Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Druh:

Obor:
Použití pro oblast:
Platnost:Účinnost/změny od:12 53 Zařízení pro čisté prostory


bylo nalezeno 17 norem


ČSN ISO 29464
Zařízení pro čištění vzduchu a jiných plynů - Terminologie
Třídicí znak:125300
Účinnost od:1.9.2012

ČSN EN ISO 14644-1
Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 1: Klasifikace čistoty vzduchu podle koncentrace částic
Třídicí znak:125301
Účinnost od:1.6.2019

ČSN EN ISO 14644-1
Čisté prostory a příslušné řízené prostředí - Část 1: Klasifikace čistoty vzduchu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:125301
Účinnost od:1.12.2000
Platnost ukončena:1.7.2016

ČSN EN ISO 14644-1
Čisté prostory a příslušné řízené prostředí - Část 1: Klasifikace čistoty vzduchu podle koncentrace částic
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:125301
Účinnost od:1.7.2016
Platnost ukončena:1.6.2019

ČSN EN ISO 14644-2
Čisté prostory a příslušné řízené prostředí - Část 2: Sledování pro zjištění vlastností čistého prostoru týkajících se čistoty vzduchu podle koncentrace částic
Třídicí znak:125301
Účinnost od:1.7.2016

ČSN EN ISO 14644-3
Čisté prostory a příslušné řízené prostředí - Část 3: Zkušební metody
Třídicí znak:125301
Účinnost od:1.7.2006

ČSN EN ISO 14644-5
Čisté prostory a příslušné řízené prostředí - Část 5: Provozování
Třídicí znak:125301
Účinnost od:1.3.2005

ČSN EN ISO 14644-6
Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 6: Slovník
Třídicí znak:125301
Účinnost od:1.3.2008

ČSN EN ISO 14644-7
Čisté prostory a příslušné řízené prostředí - Část 7: Oddělovací zařízení (boxy s čistým vzduchem, rukávcové boxy, izolátory a zařízení pro miniprostředí)
Třídicí znak:125301
Účinnost od:1.6.2005

ČSN EN ISO 14644-8
Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 8: Klasifikace čistoty vzduchu podle koncentrace chemických látek
Třídicí znak:125301
Účinnost od:1.8.2013

ČSN EN ISO 14644-8
Čisté prostory a příslušné řízené prostředí - Část 8: Klasifikace molekulárního znečištění vzduchu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:125301
Účinnost od:1.3.2007
Platnost ukončena:1.8.2013

ČSN EN ISO 14644-10
Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 10: Klasifikace čistoty povrchů podle koncentrace chemických látek
Třídicí znak:125301
Účinnost od:1.8.2013

ČSN EN ISO 14644-13
Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 13: Čištění povrchů pro dosažení definovaných úrovní čistoty povrchů klasifikovaných podle koncentrace částic a chemických látek
Třídicí znak:125301
Účinnost od:1.11.2018

ČSN EN ISO 14644-14
Čisté prostory a příslušné řízené prostředí - Část 14: Posuzování vhodnosti použití zařízení podle koncentrace částic ve vzduchu
Třídicí znak:125301
Účinnost od:1.5.2017

ČSN EN ISO 14644-15
Čisté prostředí a příslušné řízené prostředí - Část 15: Posuzování vhodnosti použití zařízení a materiálů podle chemické koncentrace ve vzduchu
Třídicí znak:125301
Účinnost od:1.7.2018

ČSN EN ISO 14644-16
Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 16: Energetická účinnost čistých prostor a zařízení pracujících s čistým vzduchem
Třídicí znak:125301
Účinnost od:1.2.2020

ČSN 12 5311
Čisté boxy a čisté kabiny s laminárním prouděním vzduchu. Typy a základní technické požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:125311
Účinnost od:1.7.1985
Platnost ukončena:1.1.2003

 
 
Reklama