Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 13053
Větrání budov - Jednotky pro úpravu vzduchu - Třídění a provedení jednotek, prvků a částí

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Ventilation for buildings - Air handling units - Rating and performance for units, components and sections
Třídicí znak:127005
Schválena:4.12.2006
Vydána:1.1.2007
Účinnost od:1.2.2007
Platnost ukončena:1.1.2012
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:52
Orientační cena:525 Kč
Zapracované dokumenty:EN 13053:2006
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:894 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama