Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
FM služby
Archiv článků od 13.1.2014 do 3.6.2014

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články

3.6.2014
ATALIAN CZ s.r.o., Václav Soukup, ředitel divize FM3 ATALIAN

„Když jsem byl požádán, abych napsal článek o současné situaci na trhu FM služeb se zaměřením na výhody a samou podstatu facility managementu na českém trhu, tak jsem se rozhodl, že tuto výzvu pojmu naprosto z druhé strany, a alespoň v první části se rozepíšu o negativním dopadu současných trendů,“ líčí Václav Soukup, manažer divize FM 3.

3.6.2014
Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., redakce

V květnu 2014 proběhl 2. ročník Procurement Fora, které se zaměřilo na přidanou hodnotu, kterou může firemní oddělení nákupu vytvářet: nejen v rovině zisku, ale i v oblasti řízení a vytváření dlouhodobého partnerství s dodavateli.

29.5.2014
CBRE Group

Společnost CBRE, světový lídr v sektoru komerčních realitních služeb, představila inovativní kancelářský koncept nazývaný „New ways of working“. Koncept přináší větší míru využití kanceláří, menší podlahovou plochu, inspirativní prostředí pro týmovou i individuální práci a především udržitelnost.

29.5.2014
Petra Gütterová, Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., redakce

Elektrické nákupní košíky AMIGO byly speciálně vyvinuty pro všechny druhy řetězců a obchodních domů pro spoluobčany se sníženou pohyblivostí.

Kancelářské budovy na Pankráci
26.5.2014

Míra neobsazenosti kancelářských prostor v průběhu 15 let stále kolísá, od méně než 6 % (2007) po 13 % (2013). V r. 2015 se předpokládá neobsazenost kolem 15 %. Zvyšující se míra neobsazenosti má vliv na ceny kancelářských prostor a celkově náročnější podmínky při vyjednávání smluv.

21.5.2014
Fispogroup s.r.o.

Umíte si představit, že při čištění nedostupných míst ve výškách nebudete potřebovat žebřík ani jiné řešení, které jste si museli draze pronajímat? Teď už si to představovat nemusíte. Společnost Fispogroup přišla s inovativní novinkou, která je ideálním a účinným řešením pro čištění ve výškách.

16.5.2014
CORMEN, s.r.o.

Hygienický plán je v současné době obecně chápán především jako povinnost daná neoblíbeným zákonem. Okresní hygienické stanice jej kontrolují, sledují jeho dodržování a v případě že plán chybí, nebo není správně zpracován, napomínají a vyžadují nápravu.

Security
2.5.2014
Petra Gütterová, redakce

Z diskuse bylo zřejmé, že nejdůležitější oblastí pro společnosti je bezpečnost. Může security management spadat oborově pod facility management? Jaká mzda strážných vychází z tendrových nabídek a jakou kvalitu služeb je možné za tuto cenu očekávat?

21.4.2014
Jan Talášek, ATALIAN CZ

SW podpora je pro facility management a facility služby velmi široká oblast a využití konkrétních SW prostředků může přinést uživateli řadu výhod, ale při nevhodně zvoleném programu nebo nedostatečném využití jeho potenciálu i nevýhod, znamenající spíše přítěž než přínos.

19.4.2014
Milan Taraba, Sdružení nájemníků

Výše zálohy na úhradu cen služeb poskytovaných s užíváním bytu se stanoví buď podle jiného právního předpisu, nebo podle ustanovení příslušné položky tohoto výměru, který reguluje cenu služby a ve všech ostatních případech dohodou pronajímatele s nájemcem.

14.4.2014
Mgr. Adam Kučera, Masarykova univerzita

Moderní budovy obvykle obsahují automatizované řídicí systémy. Tyto systémy lze navzájem integrovat do jednotného prostředí nazývaného BMS (Building Management System). Tato integrace může klást specifické požadavky na použité systémy nebo na propojující infrastrukturu.

rozúčtování služeb za bydlení
14.4.2014
portál o bydlení, SFRB

Výměr MF platí pro vytápění, osvětlení, úklid společných prostor v domě, dodávku teplé vody, odvádění odpadních vod, užívání výtahu, kontrolu a čištění komínů, odvoz splašků a čištění žump, televizní anténu. Ostatní služby se rozúčtovávají na základě dohody mezi vlastníkem a nadpoloviční většinou uživatelů prostor v domě.

7.4.2014
Jan Talášek, ATALIAN CZ

Posledních dvacet let přineslo na trhu facility managementu jasnou stabilizaci a klíčové rozdělení a vyjasnění rozdílů, mezi společnostmi, poskytujícími jednu či dvě FM služby a společnostmi, poskytujícími nejen vlastní management, ale zejména poskytující široké spektrum FM služeb.

Domus IR - pro suché a mokré vysávání
1.4.2014
Roman Peterka

Pro profesionální použití v náročných podmínkách silně znečištěných průmyslových provozů nestačí ani vysavač profesionální, který je určen pro koberce v kancelářských budovách. Průmyslové vysavače dokáží pracovat i v těch nejnáročnějších podmínkách.

24.2.2014
Ing. Zuzana Holubová, ČVUT v Praze, Fakulta stavební

V předešlém článku byly prezentovány závěry z literatury a veřejného průzkumu, toto pokračování je zaměřené na představení nového pilotního modelu auditu Facility Managementu. Článek obsahuje výstupy, které budou součástí disertační práce autorky „Model Auditu Facility Managementu“.

Nájemní smlouva podle nového občanského zákoníku
24.2.2014
redakce podle dokumentu SFRB

Komentovaný příklad nájemní smlouvy. Co ve smlouvě rozhodně nesmí chybět a co se mění ve srovnání s minulostí? Vybraná témata nového občanského zákoníku jsou i tématem přednášek na Aquathermu Praha v pátek 7.3.2014. Vstup zdarma.

13.2.2014
CENTRA a.s.

CENTRA a.s. připravila projekt centralizace pěti malých provozoven, nacházejících se převážně v dnes již nevyhovujících prostorách, do jednoho střediska. Při výběru nového místa byly brány v úvahu i předpokládané dopravní trasy tak, aby klienti mohli nové středisko navštívit například během běžné cesty z práce.

13.1.2014
Ing. Štěpánka Michálková, ČVUT v Praze, Fakulta stavební

Příspěvek se zabývá situací trhu Facility managementu v České republice. Sleduje současnou velikost externího trhu FM a potenciální velikost externího trhu FM, omezení trhu z pohledu poskytovatele a klienta, růstové segmenty a další vybrané finanční i nefinanční ukazatele.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama