Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 16798-7
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 7: Výpočtové metody pro stanovení průtoků vzduchu v budovách, včetně infiltrace (Moduly M5-5)

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Energy performance of buildings - Ventilation for buildings - Part 7: Calculation methods for the determination of air flow rates in buildings including infiltration (Modules M5- 5)
Třídicí znak:127027
Schválena:31.10.2017
Vydána:1.12.2017
Účinnost od:1.1.2018
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:64
Orientační cena:532 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1791 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama