Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 12 5311
Čisté boxy a čisté kabiny s laminárním prouděním vzduchu. Typy a základní technické požadavky

NORMA JE ZRUŠENA
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Clean boxes and cabins with laminar air flow. Types and basic technical requirements
Třídicí znak:125311
Schválena:31.10.1984
Účinnost od:1.7.1985
Platnost ukončena:1.1.2003
Počet stran:8
Orientační cena:126 Kč
Formát PDF:IPDF - Image PDF (norma je skenovaná)
Velikost PDF:763 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama