Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 14644-1
Čisté prostory a příslušné řízené prostředí - Část 1: Klasifikace čistoty vzduchu

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Cleanrooms and associated controlled environments - Part 1: Classification of air cleanliness (ISO 14644-1:1999)
Třídicí znak:125301
Schválena:6.9.2000
Vydána:1.11.2000
Účinnost od:1.12.2000
Platnost ukončena:1.7.2016
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:32
Orientační cena:325 Kč
Zapracované dokumenty:EN ISO 14644-1:1999, ISO 14644-1:1999
Formát PDF:Kombinace plnotextového a skenovaného PDF
Velikost PDF:423 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama