Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 13779
Větrání nebytových budov - Základní požadavky na větrací a klimatizační zařízení

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Ventilation for non-residential buildings - Performance requirements for ventilation and room-conditioning systems
Třídicí znak:127007
Schválena:31.1.2005
Vydána:1.3.2005
Účinnost od:1.4.2005
Platnost ukončena:1.11.2007
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:56
Orientační cena:525 Kč
Zapracované dokumenty:EN 13779:2004
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:648 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama