Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
FM služby
Archiv článků od 17.10.2013 do 19.4.2014

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články

19.4.2014
Milan Taraba, Sdružení nájemníků

Výše zálohy na úhradu cen služeb poskytovaných s užíváním bytu se stanoví buď podle jiného právního předpisu, nebo podle ustanovení příslušné položky tohoto výměru, který reguluje cenu služby a ve všech ostatních případech dohodou pronajímatele s nájemcem.

14.4.2014
Mgr. Adam Kučera, Masarykova univerzita

Moderní budovy obvykle obsahují automatizované řídicí systémy. Tyto systémy lze navzájem integrovat do jednotného prostředí nazývaného BMS (Building Management System). Tato integrace může klást specifické požadavky na použité systémy nebo na propojující infrastrukturu.

rozúčtování služeb za bydlení
14.4.2014
portál o bydlení, SFRB

Výměr MF platí pro vytápění, osvětlení, úklid společných prostor v domě, dodávku teplé vody, odvádění odpadních vod, užívání výtahu, kontrolu a čištění komínů, odvoz splašků a čištění žump, televizní anténu. Ostatní služby se rozúčtovávají na základě dohody mezi vlastníkem a nadpoloviční většinou uživatelů prostor v domě.

7.4.2014
Jan Talášek, ATALIAN CZ

Posledních dvacet let přineslo na trhu facility managementu jasnou stabilizaci a klíčové rozdělení a vyjasnění rozdílů, mezi společnostmi, poskytujícími jednu či dvě FM služby a společnostmi, poskytujícími nejen vlastní management, ale zejména poskytující široké spektrum FM služeb.

Domus IR - pro suché a mokré vysávání
1.4.2014
Roman Peterka

Pro profesionální použití v náročných podmínkách silně znečištěných průmyslových provozů nestačí ani vysavač profesionální, který je určen pro koberce v kancelářských budovách. Průmyslové vysavače dokáží pracovat i v těch nejnáročnějších podmínkách.

24.2.2014
Ing. Zuzana Holubová, ČVUT v Praze, Fakulta stavební

V předešlém článku byly prezentovány závěry z literatury a veřejného průzkumu, toto pokračování je zaměřené na představení nového pilotního modelu auditu Facility Managementu. Článek obsahuje výstupy, které budou součástí disertační práce autorky „Model Auditu Facility Managementu“.

Nájemní smlouva podle nového občanského zákoníku
24.2.2014
redakce podle dokumentu SFRB

Komentovaný příklad nájemní smlouvy. Co ve smlouvě rozhodně nesmí chybět a co se mění ve srovnání s minulostí? Vybraná témata nového občanského zákoníku jsou i tématem přednášek na Aquathermu Praha v pátek 7.3.2014. Vstup zdarma.

13.2.2014
CENTRA a.s.

CENTRA a.s. připravila projekt centralizace pěti malých provozoven, nacházejících se převážně v dnes již nevyhovujících prostorách, do jednoho střediska. Při výběru nového místa byly brány v úvahu i předpokládané dopravní trasy tak, aby klienti mohli nové středisko navštívit například během běžné cesty z práce.

13.1.2014
Ing. Štěpánka Michálková, ČVUT v Praze, Fakulta stavební

Příspěvek se zabývá situací trhu Facility managementu v České republice. Sleduje současnou velikost externího trhu FM a potenciální velikost externího trhu FM, omezení trhu z pohledu poskytovatele a klienta, růstové segmenty a další vybrané finanční i nefinanční ukazatele.

8.1.2014
IKA BUILDOG, s.r.o., Ing. Radim Veselý, Ing. Vladimír Zuzák

Víte, co je zárukou úspěšné koupě bydlení? Věcné argumenty namísto emocí. A klíčem k úspěchu jsou proto kontakty na experty z oblasti práva, finančnictví, architektury a stavařské techniky, jako jsou například IKA Buildog. Nebojte se je ke koupi bytu přizvat a požádat je, aby nemovitost prověřili.

Letecká základna Thule v Grónsku
29.12.2013
Siemens, s.r.o.

Letecká základna Thule v Grónsku, nejsevernější opěrný bod armády USA, je místem s jedněmi z nejextrémnějších povětrnostních podmínek na světě. Přes tyto náročné podmínky jsou na této základně již déle než deset let úspěšně v provozu standardní produkty pro řízení přístupu řady SiPass Entro od společnosti Siemens.

Ing. Jana Poláčková, FM Awards 2013, osobnost roku a Thomas L. Mitchell, Jr., IFMA Fellow, Pass Chairman IFMA (USA)
23.11.2013
Petra Gütterová, redakce

IFMA CZ udělila již tradičně na slavnostním večeru akce Týden Facility managementu 2013 dne 12. listopadu 2013 v Rezidenci primátora hl. m. Prahy, prestižní ceny FM Awards 2013 v kategorii projekt roku, studentská práce roku, odborná práce roku a osobnost roku.

seminář TZB-info Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi
8.11.2013
Petra Gütterová, Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., redakce

Pětidenní intenzivní vzdělávací seminář účastníci ohodnotili výborně a vzhledem k dalším zájemcům budeme otevírat nový kurz, a to v termínu od 13. – 15.1.2014 a 20. – 21.1.2014.

4.11.2013
Bc. Tomáš Seliger, DiS., Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava

Článek popisuje hrad Český Šternberk, a to umístění NKP hradu Český Šternberk, aktuální stav nemovitosti, současný stav správy hradu, zajišťování průvodců, zajišťování nákupu upomínkových předmětů, zajišťování stravování zaměstnanců, pronájem částí hradu, SW podpora facility managementu na hradě...

28.10.2013
Ing. Eva Beránková, Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava

Provozování objektu a v něm instalovaných TZB je každodenní úkolem provozovatele. Tento článek se klade za cíl přiblížit v obecné rovině situace a úkony, které při provozování objektu a TZB vznikají.

17.10.2013
ISS Facility Services s.r.o.

Trend snižování provozních nákladů budov se stává fenoménem současnosti. Ekonomický tlak v podobě především neustále rostoucích cen paliv a energie vyvolává potřebu řešit náklady spojené s provozem budov a technologií.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama