Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Druh:

Obor:
Použití pro oblast:
Platnost:Účinnost/změny od:
bylo nalezeno 193 norem


ČSN 12 0000
Vzduchotechnická zařízení. Názvosloví
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:120000
Účinnost od:1.3.1983
Platnost ukončena:1.1.2003
Změny:a 1.87

ČSN EN 12792
Větrání budov - Značky, terminologie a grafické značky
Třídicí znak:120001
Účinnost od:1.6.2007

ČSN EN 12792
Větrání budov - Značky, terminologie a grafické značky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:120001
Účinnost od:1.5.2004
Platnost ukončena:1.6.2007

ČSN EN 13182
Větrání budov - Požadavky na přístroje pro měření rychlosti proudění vzduchu ve větraných prostorech
Třídicí znak:120011
Účinnost od:1.12.2002

ČSN EN 15240
Větrání budov - Energetická náročnost budov - Směrnice pro inspekci klimatizačních systémů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:120014
Účinnost od:1.12.2007
Platnost ukončena:1.3.2009

ČSN EN 15240
Větrání budov - Energetická náročnost budov - Směrnice pro kontrolu klimatizačních systémů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:120014
Účinnost od:1.3.2009
Platnost ukončena:1.1.2018

ČSN EN 15239
Větrání budov - Energetická náročnost budov - Směrnice pro inspekci systémů větrání
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:120015
Účinnost od:1.1.2008
Platnost ukončena:1.5.2009

ČSN EN 15239
Větrání budov - Energetická náročnost budov - Směrnice pro kontrolu větracích systémů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:120015
Účinnost od:1.5.2009
Platnost ukončena:1.1.2018

ČSN 12 0017
Metody měření a hodnocení hluku vzduchotechnických zařízení. Všeobecná ustanovení
Třídicí znak:120017
Účinnost od:1.5.1992

ČSN EN 1505
Větrání budov - Kovové plechové potrubí a armatury pravoúhlého průřezu - Rozměry
Třídicí znak:120501
Účinnost od:1.4.1999

ČSN EN 1506
Větrání budov - Kovové plechové potrubí a armatury kruhového průřezu - Rozměry
Třídicí znak:120502
Účinnost od:1.2.2008

ČSN EN 1506
Větrání budov - Kovové plechové potrubí a armatury kruhového průřezu - Rozměry
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:120502
Účinnost od:1.4.1999
Platnost ukončena:1.2.2008

ČSN EN 13180
Větrání budov - Potrubí - Rozměry a mechanické požadavky na pružné potrubí
Třídicí znak:120503
Účinnost od:1.7.2002

ČSN EN 12237
Větrání budov - Potrubí - Pevnost a těsnost kovového plechového potrubí kruhového průřezu
Třídicí znak:120504
Účinnost od:1.11.2003

ČSN EN 12220
Větrání budov - Potrubí - Rozměry kruhových přírub pro všeobecné větrání
Třídicí znak:120506
Účinnost od:1.4.1999

ČSN EN 1507
Větrání budov - Kovové plechové potrubí pravoúhlého průřezu - Požadavky na pevnost a těsnost
Třídicí znak:120507
Účinnost od:1.10.2006

ČSN EN 14239
Větrání budov - Vzduchovody - Měření plochy povrchu vzduchovodů
Třídicí znak:120510
Účinnost od:1.9.2004

ČSN EN 12097
Větrání budov - Vzduchovody - Požadavky na součásti vzduchovodů z hlediska údržby
Třídicí znak:120511
Účinnost od:1.3.2024

ČSN EN 12097
Větrání budov - Vzduchovody - Požadavky na části vzduchovodních systémů z hlediska údržby
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:120511
Účinnost od:1.4.2007
Platnost ukončena:1.3.2024

ČSN EN 17192
Větrání budov - Vzduchovody - Nekovová potrubí - Požadavky a zkušební metody
Třídicí znak:120520
Účinnost od:1.3.2022

ČSN EN 17192
Větrání budov - Vzduchovody - Nekovová potrubí - Požadavky a zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:120520
Účinnost od:1.10.2019
Platnost ukončena:1.3.2022

ČSN EN 13403
Větrání budov - Nekovová potrubí - Vzduchotechnická potrubí vyrobená z izolačních desek
Třídicí znak:120521
Účinnost od:1.12.2003

ČSN EN 12236
Větrání budov - Závěsy a uložení potrubí - Požadavky na pevnost
Třídicí znak:120550
Účinnost od:1.9.2002

ČSN EN 15727
Větrání budov - Potrubí a potrubní komponenty, těsnost, třídění a zkoušení
Třídicí znak:120551
Účinnost od:1.11.2010

ČSN EN 15650
Větrání budov - Požární klapky
Třídicí znak:120552
Účinnost od:1.2.2012

ČSN EN 15650
Větrání budov - Požární klapky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:120552
Účinnost od:1.10.2010
Platnost ukončena:1.2.2012

ČSN EN 15780
Větrání budov - Vzduchovody - Čistota vzduchotechnických zařízení
Třídicí znak:120553
Účinnost od:1.6.2012

ČSN EN 16573
Větrání budov - Zkoušení vlastností prvků obytných budov - Multifunkční větrací jednotky pro samostatné rodinné domy, obsahující tepelná čerpadla
Třídicí znak:120554
Účinnost od:1.10.2017

ČSN EN 16946-1
Energetická náročnost budov - Přejímka automatizace, řízení a technické správy budov - Část 1: Modul M10-11
Třídicí znak:120555
Účinnost od:1.12.2017

ČSN EN 16947-1
Energetická náročnost budov - Systém správy budovy - Část 1: Modul M10-12
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:120556
Účinnost od:1.12.2017
Platnost ukončena:1.11.2021

ČSN EN ISO 52127-1
Energetická náročnost budov - Systém správy budovy - Část 1: Modul M10-12
Třídicí znak:120556
Účinnost od:1.11.2021

ČSN 12 1000
Vzduchotechnika. Doprava pneumatická. Společná ustanovení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:121000
Účinnost od:1.1.1988
Platnost ukončena:1.1.2004

ČSN EN ISO 13349-1
Ventilátory - Terminologie a kategorizace - Část 1: Slovník
Třídicí znak:122001
Účinnost od:1.5.2023

ČSN EN ISO 13349-2
Ventilátory - Terminologie a kategorizace - Část 2: Kategorie
Třídicí znak:122001
Účinnost od:1.5.2023

ČSN EN ISO 12759-4
Ventilátory - Klasifikace účinnosti ventilátorů - Část 4: Ventilátory pracující při maximálních provozních otáčkách
Třídicí znak:122004
Účinnost od:1.7.2020

ČSN EN ISO 12759-5
Ventilátory - Klasifikace účinnosti ventilátorů - Část 5: Proudové ventilátory
Třídicí znak:122004
Účinnost od:1.10.2022

ČSN EN ISO 5801
Ventilátory - Zkoušení výkonu s použitím normalizovaného vzduchovodu
Třídicí znak:122014
Účinnost od:1.10.2019

ČSN 12 3061
Vzduchotechnika. Ventilátory. Předpisy pro měření
Třídicí znak:123061
Účinnost od:1.11.1987

ČSN EN ISO 29464
Čištění vzduchu a jiných plynů - Terminologie
Třídicí znak:125000
Účinnost od:1.3.2021

ČSN EN ISO 29464
Zařízení pro čištění vzduchu a jiných plynů - Terminologie
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:125000
Účinnost od:1.5.2020
Platnost ukončena:1.3.2021

ČSN EN 779
Filtry atmosférického vzduchu pro odlučování částic pro všeobecné větrání - Stanovení filtračních parametrů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:125001
Účinnost od:1.11.2012
Platnost ukončena:1.12.2017

ČSN EN 1822-1
Vysoce účinné filtry vzduchu (EPA, HEPA a ULPA) - Část 1: Klasifikace, ověřování vlastností, označování
Třídicí znak:125002
Účinnost od:1.10.2021

ČSN EN 1822-1
Vysoce účinné filtry vzduchu (HEPA a ULPA) - Část 1: Klasifikace, ověřování vlastností, označování
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:125002
Účinnost od:1.12.2019
Platnost ukončena:1.10.2021

ČSN EN ISO 29463-2
Vysoce účinné filtry a filtrační materiály pro odlučování částic ze vzduchu - Část 2: Výroba aerosolu, měřicí zařízení a statistické počítání částic
Třídicí znak:125002
Účinnost od:1.5.2019

ČSN EN ISO 29463-3
Vysoce účinné filtry a filtrační materiály pro odlučování částic ze vzduchu - Část 3: Zkoušení plochých filtračních materiálů
Třídicí znak:125002
Účinnost od:1.5.2019

ČSN EN ISO 29463-4
Vysoce účinné filtry a filtrační materiály pro odlučování částic ze vzduchu - Část 4: Zkušební metoda pro stanovení propustnosti filtračních prvků - skenovací metoda
Třídicí znak:125002
Účinnost od:1.5.2019

ČSN EN ISO 29463-5
Vysoce účinné filtry a filtrační materiály pro odlučování částic ze vzduchu - Část 5: Zkušební metoda pro filtrační prvky
Třídicí znak:125002
Účinnost od:1.12.2022

ČSN EN ISO 29463-5
Vysoce účinné filtry a filtrační materiály pro odlučování částic ze vzduchu - Část 5: Zkušební metoda pro filtrační prvky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:125002
Účinnost od:1.5.2019
Platnost ukončena:1.12.2022

ČSN EN 15805
Vzduchové filtry pro všeobecné větrání - Normalizované rozměry
Třídicí znak:125003
Účinnost od:1.10.2022

ČSN EN 15805
Vzduchové filtry pro všeobecné větrání - Normalizované rozměry
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:125003
Účinnost od:1.7.2010
Platnost ukončena:1.10.2022

ČSN EN ISO 10121-1
Zkušební metody pro posuzování vlastností filtračních materiálů a zařízení pro čištění vzduchu od plynných příměsí pro všeobecné větrání - Část 1: Filtrační média pro čištění vzduchu od plynných příměsí
Třídicí znak:125004
Účinnost od:1.10.2014

ČSN EN ISO 10121-2
Zkušební metody pro posuzování vlastností filtračních materiálů a zařízení pro čištění vzduchu od plynných příměsí pro všeobecné větrání - Část 2: Filtrační materiály pro čištění vzduchu od plynných příměsí
Třídicí znak:125004
Účinnost od:1.8.2013

ČSN EN ISO 10121-3
Zkušební metody pro posuzování vlastností filtračních materiálů a zařízení pro čištění vzduchu od plynných příměsí pro všeobecné větrání - Část 3: Systém klasifikace filtračních materiálů a zařízení pro čištění vzduchu od plynných příměsí použitých pro úpravu venkovního vzduchu
Třídicí znak:125004
Účinnost od:1.6.2023

ČSN EN ISO 29461-1
Filtrační systémy pro nasávání vzduchu u rotačních strojů - Zkušební metody - Část 1: Statické části filtrů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:125005
Účinnost od:1.8.2013
Platnost ukončena:1.5.2022

ČSN EN ISO 29461-2
Filtrační systémy pro nasávání vzduchu u rotačních strojů - Zkušební metody - Část 2: Zkouška životnosti filtračního prvku v mlžném prostředí a při mrholení
Třídicí znak:125005
Účinnost od:1.3.2023

ČSN EN ISO 29462
Provozní zkoušení odlučivosti a tlakové ztráty filtračních zařízení a systémů pro běžné větrání v místě provozu
Třídicí znak:125006
Účinnost od:1.3.2023

ČSN EN ISO 29462
Provozní zkoušení odlučivosti a tlakové ztráty filtračních zařízení a systémů pro běžné větrání v místě provozu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:125006
Účinnost od:1.8.2013
Platnost ukončena:1.3.2023

ČSN EN ISO 15957
Zkušební prachy pro hodnocení filtračních zařízení
Třídicí znak:125007
Účinnost od:1.10.2015

ČSN EN ISO 16891
Zkušební metody pro hodnocení degradace vlastností čistitelného filtračního média
Třídicí znak:125008
Účinnost od:1.10.2016

ČSN EN ISO 16890-1
Vzduchové filtry pro všeobecné větrání - Část 1: Technické specifikace, požadavky a klasifikační metody založené na účinnosti odlučování částic (ePM)
Třídicí znak:125009
Účinnost od:1.5.2018

ČSN EN ISO 16890-1
Vzduchové filtry pro všeobecné větrání - Část 1: Technické specifikace, požadavky a klasifikační metody založené na účinnosti odlučování částic (ePM)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:125009
Účinnost od:1.12.2017
Platnost ukončena:1.5.2018

ČSN EN ISO 16890-2
Vzduchové filtry pro všeobecné větrání - Část 2: Měření účinnosti odlučování částic a odporu proti proudění vzduchu
Třídicí znak:125009
Účinnost od:1.2.2024

ČSN EN ISO 16890-2
Vzduchové filtry pro všeobecné větrání - Část 2: Měření účinnosti odlučování částic a odporu proti proudění vzduchu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:125009
Účinnost od:1.12.2017
Platnost ukončena:1.9.2018

ČSN EN ISO 16890-2
Vzduchové filtry pro všeobecné větrání - Část 2: Měření účinnosti odlučování částic a odporu proti proudění vzduchu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:125009
Účinnost od:1.9.2018
Platnost ukončena:1.3.2023

ČSN EN ISO 16890-2
Vzduchové filtry pro všeobecné větrání - Část 2: Měření účinnosti odlučování částic a odporu proti proudění vzduchu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:125009
Účinnost od:1.3.2023
Platnost ukončena:1.2.2024

ČSN EN ISO 16890-3
Vzduchové filtry pro všeobecné větrání - Část 3: Stanovení účinnosti gravimetrické metody a odporu proti proudění vzduchu pomocí hmotnosti zachyceného zkušebního prachu
Třídicí znak:125009
Účinnost od:1.9.2018

ČSN EN ISO 16890-3
Vzduchové filtry pro všeobecné větrání - Část 3: Stanovení účinnosti gravimetrické metody a odporu proti proudění vzduchu pomocí hmotnosti zachyceného zkušebního prachu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:125009
Účinnost od:1.12.2017
Platnost ukončena:1.9.2018

ČSN EN ISO 16890-4
Vzduchové filtry pro všeobecné větrání - Část 4: Metoda určující stanovení minimální zkušební účinnosti odlučování částic
Třídicí znak:125009
Účinnost od:1.2.2024

ČSN EN ISO 16890-4
Vzduchové filtry pro všeobecné větrání - Část 4: Metoda určující stanovení minimální zkušební účinnosti odlučování částic
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:125009
Účinnost od:1.12.2017
Platnost ukončena:1.10.2018

ČSN EN ISO 16890-4
Vzduchové filtry pro všeobecné větrání - Část 4: Metoda určující stanovení minimální zkušební účinnosti odlučování částic
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:125009
Účinnost od:1.10.2018
Platnost ukončena:1.3.2023

ČSN EN ISO 16890-4
Vzduchové filtry pro všeobecné větrání - Část 4: Metoda určující stanovení minimální zkušební účinnosti odlučování částic
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:125009
Účinnost od:1.3.2023
Platnost ukončena:1.2.2024

ČSN ISO 29464
Zařízení pro čištění vzduchu a jiných plynů - Terminologie
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:125300
Účinnost od:1.9.2012
Platnost ukončena:1.4.2021

ČSN EN ISO 14644-1
Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 1: Klasifikace čistoty vzduchu podle koncentrace částic
Třídicí znak:125301
Účinnost od:1.6.2019

ČSN EN ISO 14644-1
Čisté prostory a příslušné řízené prostředí - Část 1: Klasifikace čistoty vzduchu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:125301
Účinnost od:1.12.2000
Platnost ukončena:1.7.2016

ČSN EN ISO 14644-1
Čisté prostory a příslušné řízené prostředí - Část 1: Klasifikace čistoty vzduchu podle koncentrace částic
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:125301
Účinnost od:1.7.2016
Platnost ukončena:1.6.2019

ČSN EN ISO 14644-2
Čisté prostory a příslušné řízené prostředí - Část 2: Sledování pro zjištění vlastností čistého prostoru týkajících se čistoty vzduchu podle koncentrace částic
Třídicí znak:125301
Účinnost od:1.7.2016

ČSN EN ISO 14644-3
Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 3: Zkušební metody
Třídicí znak:125301
Účinnost od:1.5.2020

ČSN EN ISO 14644-3
Čisté prostory a příslušné řízené prostředí - Část 3: Zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:125301
Účinnost od:1.7.2006
Platnost ukončena:1.5.2020

ČSN EN ISO 14644-4
Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 4: Návrh, konstrukce a uvádění do provozu
Třídicí znak:125301
Účinnost od:1.7.2023

ČSN EN ISO 14644-5
Čisté prostory a příslušné řízené prostředí - Část 5: Provozování
Třídicí znak:125301
Účinnost od:1.3.2005

ČSN EN ISO 14644-6
Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 6: Slovník
Třídicí znak:125301
Účinnost od:1.3.2008

ČSN EN ISO 14644-7
Čisté prostory a příslušné řízené prostředí - Část 7: Oddělovací zařízení (boxy s čistým vzduchem, rukávcové boxy, izolátory a zařízení pro miniprostředí)
Třídicí znak:125301
Účinnost od:1.6.2005

ČSN EN ISO 14644-8
Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 8: Hodnocení čistoty vzduchu podle koncentrace chemických látek
Třídicí znak:125301
Účinnost od:1.1.2023

ČSN EN ISO 14644-8
Čisté prostory a příslušné řízené prostředí - Část 8: Klasifikace molekulárního znečištění vzduchu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:125301
Účinnost od:1.3.2007
Platnost ukončena:1.8.2013

ČSN EN ISO 14644-8
Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 8: Klasifikace čistoty vzduchu podle koncentrace chemických látek
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:125301
Účinnost od:1.8.2013
Platnost ukončena:1.1.2023

ČSN EN ISO 14644-9
Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 9: Třídění čistoty povrchu podle koncentrace částic
Třídicí znak:125301
Účinnost od:1.12.2022

ČSN EN ISO 14644-10
Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 10: Klasifikace čistoty povrchů podle koncentrace chemických látek
Třídicí znak:125301
Účinnost od:1.12.2022

ČSN EN ISO 14644-10
Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 10: Klasifikace čistoty povrchů podle koncentrace chemických látek
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:125301
Účinnost od:1.8.2013
Platnost ukončena:1.12.2022

ČSN EN ISO 14644-13
Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 13: Čištění povrchů pro dosažení definovaných úrovní čistoty povrchů klasifikovaných podle koncentrace částic a chemických látek
Třídicí znak:125301
Účinnost od:1.11.2018

ČSN EN ISO 14644-14
Čisté prostory a příslušné řízené prostředí - Část 14: Posuzování vhodnosti použití zařízení podle koncentrace částic ve vzduchu
Třídicí znak:125301
Účinnost od:1.5.2017

ČSN EN ISO 14644-15
Čisté prostředí a příslušné řízené prostředí - Část 15: Posuzování vhodnosti použití zařízení a materiálů podle chemické koncentrace ve vzduchu
Třídicí znak:125301
Účinnost od:1.7.2018

ČSN EN ISO 14644-16
Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 16: Energetická účinnost čistých prostor a zařízení pracujících s čistým vzduchem
Třídicí znak:125301
Účinnost od:1.2.2020

ČSN EN ISO 14644-17
Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 17: Využití rychlosti usazování částic
Třídicí znak:125301
Účinnost od:1.11.2021

ČSN EN ISO 14644-18
Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 18: Posuzování vhodnosti spotřebního materiálu
Třídicí znak:125301
Účinnost od:1.4.2024

ČSN EN 17141
Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Regulace biologického znečištění
Třídicí znak:125302
Účinnost od:1.3.2021

ČSN 12 5311
Čisté boxy a čisté kabiny s laminárním prouděním vzduchu. Typy a základní technické požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:125311
Účinnost od:1.7.1985
Platnost ukončena:1.1.2003

ČSN 12 5605
Vodní ohřívače vzduchu. Metodika měření a vyhodnocování
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:125605
Účinnost od:1.4.1985
Platnost ukončena:1.1.2003

ČSN 12 5606
Parní ohřívače vzduchu. Měření a vyhodnocování
Třídicí znak:125606
Účinnost od:1.6.1988

ČSN 12 7001
Vzduchotechnická zařízení. Klimatizační jednotky. Řady základních parametrů
Třídicí znak:127001
Účinnost od:1.7.1987

ČSN EN 1886
Větrání budov - Potrubní prvky - Mechanické vlastnosti
Třídicí znak:127002
Účinnost od:1.7.2008

ČSN EN 13053+A1
Větrání budov - Vzduchotechnické manipulační jednotky - Hodnocení a provedení jednotek, prvků a částí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:127005
Účinnost od:1.1.2012
Platnost ukončena:1.7.2020

ČSN EN 13053
Větrání budov - Vzduchotechnické jednotky - Hodnocení a provedení jednotek, součástí a částí
Třídicí znak:127005
Účinnost od:1.10.2021

ČSN EN 13053
Větrání budov - Jednotky pro úpravu vzduchu - Třídění a provedení jednotek, prvků a částí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:127005
Účinnost od:1.2.2007
Platnost ukončena:1.1.2012

ČSN EN 13053
Větrání budov - Vzduchotechnické manipulační jednotky - Hodnocení a provedení jednotek, prvků a částí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:127005
Účinnost od:1.7.2020
Platnost ukončena:1.10.2021

ČSN EN 13779
Větrání nebytových budov - Základní požadavky na větrací a klimatizační zařízení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:127007
Účinnost od:1.4.2005
Platnost ukončena:1.11.2007

ČSN EN 13779
Větrání nebytových budov - Základní požadavky na větrací a klimatizační zařízení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:127007
Účinnost od:1.11.2007
Platnost ukončena:1.8.2010

ČSN EN 13779
Větrání nebytových budov - Základní požadavky na větrací a klimatizační systémy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:127007
Účinnost od:1.8.2010
Platnost ukončena:1.4.2018
Opravy:*1 1.13

ČSN 12 7010
Vzduchotechnická zařízení - Navrhování větracích a klimatizačních zařízení - Obecná ustanovení
Třídicí znak:127010
Účinnost od:1.7.2014
Změny:*Z1 1.16

ČSN 12 7010
Vzduchotechnická zařízení. Navrhování větracích a klimatizačních zařízení. Všeobecná ustanovení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:127010
Účinnost od:1.1.1988
Platnost ukončena:1.7.2014

ČSN EN 14134
Větrání budov - Měření vlastností a kontroly větracích systémů obytných budov
Třídicí znak:127011
Účinnost od:1.5.2022

ČSN EN 14134
Větrání budov - Výkonová zkouška a kontroly zástavby bytových větracích systémů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:127011
Účinnost od:1.9.2004
Platnost ukončena:1.10.2019

ČSN EN 14134
Větrání budov - Výkonová zkouška a kontroly zástavby bytových větracích systémů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:127011
Účinnost od:1.10.2019
Platnost ukončena:1.5.2022

TNI CEN/TR 14788
Větrání budov - Navrhování a dimenzování systémů pro větrání obytných budov
Třídicí znak:127012
Účinnost od:1.7.2014

ČSN EN 13465
Větrání budov - Výpočtové metody pro stanovení průtoku vzduchu v obydlích
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:127020
Účinnost od:1.9.2004
Platnost ukončena:1.10.2010

ČSN EN 15665
Větrání budov - Stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy obytných budov
Třídicí znak:127021
Účinnost od:1.12.2009
Změny:*Z1 2.11

ČSN EN 15726
Větrání budov - Rozptýlení vzduchu - Měření v pásmu pobytu osob v klimatizované/větrané místnosti pro hodnocení tepelných a akustických podmínek
Třídicí znak:127022
Účinnost od:1.6.2012

ČSN EN 16445
Větrání budov - Rozptýlení vzduchu - Aerodynamické zkoušky a hodnocení směšovacího větrání: metodika pro neizotermní chladný proud
Třídicí znak:127023
Účinnost od:1.7.2013

ČSN EN 15241
Větrání budov - Výpočtové metody pro stanovení energetických ztrát způsobených větráním a infiltrací v budovách
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:127024
Účinnost od:1.1.2008
Platnost ukončena:1.8.2013
Opravy:1 4.11

ČSN EN 15241
Větrání budov - Výpočtové metody pro stanovení energetických ztrát způsobených větráním a infiltrací v budovách
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:127024
Účinnost od:1.8.2013
Platnost ukončena:1.1.2018

ČSN EN 16798-3
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 3: Pro nebytové budovy - Výkonové požadavky na větrací a klimatizační systémy místností (Moduly M5-1, M5-4)
Třídicí znak:127024
Účinnost od:1.4.2020

ČSN EN 16798-3
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 3: Větrání nebytových budov - Základní požadavky na větrací a klimatizační zařízení (Moduly M5-1, M5-4)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:127024
Účinnost od:1.4.2018
Platnost ukončena:1.4.2020

ČSN EN 16798-5-2
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 5-2: Výpočtové metody pro energetické požadavky větracích systémů (Moduly M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-8) - Metoda 2: Distribuce a výroba
Třídicí znak:127024
Účinnost od:1.1.2021

ČSN EN 16798-5-2
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 5-2: Výpočtové metody pro energetické požadavky větracích systémů (Moduly M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) - Metoda 2: Distribuce a výroba
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:127024
Účinnost od:1.4.2018
Platnost ukončena:1.1.2021

ČSN EN 15242
Větrání budov - Výpočtové metody pro stanovení průtoku vzduchu v budovách včetně filtrace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:127026
Účinnost od:1.1.2008
Platnost ukončena:1.8.2013

ČSN EN 15242
Větrání budov - Výpočtové metody pro stanovení průtoku vzduchu v budovách včetně infiltrace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:127026
Účinnost od:1.8.2013
Platnost ukončena:1.1.2018

ČSN EN 15243
Větrání budov - Výpočet teplot v místnosti, tepelné zátěže a energie pro budovy s klimatizačními systémy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:127027
Účinnost od:1.2.2008
Platnost ukončena:1.9.2013

ČSN EN 15243
Větrání budov - Výpočet teplot v místnostech, tepelné zátěže a energie pro budovy s klimatizačními systémy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:127027
Účinnost od:1.9.2013
Platnost ukončena:1.1.2018

ČSN EN 16798-1
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 1: Vstupní parametry vnitřního prostředí pro návrh a posouzení energetické náročnosti budov s ohledem na kvalitu vnitřního vzduchu, tepelného prostředí, osvětlení a akustiky - Modul M1-6
Třídicí znak:127027
Účinnost od:1.9.2020

ČSN EN 16798-1
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 1: Vstupní parametry vnitřního prostředí pro návrh a posouzení energetické náročnosti budov s ohledem na kvalitu vnitřního vzduchu, tepelného prostředí, osvětlení a akustiky - Modul M1-6
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:127027
Účinnost od:1.2.2020
Platnost ukončena:1.9.2020

ČSN EN 16798-7
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 7: Výpočtové metody pro stanovení průtoků vzduchu v budovách, včetně infiltrace (Moduly M5-5)
Třídicí znak:127027
Účinnost od:1.1.2022

ČSN EN 16798-7
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 7: Výpočtové metody pro stanovení průtoků vzduchu v budovách, včetně infiltrace (Moduly M5-5)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:127027
Účinnost od:1.1.2018
Platnost ukončena:1.1.2022

ČSN EN 16798-9
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 9: Výpočtové metody pro energetické požadavky chladicích systémů (Modul M4-1, M4-4, M4-9) - Obecné požadavky
Třídicí znak:127027
Účinnost od:1.2.2022

ČSN EN 16798-9
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 9: Výpočtové metody pro energetické požadavky chladicích systémů (Modul M4-1, M4-4, M4-9) - Obecné požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:127027
Účinnost od:1.1.2018
Platnost ukončena:1.2.2022

ČSN EN 16798-13
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 13: Modul M4-8 - Výpočet chladicích systémů - Výroba
Třídicí znak:127027
Účinnost od:1.8.2022

ČSN EN 16798-13
Energetická náročnost budov - Část 13: Modul M4-8 - Výpočet chladicích systémů - Výroba
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:127027
Účinnost od:1.1.2018
Platnost ukončena:1.8.2022

ČSN EN 16798-15
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 15: Výpočet chladicích systémů (Modul M4-7) - Akumulace
Třídicí znak:127027
Účinnost od:1.5.2022

ČSN EN 16798-15
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 15: Výpočet chladicích systémů (Modul M4-7) - Akumulace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:127027
Účinnost od:1.1.2018
Platnost ukončena:1.5.2022

ČSN EN 16798-17
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 17: Směrnice pro kontrolu větracích a klimatizačních systémů (Modul M4-11, M5-11, M6-11, M7-11)
Třídicí znak:127027
Účinnost od:1.4.2020

ČSN EN 16798-17
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 17: Návod pro přejímky větracích a klimatizačních systémů (Modul M4-11, M5-11, M6-11, M7-11)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:127027
Účinnost od:1.1.2018
Platnost ukončena:1.4.2020

ČSN EN 16798-5-1
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 5-1: Výpočtové metody pro energetické požadavky větracích a klimatizačních systémů (Moduly M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) - Metoda 1: Distribuce a výroba
Třídicí znak:127027
Účinnost od:1.1.2021

ČSN EN 16798-5-1
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 5-1: Výpočtové metody pro energetické požadavky větracích a klimatizačních systémů (Moduly M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) - Metoda 1: Distribuce a výroba
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:127027
Účinnost od:1.1.2018
Platnost ukončena:1.1.2021

ČSN EN 15251
Vstupní parametry vnitřního prostředí pro návrh a posouzení energetické náročnosti budov s ohledem na kvalitu vnitřního vzduchu, teplotního prostředí, osvětlení a akustiky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:127028
Účinnost od:1.1.2008
Platnost ukončena:1.3.2011

ČSN EN 15251
Vstupní parametry vnitřního prostředí pro návrh a posouzení energetické náročnosti budov s ohledem na kvalitu vnitřního vzduchu, tepelného prostředí, osvětlení a akustiky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:127028
Účinnost od:1.3.2011
Platnost ukončena:1.2.2020

ČSN EN 1751
Větrání budov - Koncové prvky vzduchotechnických zařízení - Aerodynamické zkoušky klapek a ventilů
Třídicí znak:127030
Účinnost od:1.5.2014

ČSN EN 12599
Větrání budov - Zkušební postupy a měřicí metody pro přejímky instalovaných větracích a klimatizačních zařízení
Třídicí znak:127031
Účinnost od:1.6.2013

ČSN EN 12599
Větrání budov - Zkušební postupy a měřicí metody pro přejímky instalovaných větracích a klimatizačních zařízení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:127031
Účinnost od:1.8.2010
Platnost ukončena:1.6.2013

ČSN EN 14277
Větrání budov - Koncová vzduchotechnická zařízení - Metoda pro měření průtoku vzduchu kalibrovanými senzory v/nebo poblíž koncových vzduchotechnických zařízení/přetlakových komor
Třídicí znak:127038
Účinnost od:1.4.2007

ČSN 12 7040
Vzduchotechnická zařízení. Odsávání škodlivin od strojů a technických zařízení. Všeobecná ustanovení
Třídicí znak:127040
Účinnost od:1.1.1987

ČSN EN 15423
Větrání budov - Protipožární opatření vzduchotechnických systémů
Třídicí znak:127041
Účinnost od:1.9.2011

ČSN EN 15423
Větrání budov - Protipožární opatření vzduchotechnických systémů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:127041
Účinnost od:1.3.2009
Platnost ukončena:1.9.2011

TNI 12 7095
Vzduchotechnická zařízení - Koncept větrání
Třídicí znak:127095
Účinnost od:1.8.2020

ČSN EN 13142
Větrání budov - Součásti/výrobky pro větrání obytných budov - Požadované a volitelné výkonové charakteristiky
Třídicí znak:127101
Účinnost od:1.11.2021

ČSN EN 13142
Větrání budov - Součásti/výrobky pro větrání bytů - Požadované a volitelné výkonové veličiny
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:127101
Účinnost od:1.9.2004
Platnost ukončena:1.9.2013

ČSN EN 13142
Větrání budov - Součásti/výrobky pro větrání obytných budov - Požadované a volitelné výkonové charakteristiky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:127101
Účinnost od:1.9.2013
Platnost ukončena:1.11.2021

ČSN EN 13141-1
Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů - Část 1: Vnější a vnitřní zařízení pro dopravu vzduchu
Třídicí znak:127131
Účinnost od:1.10.2019

ČSN EN 13141-1
Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů - Část 1: Vnější a vnitřní zařízení pro dopravu vzduchu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:127131
Účinnost od:1.9.2004
Platnost ukončena:1.10.2019

ČSN EN 13141-2
Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů - Část 2: Koncová zařízení přiváděného a odváděného vzduchu
Třídicí znak:127131
Účinnost od:1.1.2011

ČSN EN 13141-2
Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů - Část 2: Koncová zařízení přiváděného a odváděného vzduchu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:127131
Účinnost od:1.9.2004
Platnost ukončena:1.1.2011

ČSN EN 13141-3
Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů - Část 3: Odsávací nástavce pro domovní účely bez ventilátoru
Třídicí znak:127131
Účinnost od:1.1.2018

ČSN EN 13141-3
Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů - Část 3: Odsávací nástavce pro domovní účely
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:127131
Účinnost od:1.9.2004
Platnost ukončena:1.1.2018

ČSN EN 13141-4
Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání obytných budov - Část 4: Aerodynamický, elektrický a akustický výkon jednosměrných větracích jednotek
Třídicí znak:127131
Účinnost od:1.11.2021

ČSN EN 13141-4
Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů - Část 4: Ventilátory pro bytová větrací zařízení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:127131
Účinnost od:1.9.2004
Platnost ukončena:1.1.2012

ČSN EN 13141-4
Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů - Část 4: Ventilátory pro bytová větrací zařízení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:127131
Účinnost od:1.1.2012
Platnost ukončena:1.11.2021

ČSN EN 13141-5
Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů - Část 5: Kryty a střešní vyústění koncových zařízení
Třídicí znak:127131
Účinnost od:1.6.2021

ČSN EN 13141-5
Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů - Část 5: Kryty a střešní vyústění koncových zařízení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:127131
Účinnost od:1.6.2005
Platnost ukončena:1.6.2021

ČSN EN 13141-6
Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů - Část 6: Jednotky odsávacích větracích systémů pro jednotlivé byty
Třídicí znak:127131
Účinnost od:1.7.2015

ČSN EN 13141-6
Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů - Část 6: Jednotky odsávacích větracích systémů pro jednotlivé byty
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:127131
Účinnost od:1.9.2004
Platnost ukončena:1.7.2015

ČSN EN 13141-7
Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání obytných budov - Část 7: Zkoušení výkonu přiváděcích a odváděcích potrubních větracích jednotek pro nucené větrání (včetně zpětného získávání tepla)
Třídicí znak:127131
Účinnost od:1.11.2021

ČSN EN 13141-7
Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů - Část 7: Zkoušení výkonu mechanických nasávacích a odsávacích větracích jednotek (včetně rekuperace tepla) pro mechanické větrací systémy v rodinných domech
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:127131
Účinnost od:1.9.2004
Platnost ukončena:1.5.2011

ČSN EN 13141-7
Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů - Část 7: Zkoušení výkonu mechanických nasávacích a odsávacích větracích jednotek (včetně zpětného získávání tepla) pro nucené větrací systémy v rodinných domech
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:127131
Účinnost od:1.5.2011
Platnost ukončena:1.11.2021

ČSN EN 13141-8
Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání obytných budov - Část 8: Zkoušení výkonu přívodních a odsávacích větracích jednotek bez vzduchovodů (včetně zpětného získávání tepla)
Třídicí znak:127131
Účinnost od:1.3.2023

ČSN EN 13141-8
Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů - Část 8: Zkoušení výkonu mechanických bezpotrubních nasávacích a odsávacích větracích jednotek (včetně rekuperace tepla) pro mechanické větrací systémy v rodinných domech
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:127131
Účinnost od:1.10.2006
Platnost ukončena:1.10.2014

ČSN EN 13141-8
Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání obytných budov - Část 8: Zkoušení výkonu přívodních a odsávacích větracích jednotek bez vzduchovodů (včetně zpětného získávání tepla) pro nucené větrací systémy určené pro jednotlivé místnosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:127131
Účinnost od:1.10.2014
Platnost ukončena:1.3.2023

ČSN EN 13141-9
Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů - Část 9: Vlhkostně řízené přiváděcí vyústky
Třídicí znak:127131
Účinnost od:1.3.2009

ČSN EN 13141-10
Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů - Část 10: Vlhkostně řízené odváděcí vyústky
Třídicí znak:127131
Účinnost od:1.3.2009

ČSN EN 13141-11
Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů - Část 11: Přetlakové větrací systémy
Třídicí znak:127131
Účinnost od:1.12.2015

ČSN EN 16211
Větrání budov - Provozní měření průtoku vzduchu - Metody
Třídicí znak:127132
Účinnost od:1.1.2017

ČSN EN 16211
Větrání budov - Měření průtoku vzduchu na místě - Metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:127132
Účinnost od:1.2.2016
Platnost ukončena:1.1.2017

ČSN EN 16282-2
Vybavení komerčních kuchyní - Součásti větracích zařízení pro komerční kuchyně - Část 2: Kuchyňské větrací zákryty - Konstrukce a bezpečnostní požadavky
Třídicí znak:127133
Účinnost od:1.9.2017

ČSN EN 16282-3
Vybavení komerčních kuchyní - Součásti větracích zařízení pro komerční kuchyně - Část 3: Větrací stropy - Konstrukce a bezpečnostní požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:127133
Účinnost od:1.9.2017
Platnost ukončena:1.12.2021

ČSN EN 16282-4
Vybavení komerčních kuchyní - Součásti větracích zařízení pro komerční kuchyně - Část 4: Přívodní a odvodní vyústky - Konstrukce a bezpečnostní požadavky
Třídicí znak:127133
Účinnost od:1.9.2017

ČSN EN 16282-3+A1
Zařízení komerčních kuchyní - Prvky pro větrání komerčních kuchyní - Část 3: Větrací stropy - Konstrukce a bezpečnostní požadavky
Třídicí znak:127133
Účinnost od:1.12.2021

ČSN EN 16282-7+A1
Zařízení komerčních kuchyní - Prvky pro větrání komerčních kuchyní - Část 7: Instalace a použití zabudovaných systémů pro potlačování požáru
Třídicí znak:127133
Účinnost od:1.12.2021

ČSN EN 16282-1
Zařízení komerčních kuchyní - Prvky pro větrání komerčních kuchyní - Část 1: Obecné požadavky včetně výpočtové metody
Třídicí znak:127134
Účinnost od:1.6.2022

ČSN EN 16282-1
Zařízení komerčních kuchyní - Prvky pro větrání komerčních kuchyní - Část 1: Obecné požadavky včetně výpočtové metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:127134
Účinnost od:1.4.2018
Platnost ukončena:1.6.2022

ČSN EN 16282-5
Zařízení komerčních kuchyní - Prvky pro větrání komerčních kuchyní - Část 5: Vzduchovod; Návrh a dimenzování
Třídicí znak:127134
Účinnost od:1.4.2018

ČSN EN 16282-6
Zařízení komerčních kuchyní - Prvky pro větrání komerčních kuchyní - Část 6: Oddělovače aerosolu; Konstrukce a bezpečnostní požadavky
Třídicí znak:127134
Účinnost od:1.9.2020

ČSN EN 16282-7
Zařízení komerčních kuchyní - Prvky pro větrání komerčních kuchyní - Část 7: Instalace a použití zabudovaných systémů pro potlačování požáru
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:127134
Účinnost od:1.4.2018
Platnost ukončena:1.12.2021

ČSN EN 16282-8
Zařízení komerčních kuchyní - Prvky pro větrání komerčních kuchyní - Část 8: Zařízení pro nakládání s aerosolem; Požadavky a zkoušení
Třídicí znak:127134
Účinnost od:1.4.2018

ČSN EN 17088
Větrací systémy s postranními závěsnými clonami - Bezpečnost
Třídicí znak:127801
Účinnost od:1.2.2022

ČSN EN 14240
Větrání budov - Chladicí kryty - Zkoušení a hodnocení
Třídicí znak:127811
Účinnost od:1.9.2004

ČSN EN 14518
Větrání budov - Chladicí trámce - Zkoušení a hodnocení pasivních chladicích trámců
Třídicí znak:127813
Účinnost od:1.12.2005

ČSN EN 15116
Větrání budov - Chladicí trámce - Zkoušení a hodnocení aktivních chladicích trámců
Třídicí znak:127814
Účinnost od:1.10.2008

 
 
Reklama