Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15243
Větrání budov - Výpočet teplot v místnosti, tepelné zátěže a energie pro budovy s klimatizačními systémy

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Ventilation for buildings - Calculation of room temperatures and of load and energy for buildings with room conditioning systems
Třídicí znak:127027
Schválena:26.11.2007
Vydána:1.1.2008
Účinnost od:1.2.2008
Platnost ukončena:1.9.2013
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:158
Orientační cena:1019 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1946 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama