, Facility project manager, EKOLA České Libchavy s.r.o.

„Seminář pro mě byl velkým přínosem v oblastech rozšíření technických znalostí, orientace v problematice, koordinace a řízení facility managamentu. Přednášky byly vždy vedeny zkušenými lektory, kteří byly odborníky na danou oblast a navzdory všetečným otázkám dokázali na vše relevantně odpovědět. Na základě tohoto semináře pořádaného TZB-info, rád doporučím tento seminář svým firemním partnerům a já osobně se budu těšit na nějaký další zajímavý vámi pořádaný seminář nebo přednášku. S díky a přáním mnoha klientů prahnoucích po vzdělávání.“

Radomil Mokriš, Facility engineer, Eaton Industries, s.r.o.

„Vzdělávací seminář hodnotím jako velice přínosný, který rád doporučím všem kolegům z oboru. Ve velice širokém spektru FM se vám opět povedlo vybrat zajímavé témata, které bylo možno rozvinout v debatách s velice kvalifikovanými přednášejícími a přítomnými kolegy, nebo diskutovat společně postupy a názory na daná témata. Oceňuji taktéž možnost navštívit zákulisí Aquapalace, kde bylo prezentováno i řešení úpravy vzduchu a provozu celého technologického provozu zábavního centra Aquapalce.“

Štěpán Kudrna, Provozní technik FAM I. Československá obchodní banka, a. s.

„Především bych chtěl poděkovat za organizaci tohoto školení a vynaložené úsilí, aby vše zdárně dopadlo. Chtěl bych říci, že jsem spokojen s kvalitou lektorů. Některé přednášky (hlavně větrání a klimatizace) byly pro mne přínosem a bylo to téma, které mě nejvíce zaujalo. Chtěl bych akorát vytknout to, že jsme neměli moc pracovní plochy (byly malé stoly) což bylo lehce nekomfortní. Pak je škoda, že některé přednášky nebyly delší a to z důvodu, že některá témata by si zasloužila více času např. větrání, chlazení, VZT. Ačkoliv chápu, že vtěsnat do 5 dnů tolik přednášek musí být na úkor časové relace přednášek. Když shrnu školení, bylo to skvělé. Bylo fajn slyšet problematiku ostatních kolegů FM, a to i ze strany poskytovatelů. Ještě jednou mockrát děkuji a těším se na vypsání termínů dalších školení.“

Roman Müller, fyzická osoba

„Seminář, Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi, hodnotím výborně. Vzhledem k tomu, že toto velmi obsáhlé a komplexní téma jako Facility management je, byl pro mě tento seminář jakožto nováčka skvělým přínosem. Harmonogram, úroveň a oblast přednášek byla velmi rozsáhlá a v rámci časových možností opravdu obsáhlá. Každý přednášející zmiňoval i konkrétní případy z praxe a ochotně odpovídal na naše dotazy. Zvolená lokalita byla dobrá volba, včetně skvěle zajištěného cateringu a jako bonus prohlídka zázemí aquaparku Aquapalace Praha.“

TZB-info děkuje všem absolventům a lektorům pátého běhu intenzivního vzdělávacího semináře Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi, který se uskutečnil ve dnech 3.– 5. 10. 2016 a 10.–11. 10. 2016 v Aquapalace Hotel Prague, Čestlice a věříme, že se brzy opět setkáme při jeho pokračování a to březnu příštího roku. Přihlásit se můžete na http://www.tzb-info.cz/facility-management.

V případě zájmu o vzdělávání nás neváhejte kontaktovat paní Petru Gütterovou, odborného garanta oblasti facility management na GSM +420 774 047 370 nebo na e-mailu petra.gutterova@topinfo.cz.

 
 
Reklama