Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15423
Větrání budov - Protipožární opatření vzduchotechnických systémů

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Ventilation for buildings - Fire precautions for air distribution systems in buildings
Třídicí znak:127041
Schválena:2.12.2008
Vydána:1.2.2009
Účinnost od:1.3.2009
Platnost ukončena:1.9.2011
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:554 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama