Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 14277
Větrání budov - Koncová vzduchotechnická zařízení - Metoda pro měření průtoku vzduchu kalibrovanými senzory v/nebo poblíž koncových vzduchotechnických zařízení/přetlakových komor

Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Ventilation for buildings - Air terminal devices - Method for airflow measurement by calibrated sensors in or close to ATD/plenum boxes
Třídicí znak:127038
Schválena:29.1.2007
Vydána:1.3.2007
Účinnost od:1.4.2007
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:32
Orientační cena:325 Kč
Zapracované dokumenty:EN 14277:2006
Formát PDF:Kombinace plnotextového a skenovaného PDF
Velikost PDF:285 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama