Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 14134
Větrání budov - Výkonová zkouška a kontroly zástavby bytových větracích systémů

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Ventilation for buildings - Performance measurement and checks for residential ventilation systems
Třídicí znak:127011
Schválena:15.7.2019
Vydána:1.9.2019
Účinnost od:1.10.2019
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:36
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1164 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama