Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 14644-1
Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 1: Klasifikace čistoty vzduchu podle koncentrace částic

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Cleanrooms and associated controlled environments - Part 1: Classification of air cleanliness by particle concentration
Třídicí znak:125301
Schválena:18.3.2019
Vydána:1.5.2019
Účinnost od:1.6.2019
Počet stran:36
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:454 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama