Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 13053+A1
Větrání budov - Vzduchotechnické manipulační jednotky - Hodnocení a provedení jednotek, prvků a částí

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Ventilation for buildings - Air handling units - Rating and performance for units, components and sections
Třídicí znak:127005
Schválena:18.10.2011
Vydána:1.12.2011
Účinnost od:1.1.2012
Platnost ukončena:1.7.2020
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:60
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1199 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama