Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 16445
Větrání budov - Rozptýlení vzduchu - Aerodynamické zkoušky a hodnocení směšovacího větrání: metodika pro neizotermní chladný proud

previewúvod k normě
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Ventilation for buildings - Air diffusion - Aerodynamic testing and rating for mixed flow application: non-isothermal procedure for cold jet
Třídicí znak:127023
Schválena:17.4.2013
Vydána:1.6.2013
Účinnost od:1.7.2013
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:507 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama