Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 16798-1
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 1: Vstupní parametry vnitřního prostředí pro návrh a posouzení energetické náročnosti budov s ohledem na kvalitu vnitřního vzduchu, tepelného prostředí, osvětlení a akustiky - Modul M1-6

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Energy performance of buildings - Ventilation for buildings - Part 1: Indoor environmental input parameters for design and assessment of energy performance of buildings addressing indoor air quality, thermal environment, lighting and acoustics - Module M1-6
Třídicí znak:127027
Schválena:3.7.2020
Vydána:1.8.2020
Účinnost od:1.9.2020
Počet stran:64
Orientační cena:532 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1008 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama