Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15251
Vstupní parametry vnitřního prostředí pro návrh a posouzení energetické náročnosti budov s ohledem na kvalitu vnitřního vzduchu, teplotního prostředí, osvětlení a akustiky

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Indoor environmental input parameters for design and assessment of energy performance of buildings addressing indoor air quality, thermal environment, lighting and acoustics
Třídicí znak:127028
Schválena:31.10.2007
Vydána:1.12.2007
Účinnost od:1.1.2008
Platnost ukončena:1.3.2011
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:56
Orientační cena:532 Kč
Zapracované dokumenty:EN 15251:2007
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1223 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama