Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 14644-3
Čisté prostory a příslušné řízené prostředí - Část 3: Zkušební metody

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Cleanrooms and associated controlled environments - Part 3: Test methods
Třídicí znak:125301
Schválena:5.5.2006
Vydána:1.6.2006
Účinnost od:1.7.2006
Platnost ukončena:1.5.2020
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:80
Orientační cena:588 Kč
Zapracované dokumenty:EN ISO 14644-3:2005, ISO 14644-3:2005
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1570 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama