Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi

Intenzivní vzdělávací seminář TZB-info

Pětidenní intenzivní vzdělávací seminář účastníci ohodnotili výborně a vzhledem k dalším zájemcům budeme otevírat nový kurz, a to v termínu od 13. – 15.1.2014 a 20. – 21.1.2014.

V říjnu tohoto roku se uskutečnilo PRVNÍ školení odborného portálu TZB-info v oblasti facility managementu. Pro zájemce byl připraven pětidenní intenzivní vzdělávací seminář Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi.
Odborným garantem vzdělávání byla Česká pobočka mezinárodní asociace facility manažerů IFMA CZ a seminář byl zařazen do celoživotního vzdělávání ČKAIT s ohodnocením 3 body.
Seminář byl plně obsazen již tři měsíce před jeho zahájením.

seminář TZB-info Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi
Seminář TZB-info Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi
Vzdělávání bylo rozděleno do pěti odborných oblastí:
  • Facility management, úvod a legislativa (Základy facility managementu – standardizace dle normy ČSN EN 15221 a právní úkony, smlouvy a jejich uzavírání včetně odpovědnosti za škody) – lektoři oblasti byli Ing. Ondřej Štrup, prezident asociace IFMA CZ, jednatel a lektor FM Institute s.r.o. a Mgr. Alexander Klimeš, advokát, Klimeš & Černý.
  • BOZP a PO (Legislativa – současná legislativní stav a připravované změny a jejich využití v praxi) – lektoři oblasti byli PhDr. Lidmila Kleinová, CSc., generální ředitelka a jednatelka CIVOP s.r.o. a Petr Klapka, specialista BOZP a PO, CIVOP s.r.o.
  • Technické systémy budov (Energetická náročnost budov a kontrola kotlů a tepelné energie) – lektoři oblasti byly Ing. Renata Straková, energetický auditor, jednatelka, ENTECH-GROUP s.r.o. a Ing. Josef Knob, energetický auditor, ENTECH-GROUP s.r.o.
  • Budova ze stavebního pohledu (Data, pasportizace a plánovaná obnova budov) – lektoři oblasti byli Jan Talášek, manažer projektu CAFM, ATALIAN CZ, s.r.o. a doc. Ing. Daniel Macek, Ph.D., České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví.
  • Facility management v souvislostech (výběr dodavatele energií a vnitřní prostředí) – lektoři oblasti byli Ing. Jan Schwarzer, Ph.D., SaS Projekt a Ing. Jan Schindler, analytik cen energií při kalkulátoru TZB-info.
seminář TZB-info Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi
Pracovní duch a soustředění při testech

Po ukončení semináře získali absolventi certifikát, který potvrzoval úspěšné složení písemného testu v rozsahu školených oblastí.

Mezi absolventy byli zástupci společností jako ČSOB, TESPRANET SERVICES, Kaufland, Zenova services, Thermona, Energy Consulting Service a TEPLO T.


Součástí semináře byla i odborná exkurze do zázamí Aquaparku Čestlice

Nabízíme Vám hodnocení účastníka vzdělávacího semináře Josefa Štědronského ze společnosti TESPRANET SERVICES s.r.o.
„Atmosféra po celou dobu školení byla příjemná, postaráno bylo dostatečně i v oblasti cateringu, za což sklízí organizátor celé akce náš velký dík.
Náplň semináře byla dobře připravena a vyvážená, což se projevilo tím, že přednáška nudné šedi legislativních pojmů a definic byla v témže dni prolnuta jinou, která byla více zaměřena na zkušenosti z praxe přednášejícího, což činilo přednáškový den zajímavější a místy i zábavný.

seminář TZB-info Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi
Předávání certifikátů

Obzvláště zajímavé a pro nás „faciliťáky“ i užitečné byly přednášky na téma BOZP, kontrol zdrojů tepla a chladu dle nové vyhlášky, pasportizace budov, terminologie a definice v oblasti facility managementu.“

Díky velmi přátelskému prostředí, které vzniklo v průběhu semináře, nám účastníci navrhli nová – zajímavá témata, která by mohla být dalším přirozeným pokračovaným tohoto vzdělávání.
Zaujala nás například témata:

  • legislativní požadavky na zřizování nových pracovišť zaměstnanců
  • problematika odpadového hospodářství a nakládání s nebezpečnými odpady
  • nové trendy v oblasti TZB
  • a v neposlední řadě věnovat větší pozornost tématu problematiky revizí a provozních kontrol jednotlivých zařízení budov.

Pro velký zájem o intenzivní pětidenní (3+2 dny) vzdělávací seminář Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi, budeme otevírat NOVÝ KURZ 13. – 15.1.2014 + 20. – 21.1.2014

Pro více informací sledujte www.tzb-info.cz/facility-management.

seminář TZB-info Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi
seminář TZB-info Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi
Děkujeme všem účastníkům prvního běhu školení a doufáme, že nové znalosti co nejdříve uplatní.

Těšíme se na další běh školení, který připravujeme. Podrobný program bude zveřejněn začátkem prosince.

 
 
Reklama