Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 14134
Větrání budov - Výkonová zkouška a kontroly zástavby bytových větracích systémů

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Ventilation for buildings - Performance testing and installation checks of residential ventilation systems
Třídicí znak:127011
Schválena:22.6.2004
Vydána:1.8.2004
Účinnost od:1.9.2004
Platnost ukončena:1.10.2019
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Zapracované dokumenty:EN 14134:2004
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:285 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama