Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15241
Větrání budov - Výpočtové metody pro stanovení energetických ztrát způsobených větráním a infiltrací v budovách

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Ventilation for buildings - Calculation methods for energy losses due to ventilation and infiltration in commercial buildings
Poznámka:změna názvu - 2011.04 Původní název : Větrání budov - Výpočtové metody pro stanovení energetických ztrát způsobených větráním a infiltrací v komerčních budovách
Třídicí znak:127024
Schválena:31.10.2007
Vydána:1.12.2007
Účinnost od:1.1.2008
Platnost ukončena:1.8.2013
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:32
Orientační cena:325 Kč
Zapracované dokumenty:EN 15241:2007
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:413 kB
Opravy:1 4.11 (viz seznam oprav)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Opravy:
Označení: 1
Typ:vyhlášená oprava
Vydána:1.4.2011
Věstník:4/2011
Účinnost od:1.5.2011
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:4
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:437 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama