Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15242
Větrání budov - Výpočtové metody pro stanovení průtoku vzduchu v budovách včetně infiltrace

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Ventilation for buildings - Calculation methods for the determination of air flow rates in buildings including infiltration
Třídicí znak:127026
Schválena:27.6.2013
Vydána:1.7.2013
Účinnost od:1.8.2013
Platnost ukončena:1.1.2018
Počet stran:44
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:872 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama