Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 14644-7
Čisté prostory a příslušné řízené prostředí - Část 7: Oddělovací zařízení (boxy s čistým vzduchem, rukávcové boxy, izolátory a zařízení pro miniprostředí)

previewúvod k normě
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Cleanrooms and associated controlled environments - Part 7: Separative devices (clean air hoods, gloveboxes, isolators and mini-environments)
Třídicí znak:125301
Schválena:8.3.2005
Vydána:1.5.2005
Účinnost od:1.6.2005
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:68
Orientační cena:532 Kč
Zapracované dokumenty:EN ISO 14644-7:2004, ISO 14644-7:2004
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:906 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama