Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 14644-8
Čisté prostory a příslušné řízené prostředí - Část 8: Klasifikace molekulárního znečištění vzduchu

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Cleanrooms and associated controlled environments - Part 8: Classification of airborne molecular contamination
Třídicí znak:125301
Schválena:3.1.2007
Vydána:1.2.2007
Účinnost od:1.3.2007
Platnost ukončena:1.8.2013
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:32
Orientační cena:325 Kč
Zapracované dokumenty:ISO 14644-8:2006, EN ISO 14644-8:2006
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:443 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama