Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 13053
Větrání budov - Vzduchotechnické manipulační jednotky - Hodnocení a provedení jednotek, prvků a částí

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Ventilation for buildings - Air handling units - Rating and performance for units, components and sections
Třídicí znak:127005
Schválena:30.4.2020
Vydána:1.6.2020
Účinnost od:1.7.2020
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:76
Orientační cena:588 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:4967 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama