Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12599
Větrání budov - Zkušební postupy a měřicí metody pro přejímky instalovaných větracích a klimatizačních zařízení

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Ventilation for buildings - Test procedures and measuring methods for handing over installed ventilation and air conditioning systems
Třídicí znak:127031
Schválena:25.6.2010
Vydána:1.7.2010
Účinnost od:1.8.2010
Platnost ukončena:1.6.2013
Počet stran:60
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1005 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama