Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Druh:

Obor:
Použití pro oblast:
Platnost:Účinnost/změny od:12 70 Větrání, klimatizace, odsávání


bylo nalezeno 53 norem


ČSN 12 7001
Vzduchotechnická zařízení. Klimatizační jednotky. Řady základních parametrů
Třídicí znak:127001
Účinnost od:1.7.1987

ČSN EN 1886
Větrání budov - Potrubní prvky - Mechanické vlastnosti
Třídicí znak:127002
Účinnost od:1.7.2008

ČSN EN 13053+A1
Větrání budov - Vzduchotechnické manipulační jednotky - Hodnocení a provedení jednotek, prvků a částí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:127005
Účinnost od:1.1.2012
Platnost ukončena:1.7.2020

ČSN EN 13053
Větrání budov - Vzduchotechnické jednotky - Hodnocení a provedení jednotek, součástí a částí
Třídicí znak:127005
Účinnost od:1.10.2021

ČSN EN 13053
Větrání budov - Jednotky pro úpravu vzduchu - Třídění a provedení jednotek, prvků a částí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:127005
Účinnost od:1.2.2007
Platnost ukončena:1.1.2012

ČSN EN 13053
Větrání budov - Vzduchotechnické manipulační jednotky - Hodnocení a provedení jednotek, prvků a částí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:127005
Účinnost od:1.7.2020
Platnost ukončena:1.10.2021

ČSN EN 13779
Větrání nebytových budov - Základní požadavky na větrací a klimatizační zařízení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:127007
Účinnost od:1.4.2005
Platnost ukončena:1.11.2007

ČSN EN 13779
Větrání nebytových budov - Základní požadavky na větrací a klimatizační zařízení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:127007
Účinnost od:1.11.2007
Platnost ukončena:1.8.2010

ČSN EN 13779
Větrání nebytových budov - Základní požadavky na větrací a klimatizační systémy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:127007
Účinnost od:1.8.2010
Platnost ukončena:1.4.2018
Opravy:*1 1.13

ČSN 12 7010
Vzduchotechnická zařízení - Navrhování větracích a klimatizačních zařízení - Obecná ustanovení
Třídicí znak:127010
Účinnost od:1.7.2014
Změny:*Z1 1.16

ČSN 12 7010
Vzduchotechnická zařízení. Navrhování větracích a klimatizačních zařízení. Všeobecná ustanovení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:127010
Účinnost od:1.1.1988
Platnost ukončena:1.7.2014

ČSN EN 14134
Větrání budov - Měření vlastností a kontroly větracích systémů obytných budov
Třídicí znak:127011
Účinnost od:1.5.2022

ČSN EN 14134
Větrání budov - Výkonová zkouška a kontroly zástavby bytových větracích systémů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:127011
Účinnost od:1.9.2004
Platnost ukončena:1.10.2019

ČSN EN 14134
Větrání budov - Výkonová zkouška a kontroly zástavby bytových větracích systémů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:127011
Účinnost od:1.10.2019
Platnost ukončena:1.5.2022

TNI CEN/TR 14788
Větrání budov - Navrhování a dimenzování systémů pro větrání obytných budov
Třídicí znak:127012
Účinnost od:1.7.2014

ČSN EN 13465
Větrání budov - Výpočtové metody pro stanovení průtoku vzduchu v obydlích
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:127020
Účinnost od:1.9.2004
Platnost ukončena:1.10.2010

ČSN EN 15665
Větrání budov - Stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy obytných budov
Třídicí znak:127021
Účinnost od:1.12.2009
Změny:*Z1 2.11

ČSN EN 15726
Větrání budov - Rozptýlení vzduchu - Měření v pásmu pobytu osob v klimatizované/větrané místnosti pro hodnocení tepelných a akustických podmínek
Třídicí znak:127022
Účinnost od:1.6.2012

ČSN EN 16445
Větrání budov - Rozptýlení vzduchu - Aerodynamické zkoušky a hodnocení směšovacího větrání: metodika pro neizotermní chladný proud
Třídicí znak:127023
Účinnost od:1.7.2013

ČSN EN 15241
Větrání budov - Výpočtové metody pro stanovení energetických ztrát způsobených větráním a infiltrací v budovách
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:127024
Účinnost od:1.1.2008
Platnost ukončena:1.8.2013
Opravy:1 4.11

ČSN EN 15241
Větrání budov - Výpočtové metody pro stanovení energetických ztrát způsobených větráním a infiltrací v budovách
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:127024
Účinnost od:1.8.2013
Platnost ukončena:1.1.2018

ČSN EN 16798-3
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 3: Pro nebytové budovy - Výkonové požadavky na větrací a klimatizační systémy místností (Moduly M5-1, M5-4)
Třídicí znak:127024
Účinnost od:1.4.2020

ČSN EN 16798-3
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 3: Větrání nebytových budov - Základní požadavky na větrací a klimatizační zařízení (Moduly M5-1, M5-4)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:127024
Účinnost od:1.4.2018
Platnost ukončena:1.4.2020

ČSN EN 16798-5-2
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 5-2: Výpočtové metody pro energetické požadavky větracích systémů (Moduly M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-8) - Metoda 2: Distribuce a výroba
Třídicí znak:127024
Účinnost od:1.1.2021

ČSN EN 16798-5-2
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 5-2: Výpočtové metody pro energetické požadavky větracích systémů (Moduly M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) - Metoda 2: Distribuce a výroba
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:127024
Účinnost od:1.4.2018
Platnost ukončena:1.1.2021

ČSN EN 15242
Větrání budov - Výpočtové metody pro stanovení průtoku vzduchu v budovách včetně filtrace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:127026
Účinnost od:1.1.2008
Platnost ukončena:1.8.2013

ČSN EN 15242
Větrání budov - Výpočtové metody pro stanovení průtoku vzduchu v budovách včetně infiltrace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:127026
Účinnost od:1.8.2013
Platnost ukončena:1.1.2018

ČSN EN 15243
Větrání budov - Výpočet teplot v místnosti, tepelné zátěže a energie pro budovy s klimatizačními systémy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:127027
Účinnost od:1.2.2008
Platnost ukončena:1.9.2013

ČSN EN 15243
Větrání budov - Výpočet teplot v místnostech, tepelné zátěže a energie pro budovy s klimatizačními systémy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:127027
Účinnost od:1.9.2013
Platnost ukončena:1.1.2018

ČSN EN 16798-1
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 1: Vstupní parametry vnitřního prostředí pro návrh a posouzení energetické náročnosti budov s ohledem na kvalitu vnitřního vzduchu, tepelného prostředí, osvětlení a akustiky - Modul M1-6
Třídicí znak:127027
Účinnost od:1.9.2020

ČSN EN 16798-1
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 1: Vstupní parametry vnitřního prostředí pro návrh a posouzení energetické náročnosti budov s ohledem na kvalitu vnitřního vzduchu, tepelného prostředí, osvětlení a akustiky - Modul M1-6
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:127027
Účinnost od:1.2.2020
Platnost ukončena:1.9.2020

ČSN EN 16798-7
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 7: Výpočtové metody pro stanovení průtoků vzduchu v budovách, včetně infiltrace (Moduly M5-5)
Třídicí znak:127027
Účinnost od:1.1.2022

ČSN EN 16798-7
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 7: Výpočtové metody pro stanovení průtoků vzduchu v budovách, včetně infiltrace (Moduly M5-5)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:127027
Účinnost od:1.1.2018
Platnost ukončena:1.1.2022

ČSN EN 16798-9
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 9: Výpočtové metody pro energetické požadavky chladicích systémů (Modul M4-1, M4-4, M4-9) - Obecné požadavky
Třídicí znak:127027
Účinnost od:1.2.2022

ČSN EN 16798-9
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 9: Výpočtové metody pro energetické požadavky chladicích systémů (Modul M4-1, M4-4, M4-9) - Obecné požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:127027
Účinnost od:1.1.2018
Platnost ukončena:1.2.2022

ČSN EN 16798-13
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 13: Modul M4-8 - Výpočet chladicích systémů - Výroba
Třídicí znak:127027
Účinnost od:1.8.2022

ČSN EN 16798-13
Energetická náročnost budov - Část 13: Modul M4-8 - Výpočet chladicích systémů - Výroba
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:127027
Účinnost od:1.1.2018
Platnost ukončena:1.8.2022

ČSN EN 16798-15
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 15: Výpočet chladicích systémů (Modul M4-7) - Akumulace
Třídicí znak:127027
Účinnost od:1.5.2022

ČSN EN 16798-15
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 15: Výpočet chladicích systémů (Modul M4-7) - Akumulace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:127027
Účinnost od:1.1.2018
Platnost ukončena:1.5.2022

ČSN EN 16798-17
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 17: Směrnice pro kontrolu větracích a klimatizačních systémů (Modul M4-11, M5-11, M6-11, M7-11)
Třídicí znak:127027
Účinnost od:1.4.2020

ČSN EN 16798-17
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 17: Návod pro přejímky větracích a klimatizačních systémů (Modul M4-11, M5-11, M6-11, M7-11)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:127027
Účinnost od:1.1.2018
Platnost ukončena:1.4.2020

ČSN EN 16798-5-1
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 5-1: Výpočtové metody pro energetické požadavky větracích a klimatizačních systémů (Moduly M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) - Metoda 1: Distribuce a výroba
Třídicí znak:127027
Účinnost od:1.1.2021

ČSN EN 16798-5-1
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 5-1: Výpočtové metody pro energetické požadavky větracích a klimatizačních systémů (Moduly M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) - Metoda 1: Distribuce a výroba
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:127027
Účinnost od:1.1.2018
Platnost ukončena:1.1.2021

ČSN EN 15251
Vstupní parametry vnitřního prostředí pro návrh a posouzení energetické náročnosti budov s ohledem na kvalitu vnitřního vzduchu, teplotního prostředí, osvětlení a akustiky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:127028
Účinnost od:1.1.2008
Platnost ukončena:1.3.2011

ČSN EN 15251
Vstupní parametry vnitřního prostředí pro návrh a posouzení energetické náročnosti budov s ohledem na kvalitu vnitřního vzduchu, tepelného prostředí, osvětlení a akustiky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:127028
Účinnost od:1.3.2011
Platnost ukončena:1.2.2020

ČSN EN 1751
Větrání budov - Koncové prvky vzduchotechnických zařízení - Aerodynamické zkoušky klapek a ventilů
Třídicí znak:127030
Účinnost od:1.5.2014

ČSN EN 12599
Větrání budov - Zkušební postupy a měřicí metody pro přejímky instalovaných větracích a klimatizačních zařízení
Třídicí znak:127031
Účinnost od:1.6.2013

ČSN EN 12599
Větrání budov - Zkušební postupy a měřicí metody pro přejímky instalovaných větracích a klimatizačních zařízení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:127031
Účinnost od:1.8.2010
Platnost ukončena:1.6.2013

ČSN EN 14277
Větrání budov - Koncová vzduchotechnická zařízení - Metoda pro měření průtoku vzduchu kalibrovanými senzory v/nebo poblíž koncových vzduchotechnických zařízení/přetlakových komor
Třídicí znak:127038
Účinnost od:1.4.2007

ČSN 12 7040
Vzduchotechnická zařízení. Odsávání škodlivin od strojů a technických zařízení. Všeobecná ustanovení
Třídicí znak:127040
Účinnost od:1.1.1987

ČSN EN 15423
Větrání budov - Protipožární opatření vzduchotechnických systémů
Třídicí znak:127041
Účinnost od:1.9.2011

ČSN EN 15423
Větrání budov - Protipožární opatření vzduchotechnických systémů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:127041
Účinnost od:1.3.2009
Platnost ukončena:1.9.2011

TNI 12 7095
Vzduchotechnická zařízení - Koncept větrání
Třídicí znak:127095
Účinnost od:1.8.2020

 
 
Reklama