Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

TNI CEN/TR 14788
Větrání budov - Navrhování a dimenzování systémů pro větrání obytných budov

Zobrazit anotaci
Název anglicky:Ventilation for buildings - Design and dimensioning of residential ventilation systems
Třídicí znak:127012
Schválena:26.5.2014
Vydána:1.6.2014
Účinnost od:1.7.2014
Způsob převzetí:převzetím originálu
Počet stran:68
Orientační cena:532 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:3300 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama